<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Unknown-1

Midlertidige flygtningebyer kan sagtens give gode levevilkår

 • Byrum
 • Indeklima
 • 2022-05-11
 • | Af Tim Panduro
 • | Fotos af Thomas Lekdorf

  Flygtningebyer i modulbyggeri kan sagtens overholde alle regler til indeklima, ventilation og  andet, der gør dem til gode boliger, fortæller administrerende direktør hos Expandia, Torben Færch, der dog advarer mod at tro, at byerne kan stå klar omgående.

  Efterhånden som den ukrainske krigskatastrofes omfang stod klart, åbnede nye bekymringer sig i rundt omkring i Europa. Folk flygter forståeligt nok fra den russiske invasion – og indkvarteringen af de mange flygtninge er ikke ligetil.

  En af løsningerne er midlertidige landsbyer med hundredvis af indbyggere. Københavns og Faaborg-Midtfyn meldte blandt andre overvejelserne om den løsning ud i april. Den melding blev mødt med naturlig interesse hos Torben Færch. Han er administrerende direktør hos Expandia, der er en af nordens største udlejere af midlertidige lokaler.

  - Mange tror stadig, at midlertidige boliger og andre lokaler er simple containere og barakbygninger. Men hverken vi eller vore konkurrenter leverer den slags. Når vi leverer noget, opfylder det bygningsreglementet, siger han og nævner pavilloner til undervisning som et eksempel på noget, der på forhånd ofte mødes med kritik af forældregrupper.

  - Men det er funktionelt som at sætte sig ind i en skolebygning, der opfylder krav til et klasselokale i forhold til  indeklima, loftshøjde, lysforhold, lyddæmpende lofter og andet, der hører til i et skolebyggeri.


  Erfaringer fra syrienkrise


  Selv om flygtningemængden fra Ukraine er stor, er branchen ikke helt uden forudsætninger for at håndtere situationen, siger Torben Færch.

  UnknownTorben Færch, Direkør hos Expandia
  Man har erfaring fra flygtningekrisen fra den syriske borgerkrig, hvor man opførte midlertidige flygtningelejre.  Der er dog en væsentlig forskel fra dengang.

  - Denne gang er det lagt ud til kommunerne, og de har en udfordring i, at de ikke ved, hvor mange, de skal have plads til. Man kan jo ikke bare bestille 50 boliger, hvis der kun skal bruges 20. Samtidig er der en udfordring i selve byggesagsbehandlingen, men det kan måske lade sig gøre at opføre uden byggetilladelse, og så indhente den siden, fordi det er en krisesituation, siger Torben Færch, der oplever mange forespørgsler fra kommuner.

  - De vil høre, hvad vi kan levere og hvornår. Lige nu har vi stort set udbooket alt, der hedder boliger, men vi er i gang med at følge op, så vi eventuelt kan levere. Indtil videre har vi udviklet en standardpakke ud fra vores modulløsning, og vi har mulighed for at levere lidt fra vores lager.

  Vi har meldt ud til kommunerne, at vi gerne vil deltage og bidrage med, hvad vi kan. Men jeg kan forestille mig, at der skal flere virksomheder ind over, hvis der skal skabes en by til mange hundrede mennesker. En by vil først kunne stå færdig til efteråret, men hastigheden kan speedes op, hvis man bruger forskellige aktører på de enkelte elementer, så nogle tager kontorer, andre tager boliger og atter andre tager undervisningslokaler.

  Unknown-2


  Gode bomiljøer

  Når forhindringerne er ryddet er vejen, er Torben Færch til gengæld ikke i tvivl om, at man kan skabe et godt bo- og bymiljø for de hårdt ramte flygtningefamilier.

  - Pavillionerne er i sig selv ikke arktektoniske perler, men det er gode, solide boliger. Og selve bymiljøet er ikke så afhængigt af, hvordan boenhederne ser ud, selv om vi kan køre dem med træfacader og andre elementer. Men det er kommunernes landskabsarkitekter, der skal skabe miljøerne udenfor, og der kan gøres meget med borde, bænke, stier, trædæk og forskellige opholdsmiljøer.

  Det kan sagtens laves til en fornuftig økonomi, for flere kommuner har erfaring med det i forbindelse med midlertidige skolebygninger, hvor der laves boldbaner, legeplads og andet, der giver fornemmelsen af en rigtig skole.
  Anbefalede artikler