<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
20150126_Atrium_1920

Trivsel og tryghed til Landssygehusets nye tilbygning på Færøerne

 • Byggeriets udvikling
 • Indeklima
 • Nordatlantisk Byggeri
 • 2021-05-17
 • | Af Mikkel Weber Sandahl

  Rosan Bosch Studio har udarbejdet designstrategien for indretningen af den nye tilbygning til Landssygehuset i Thorshavn. Designet har som overordnet mål at skabe trivsel, tryghed og visuelle åndehuller for både patienter og personale.

  Trivsel og tryghed er de overordnende mål for udvidelsen af Landssjúkrahúsið – Thorshavns Landssygehus - der åbner i år. Projektet blev påbegyndt i 2015 og designstudiet Rosan Bosch Studio har udviklet designstrategien samt fungeret som rådgivere for Landsverk ved udvidelsen af det eksisterende hospital, som tæller mere end 10.000 m2.

   

  Som noget nyt integrerer sygehuset psykiatri og somatik og skaber bedre forhold for de psykiatriske patienter. I indretningen har Rosan Bosch Studio arbejdet med et menneskeligt og imødekommende design, der balancerer sikkerhed, hygiejne og fleksible løsninger med patienternes behov for trygge og hjemlige rammer.

   

  Differentierede arbejdsgange og fleksible rammer

  Designet tager ikke blot hensyn til høje hygiejnestandarder og behandling af patienter, men vil i lige så høj grad danne ramme om et nyt og forbedret arbejdsmiljø for personalet. De nye rumlige rammer skal optræde som et redskab for personalet og understøtte en struktureret og differentieret arbejdsgang på en af Færøernes største arbejdspladser:

   

  Ambitionen er at understøtte personalet i deres dagligdag med design der både forbedrer det tværgående samarbejde, patienthåndteringen og giver mulighed for fordybelse. Trygge, fleksible rammer med differentierede rumligheder og plads til adspredelse påvirker både patientens og personalets trivsel positivt.

   

  Patientstuer med udsyn til både åbne fællesarealer og naturen, indbyggede elementer, naturlige farver og taktilt design giver hospitalsbygningen et imødekommende og varmt udtryk, mens kvaliteten af personalets arbejdsmiljø og patienters ophold forbedres.

   

   

  Stimulerende omgivelser skal fremme helbredelse

  Indretningen er baseret på en række dogmer for trivsel, tryghed og menneskelig udvikling, som Rosan Bosch Studio er kendt for at integrere i en lang række projekter verden over. Vi har som mennesker forskellige behov og at de rammer, vi lever i, påvirker vores liv og vores helbred. Visionen er at højne trivslen med design, der imødekommer patienternes behov og samtidig stimulerer sanserne.

   

  Enmandsstuer etableres for at skabe en hjemlig fornemmelse for patienter, som tages ud af deres vante rammer og skal finde sig til rette på ny, i kortere eller længere perioder. Med afsæt i forskning, som påpeger at vores omgivelser påvirker vores sundhed, og at stimulerende omgivelser kan fremme helbredelse, vil patienterne opleve et univers af stemningsskabende farver og elementer, som skal bidrage til at skabe visuelle åndehuller og give patienter en øget chance for at komme hurtigere og bedre igennem deres sygdomsforløb. Med særlige referencer til den færøske natur og kultur, trækkes verden udenfor ind på Landssygehuset og har til formål at give adspredelse for både patienter og personale.

   

  Tilbygningen udvikles i samarbejde med SNA arkitekter for Landsverk.

   

  Anbefalede artikler