<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
articlebanner
HVL100 Hojvandslukke_1920

Skybrudssikring af 11 ejendomme på Frederiksberg

 • Anlæg
 • Klimasikring
 • 2021-02-05
 • Øget fokus på klimatilpasning giver travlhed hos virksomheden Skybrudskompagniet, der er valgt som leverandør af de løsninger, der skal sikre kommunens ejendomme mod skadelige oversvømmelser.

  Rudi JensenAlias MrSkybrud eller Rudi VandStopRudi W. Jensen  Arbejdet omfatter bl.a. etablering af højvandslukker, Hybrid Bypass Stationer samt barriere-systemer. Og det er netop dette område, hvor Skybrudskompagniet er specialister, fortæller projektchef Rudi W. Jensen:


  - Tilbage i 2016 leverede vi lignende systemer til en skole på Frederiksberg, der var hårdt ramt af hyppige oversvømmelser. Siden da har denne skybrudssikring været aktiv hele 21 gange og dermed forbygget 21 vandskader til bygherrens store tilfredshed, hvilket ligeledes er grunden til, at den udførende entreprenør, PF-Service har valgt Skybrudskompagniet som leverandør. PF-Service har efterhånden stor erfaring med vores løsninger, da de ved, at vi ikke går på kompromis med kvaliteten og leverer til tiden.

   

  I den kommende tid kommer Skybrudskompagniet til at arbejde tæt sammen med Silberg Rådgivende Ingeniører, der er bygherrens tekniske rådgiver på dette store skybrudsprojekt. Arbejdet er i fuld gang og skal være afsluttet, inden sommerens skybrud igen rammer Danmark.

   

  - Mange kommuner og private bygherrer er i gang med skybrudsprojekter, da der er god økonomi i at forebygge vandskader og de sundhedsmæssige problemer kloakvandet fører med ind i bygningen. Derfor har vi allerede en håndfuld opgaver i pipelinen i bl.a. Vejle, Odense og for Københavns Kommune, fortæller Rudi W. Jensen.

   

  Hybrid Station Type HVL800_3_1600

   

   

  Skybrudsløsninger til alle typer ejendomme

  - Alle ejendomme kan i princippet risikere vandskader ifm. stormflod og skybrud. Ofte kan dette undgås ved at installerer en HVL100 højvandslukker ude i spildevandsbrønden. Erhverv og større ejendomme som skoler, plejecenter og boligforeninger kan med fordel sikre sig ved at installere en HVL800 - Hybrid Bypass Station der forhindrer tilbageløb fra kloakken og samtidig tillader at afløbsinstallationerne benyttes – selv under skybrud. Skybrudssikringer kan eftermonteres i eksisterende spildevandsbrønde, eller der kan anvendes præfabrikeret ø1250 brøndløsninger til nedgravning, fortæller Rudi W. Jensen og slutter af:

   

  - I Skybrudskompagniet har vi arbejdet med skybrudssikring siden 1998, så vi ved præcis hvad, der virker og hvad, der bestemt ikke virker. Vi har fokus på at lave produkterne robuste og logiske samt i en kvalitet, der garanterer mange års sikker drift med et minimum af vedligeholdelse, da vi producerer produkterne i metal, frem for plastik.


  Bispebjerg Hospital HVL Compact Skybrudsstation installeret under loft_1600
  Anbefalede artikler