<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Lemvigh-Müller indfører computerstyrede maskiner og industrirobotter

 • Materialer og Løsninger
 • IT og ny teknologi
 • 2019-11-11
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • Nye computerstyrede maskiner og industrirobotter skal sætte yderligere fart på produktionen af færdig armering hos stål- og teknikgrossisten Lemvigh-Müller.

  Produktiviteten skal i vejret, arbejdsmiljøet skal forbedres og der skal ske en øget integration med kundernes konstruktionsafdelinger, så vejen fra arbejdstegning til færdigt produkt bliver lettere og hurtigere. Det er målene med en omfattende modernisering af stål- og teknikgrossisten Lemvigh-Müllers produktionsafdeling for færdig armering til byggesektoren i Køge.

   

  Nye, computerstyrede klippe- og bukkemaskiner og tilhørende håndteringsrobotter betyder, at armeringsstål kan klippes og bukkes hurtigere, og det er afgørende for Lemvigh-Müllers strategi for både armeringsforretningen og stålsalget i det hele taget. Produkterne skal tilføres mere værdi i form af bearbejdning, der gør, at kunderne kan bruge deres egne ressourcer på andre opgaver og hurtigere komme videre med projekterne.

   

  Entreprenører vil selv

  Det princip har danske bygge-entreprenører i vidt omfang taget til sig, men ideen er sværere at sælge til de udenlandske aktører, som i stigende grad deltager i de store, danske bygge- og infrastrukturprojekter. Det konstaterer Maria Steen, afdelingschef og ansvarlig for salg af armeringsstil til byggesektoren hos Lemvigh-Müller.

   

  - Når udenlandske entreprenører står for opgaven, er der en tendens til at foretrække at forarbejde armeringsstålet selv ude på byggepladsen. Men vi arbejder på at ændre den holdning, og det går den rigtige vej, for vi har gode argumenter. Dels kan entreprenørerne se effektiviseringsgevinsten ved at frigøre arbejdskraft til andre opgaver, dels er der et kvalitetsaspekt. Det giver helt enkelt bedre og mere ensartet armering at producere den indendørs i en industriel proces, siger Maria Steen.

   

  Hun peger også på, at et stærkt fokus på arbejdsmiljø og -sikkerhed på byggepladserne taler for at overlade den krævende forarbejdning af armeringsstål til en specialiseret leverandør.

   

  Løft til produktivitet og arbejdsmiljø

  Blandt de nye maskiner hos Lemvigh-Müller er en computerstyret klippe- og bukkemaskine fra den italienske producent Schnell, der kan håndtere armeringsstål på op til Ø20 mm fra coils og selv skifte mellem seks materialemagasiner på under 20 sekunder. 

   

  Sammen med robotassisteret håndtering giver nye maskiner et løft til både effektivitet og arbejdsmiljø, og det er afgørende for at kunne producere armering konkurrencedygtigt herhjemme. Det mener Dennis Karstensen, afdelingschef for armeringsproduktionen i Køge og Świnoujście i Polen, hvor Lemvigh-Müller også fremstiller armering.  

   

  - Vores kunders krav og forventninger til integration vokser konstant, og med automatisering af produktionsanlægget i Køge har vi skabt grundlaget for at udvikle os videre ad den vej. Det betyder for eksempel, at vi bliver i stand til at udføre automatiserede produktionsprocesser fra modtagelse af digitale produktionsdata til færdigt produkt i serier helt ned til et enkelt eksemplar, fortæller Dennis Karstensen.

   

  Han betegner moderniseringen af armeringsproduktionen i Køge som et spring fra traditionelt smedeværksted og direkte ind i robotalderen.

   

   

   

  Armering til dybe byggegruber

  Ud over den nu computerassisterede produktion af armeringskomponenter efter kundespecifikationer, fremstiller Lemvigh-Müllers Køge-afdeling store cylinderformede såkaldte sekantkurve. De bruges til armering af sekantpæle, der støbes i beton i borede huller og erstatter traditionel nedramning af spunsvægge i byggeriet. Metoden vinder frem, fordi den minimerer risikoen for skader på nærliggende bygninger, og fordi den giver mulighed for at etablere meget dybe byggegruber.

   

  Dertil kommer produktion af færdige armeringsnet, der blot skal løftes på plads og rulles ud. Det sparer til klipning og binding på byggepladsen.

   

  Fremtid med mere bearbejdning

  Indførelsen af computerstyrede maskiner og industrirobotter i Lemvigh-Müllers armeringsproduktion er blot starten på Industri 4.0 hos stål- og teknikgrossisten, mener Anders Voldsgaard Clausen, der er områdeansvarlig for virksomhedens stålsalg.  Han ser en fremtid, hvor bearbejdning af de materialer, Lemvigh-Müller sælger, kommer til at fylde mere i forretningen.

   

  - Det er der mange gode grunde til. Dels er efterspørgslen til stede, industrien, servicesektoren og byggeriet og servicesektoren efterspørger alt, der kan hjælpe dem med at effektivisere deres produktion, så de kan fastholde konkurrenceevnen. Dels er der mange infrastrukturprojekter, hvor vi i kraft af stor erfaring og viden kan bringe os i spil som leverandør, siger han.

   

  Ideelt skal det ske i en symbiose, hvor Lemvigh-Müller understøtter sine kunders forretning med både produkter og services, mener Anders Voldsgaard Clausen og slutter af:

   

  - Vi skal kunne det, som er besværligt eller urimeligt tid- og pladskrævende for vores kunder, og vi skal kunne det præcist, hurtigt og effektivt. På den måde gør vi det lettere for dem at drive deres forretning.


  Anbefalede artikler