<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Annonce

Blomster-staudemåtter fra Leopolds Rullegræs: Genvejen til et naturligt staudebed

 • Anlæg
 • Landskab
 • 2019-08-21
 • Anlæg og pleje af staudebede er typisk arbejdskrævende og forbundet med store omkostninger. Men inspireret af det succesfulde rullegræs-koncept har det britiske firma Pictorial Meadows udviklet et tilsvarende produkt for staudebede og flerårige blomsterenge. De kan nu anlægges stort set færdige i form af staudemåtter, så selv den mindst havekyndige nu kan anlægge et smukt og holdbart staudebed på ganske kort tid.

  Leopolds Rullegræs er den ældste Rullegræs producent i Danmark. Firmaet har eksisteret i over 30 år.

  - Hos Leopolds Rullegræs kan man købe fra 1 m2 og opefter.


  - Leopolds Rullegræs kan anvendes til mange forskellige formål.

   

  - Til græsplæner, græstørvstage, udstillingsområder – indendørs eller udendørs – boldbaner og naturligvis omlægning og reparation af nedslidte plæner

   

  - Rullegræs kan leveres i store ruller 120 cm i bredden og som lægges med maskiner

   

  - Anvender du Leopolds Rullegræs slipper du for problemer med såning, spiring, etablering og ukrudtsbekæmpelse.

   

  - Du får dermed en tidsmæssig besparelse og samtidig en græsplæne med en slidstærk og tæt græsbestand der er fast sammengroet, fri for ukrudt og klar til brug med det samme.

                                                                  

  - Rullegræs kan bestilles på tlf. 56870095 eller på vores hjemmeside www.leopolds-rullegraes.dk
  Hvad er en blomster-staudemåtter

  Kort fortalt er en staudemåtte et færdigt ungt staudebed, som bestilles og udlægges på et i forvejen klargjort og ukrudtsrenset areal. Måtterne er dyrket på specialkompost, der er forsynet med bionedbrydelige membraner, der sørger for at holde måtterne intakte under transporten og mindske ukrudtsvækst.

   

  Staudemåtterne er udviklet af det engelske firma Pictorial Meadows i nært samarbejde med University of Sheffield. Efterfølgende er det tilpasset danske klima- og jordbundsforhold gennem et toårigt udviklingsprojekt udført af Florum og Leopolds Rullegræs med støtte fra Den Danske Innovationsfond.

   

  Blomster-staudemåtter i praksis

  Staudemåtterne er designet til at opfylde både menneskers og dyrelivets behov, og de fungerer som en mellemting mellem et almindeligt staudebed og en flerårig blomstereng. Staudemåtterne fremstilles her i landet af professionelle gartnere med særlig ekspertise, og fremstillingen tager mellem 12 og 16 uger, hvor vækstsæsonen ligger fra april til oktober.

   

   

  Fordele ved blomster-staudemåtter

  De forskellige frøblandinger i Pictorial Meadows Staudemåtter giver et alsidigt sammensat og robust staudebed med mange gode egenskaber:

   

  - Måttekonceptet er baseret på den nyeste forskning og er udviklet og gennemprøvet over   mange år i et nært samarbejde mellem botanikere og havearkitekter


  - Artssammensætningen er designet til at give hver måttetype sit eget harmoniske farvetema


  - Artsudvalget er innovativt og samtidig valgt, så det giver et robust staudebed med stor biodiversitet.


  -  Staudebedet er rigtblomstrende og har betydelig prydværdi over en lang sæson


  - Artsudvalget giver fine livsbetingelser for bier og andre bestøvende insekter


  - Måtterne kan anvendes på utallige måder og kan også bruges på skråninger


  - Staudemåtterne giver en hurtig, sikker og nem etablering af et staudebed


  - Tidsforbruget til vedligehold er stærkt begrænset


   

  Så nemt kan man nu etablere sit staudebed

  Staude skal placeres på bar jordbund, der er fremkommet enten ved lugning eller ved pålæg af ny jord. Det er vigtigt, at jorden er helt renset for ukrudt, da der ellers kan ske gennemvækst af uønskede arter i det færdige bed. Måtterne leveres fuldgødede, så det er tilstrækkeligt blot at vande området grundigt, før måtten placeres. Bede kan anlægges året rundt, så længe jorden ikke er tilfrosset.

   

  Man kan uden problemer skære måtten i mindre stykker, hvis der er behov for nemmere håndtering.  Man skal her ikke være bekymret, hvis måtten bryder op i mindre dele under håndteringen. Eventuelle rester indpasses blot efter behov i bedet.

   

  Man slutter af med at vande det nye bed grundigt med den blødest mulige vandstråle eller med en vippevander. Hvis måtterne lægges om vinteren eller i efteråret, er det kun nødvendigt at vande ved etableringen af bedet.

   

  I starten skal man forvente, at der er luft mellem de enkelte planter, da det giver de bedste muligheder for, at alle arter udvikler sig optimalt. Måtterne kan bestilles efter mål, og de leveres normalt skåret i dimensionerne 120 gange 40 centimeter – altså cirka 0,5 kvadratmeter.
  Mød os på Stand Strøget B016
  Anbefalede artikler