<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Status på Materielsektionen: Materieludlejerne er helt på forkant…
Status på Materielsektionen: Materieludlejerne er helt på forkant…

Henrik Mühlendorph

Status på Materielsektionen: Materieludlejerne er helt på forkant…


Der er sket meget i materielsektionen på det seneste. Først og fremmest mærker vi en stor opbakning fra både medlemmerne men også den øvrige branche, hvilket bl.a. kommer til udtryk i kraft af, at der er optaget 9 nye medlemmer, hvilket svarer til en stigning i medlemstallet på næsten 14 %. Den opbakning er vi stolte over, men samtidigt er vi også ydmyge overfor opgaven med konstant at levere et relevant og nærværende medlemsprodukt, som giver konkret værdi og god mening både personligt og forretningsmæssigt for hele medlemskredsen.

Indlæg af sektionskonsulent i Materielsektionen i Dansk Byggeri Henrik Mühlendorph

 

Det er selvsagt meget positivt, at vi fortsat bliver flere og flere i Materielsektionen, så vi får samlet branchen og medlemmerne kan drøfte de fælles udfordringer med hinanden og stå samlet om løsningerne.

 

Læs også: Materielsektionen mener: Det må aldrig kun handle om pris

 

Nyt IT-system og kontrolorgan

Også i andre sammenhænge har det været et både begivenhedsrigt og vigtigt år for Materielsektionen. Især har det kostet blod, sved og ganske mange penge at få udviklet og igangsat et helt nyt og langtidsholdbart IT-system til vores altafgørende kontrolordninger – liftkontrol og maskinkontrol - ligesom der har været fokus på at gøre overgangen med brug af Force Technologies som uvildigt kontrolorgan til Teknologisk Institut så smidig som muligt.

 

Og selvom vi nu er langt inde i selve implementeringen og har været i drift siden 1. januar, så er vi ikke færdige. Der vil nemlig stadig skulle justeres, tilrettes, prioriteres udviklingsønsker, findes gode balancer i selve kontroludførslen og meget andet i den dur. Men vi har nu et helt nyt og strategisk meget bedre grundlag at stå på, så Materielsektionens bestyrelse er mere sikre end nogensinde på, at vi har taget den rigtige beslutning. Vi har ganske enkelt fremtidssikret kontrolordningerne og igen gjort dem til vores egne.   

 

Udviklingen i Lift- og Maskinkontrolordningerne og DRA

Der er vækst i alle kontrolordningerne, og der bliver år for år udført flere årseftersyn under Lift- og Maskinkontrol. I 2018 blev der udført i alt 24.439 årseftersyn i Lift- og Maskinkontrolordningerne – heraf er de 8924 DRA (36 %). Eftersynene er fordelt som følger:

 

  • Maskiner 6340
  • DRA Maskiner 2691
  • Lifte 8142
  • DRA Lifte 5848
  • Teleskoplæssere 1032
  • DRA Teleskoplæssere 385

 

Det er samlet set en stigning i antal eftersyn på ca. 10 %. i forhold til 2017 og selvfølgelig det højeste antal nogensinde. Og vi er gået fra 16 DRA certificerede til nu 17 DRA certificerede, idet også Horsens Lift er blevet certificeret. Det er også det højeste antal nogensinde.

 

På den nyligt afholdte generalforsamling i Aarhus blev der sammensat en både fagligt og virksomhedsmæssigt bred bestyrelse, og det er derfor med masser af dynamik, gå-på-mod og optimisme, at Materielsektionen vil forfølge mulighederne for yderligere at forbedre medlemsproduktet og styrke sektionens sammenhængs- og gennemslagskraft.

 

Hvem er vi?

Materielsektionen i Dansk Byggeri er en selvstændig forening, som består af de mest professionelle virksomheder indenfor udlejning af entreprenørmaskiner, lifte, skure, pavilloner, forskalling mv. Formand er Stine Egsgaard (bestyrelsesmedlem i J Jensen Holding) og sekretariatet varetages af sektionskonsulent, Henrik Mühlendorph.