<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
IMG_4689_korroderet_1920

Specialistviden er essentiel i renoveringsprojekter

 • Materialer og Løsninger
 • Renovering
 • 2020-11-17
 • Tekst af Mikkel Weber Sandahl
 • En helhedsorienteret renoveringsplan sikrer, at midlerne anvendes rigtigt fra start og styrker kvaliteten i en renovering, lyder det fra Teknologisk Institut, som sammen med ATRA Arkitekter netop har sparet en bygningsejer for ubehagelige overraskelser undervejs i renoveringsprocessen.

  I en renoveringsproces handler det om at bruge budgettet på den mest værdiskabende måde. En helhedsorienteret renoveringsplan er et rigtig godt udgangspunkt for at sætte ind de rigtige steder, lyder det fra Teknologisk Institut, som netop har gennemført byggetekniske undersøgelser på en række etageboligblokke i en boligforening, som står overfor en større renovering.

   

  Specialistgennemgang er en service til bygningsejer
  Undersøgelsen blev udført for ATRA Arkitekter, som – på baggrund af mistanke om væsentlige svigt i byggeriet - valgte at inddrage specialister i henholdsvis murværk og beton til opgaven.

   

  - Når vi vælger at inddrage specialister fra Teknologisk Institut, så vælger vi også at yde en bedre service til boligforeningen. Specialisterne har en dybere viden om materialerne og når de gennemgår bygningen, får vi væsentlige input til renoveringsprocessen, hvilket kan være med til at sikre, at vi anvender budgettet på den rigtige måde og holder tidsplanen, forklarer Tore Rasmussen fra ATRA Arkitekter, som ser inddragelsen af specialister som en god investering, når man står overfor en renovering.

   

  Keld Johannessen_400Keld Johannessen

  Skjulte skader opdaget
  I forbindelse med undersøgelsen kunne Teknologisk Instituts eksperter konstatere alvorlige skader i ydermuren, hvor murbindere i øverste del af murværket var korroderede, hvilket kunne medføre, at den øverste del af facaden ville styrte sammen.

   

  - Det er en skade, som med stor sandsynlighed ikke var blevet opdaget uden specialistgennemgang, siger Keld Johannessen, som er seniorspecialist i murværk på Teknologisk Institut, og tilføjer.

   

  - Et muligt valg, når man renoverer, er at lave en løsning med etablering af en ny klimaskærm uden på den eksisterende for at opnå bedre isolering og minimere fugtproblemer. Havde man valgt den løsning her, ville konstruktionen ganske enkelt ikke være holdbar, forklarer Keld Johannessen, som under undersøgelsen også kunne konstatere, at den øverste del af facaden stedvist var udført som hulmur og længere nede som massiv mur, hvilket ikke fremgik af det eksisterende tegningsmateriale på byggeriet.

   

  - Den opbygning forklarede, hvorfor der var fugtskader i flere af lejlighederne. En konstruktion af den type er ikke tæt overfor slagregn. Vandindtrængning i hulmuren øverst vil medføre, at vandet kan løbe på den indvendige side af ydermuren, men hvor vandet møder den massive mur vil der ske en koncentreret opfugtning af konstruktionen, der medfører fugtskader indvendigt i lejlighederne, forklarer Keld Johannessen.

   

   

  Afklaring af alvorlige skader overraskede
  I den byggetekniske gennemgang kunne specialisterne også konkludere, at nogle af de skader, som ATRA Arkitekter i første omgang vurderede som alvorlige, ikke var det.

   

  Allan Skydsbæk Hansen_400Allan Skydsbæk Hansen

  - Vi undersøgte bl.a. bygningens altaner og kælderen, fordi der var mistanke om alvorlige skader. I begge tilfælde udførte vi destruktive undersøgelser, målinger og analyser, og kunne afvise, at der var tale om alvorlige skader. På den måde er vi med til at styrke rådgivernes rådgivning til boligforeningen, fordi vi giver dem et kvalificeret og dokumenteret beslutningsgrundlag for en helhedsorienteret renoveringsplan ved at afdække, hvilke skader der er alvorlige og bør udbedres og hvilke skader, der er mindre problematiske.  Det bidrager til en bedre bundlinje i renoveringsprojektet, minimerer fordyrende og komplekse overraskelser undervejs og styrker produktiviteten og kvaliteten i det forestående renoveringsarbejde, forklarer Allan Skydsbæk Hansen, som er betonspecialist på Teknologisk Institut.

   

  Ved den byggetekniske undersøgelse kontrollerede og vurderede Teknologisk Institut, om der var alvorlige statiske problemstillinger i bygningerne på grund af konstaterede revnedannelse i murværket. Ydervæggenes opbygning blev undersøgt for afdækning af eventuelle kuldebroer eller andre forhold, der kunne medføre indeklimaproblemer og/eller vandindtrængning. I forbindelse med tilstandsvurderingen blev kældervægge og kældergulve undersøgt med fokus på fugtindtrængning og opstigning af fugt. Den indvendige terrazzotrappe blev også undersøgt, da der var systematiske revner omkring reposerne, ligesom der blev udført tilstandsvurderinger af udvalgte altaner og betonudhæng.

  Anbefalede artikler