<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Annonce

Spar med en varmepumpe

 • 2019-05-13

  Der er penge at spare, hvis du har et hus eller sommerhus med en dyr varmekilde. Du kan nemlig installere en varmepumpe enten som erstatning for dit nuværende opvarmningssystem i din helårsbolig, eller som supplering af elvarme i dit sommerhus. Her fortæller vi om de forskellige typer af varmepumper og, hvad de er egnet til.

  Hvilken varmepumpe er den rigtige til din bolig?

  Der findes forskellige typer af varmepumper. De opfylder forskellige behov og er egnede til forskellige boligtyper og opvarmningssystemer. Her får du et overblik over de fem typer, der er de mest almindelige:

   

  • Jordvarme er den varmepumpe, der typisk vil give dig den mindste varmeregning og dermed den største besparelse. Et jordvarmeanlæg er imidlertid forholdsvis dyrt at etablere og i tillæg kræver det plads, da der skal nedgraves jordslanger på din grund. Du skal have minimum 300 m2, som kan benyttes til nedgravningen af slanger. Et jordvarmeanlæg giver både rumvarme og varmt brugsvand. Anlægget kan erstatte et naturgas- eller oliefyr og er velegnet til en helårsbeboelse.

   

  • Luft til vand varmepumpen giver en besparelse, der er lidt lavere end jordvarmeanlægget, men til gengæld er det billigere at få etableret. Det kræver ikke den store udenomsplads, da der ikke skal graves slanger ned. Derimod skal du have et sted at sætte varmepumpens udedel, hvor ingen generes af den støj, den frembringer. 5 til 10 meter fra din nabos skel. En luft til vand varmepumpe giver både rumvarme og varmt brugsvand. Anlægget kan erstatte et naturgas- eller oliefyr og er velegnet til en helårsbeboelse.

   

  • Luft til luft varmepumpen er en suppleringsvarmekilde. Det vil sige, at har du en hovedvarmekilde, der er dyr – det kan være et oliefyr eller elvarme – så kan du installere en luft til luft varmepumpe. Det kræver ikke nogen stor investering, og du kan derfor spare en god del på varmeregningen ved at supplere din dyre varmekilde på denne måde. En luft til luft varmepumpe opvarmer kun rummene, den giver ikke varmt vand og er derfor kun en supplerende varmekilde i en helårsbolig eller et sommerhus.

   

  • Boligventilationsvarmepumpen kan være en god suppleringsvarmekilde, hvis du har et meget tæt hus og en dyr varmekilde – for eksempel et gammelt gasfyr eller oliefyr samt elvarme. Boligventilationsvarmepumpen svarer til et ventilationsanlæg, der kan både nedkøle og opvarme luft. Nogle typer af boligventilationsvarmepumper kan give varmt vand. Det kræver, at du har eller får ventilationskanaler i opholdsrum til indblæsning og kanaler til udsugning i bad, køkken og bryggers. Er huset ikke tilstrækkeligt tæt kan varmen ikke udnyttes optimalt af varmepumpen. Boligventilationsvarmepumpen er altså suppleringsvarmekilde i meget tætte helårshus og sommerhuse

   

  • Brugsvandsvarmepumpen leverer varmt vand og er særlig velegnet til tætte huse, der har en dyr hovedvarmekilde – for eksempel et gammelt gasfyr eller oliefyr samt elvarme – og ingen mekanisk ventilation. Det kræver imidlertid at bad, køkken og eventuelt bryggers har udsugningskanaler. Denne type varmepumpe er en suppleringsvarmekilde i helårshus og sommerhuse.

   

  Har du et vandbåret varmesystem?

  Det vil sige at nogle varmepumper kan erstatte din nuværende hovedvarmekilde i dit helårshus, andre kan supplere den samt supplere varmekilden i dit sommerhus. De to første – jordvarmeanlægget og luft til vand varmepumpen – kræver, at det eksisterende varmesystem i dit hus er vandbåren. Begge varmepumper skal nemlig fører vandet, der opvarmes, rundt i de radiatorer og gulvvarmeslanger, der allerede er der.

   

  Den største besparelse

  Ved jordvarmeanlægget opnår du en lidt større besparelse end ved luft til vand varmepumpen. Men da jordvarmeanlægget er meget dyrere at anlægge, vil det tage dig længere tid, før du mærker besparelsen i forhold til, hvis du får installeret en luft til vand varmepumpe. Af suppleringsvarmekilderne er det luft til luft varmepumpen, der giver den største besparelse og koster mindst at installere.

  Hvordan virker det?
  Varmepumperne er en anelse avancerede i funktioner og virke og nu du læser med her, er du sikker også interesseret i at læse nærmere om andre tekniske finurligheder i praksis.
  På Bygselvviden.dk kan du læse om et hav af maskiner og håndværktøj over til mere avanceres produkter.

  Her finder du både praktiske tests, guides og priser f.eks. på en ny bajonetsav, eller en elektrisk havefræser.

  Anbefalede artikler