<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
knudsenkilen-2
Annonce

Knudsen Kilen: At have fod på trinlyden

 • Materialer og Løsninger
 • Gulve, Vægge og Lofter
 • 2014-03-11
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • Igennem tiden er kravene til boligkvaliteten gradvist steget, og det er i dag helt naturligt med ordenligt isolering – såvel termisk som akustisk. Forventningerne til en moderne bolig er blandt andet, at der er gode lydforhold, hvilket er med til at sikre et komfortabelt indeklima.

  Disse forventninger begrænses ikke til nybyggerier, men gælder også renoverede ejendomme: Man stiller sig ikke længere tilfreds med eget bad og toilet, men ønsker en fornuftig komfort, når det gælder både thermo- og lydisolering.

  Større fokus på lydforhold på renoveringsprojekter

  I forbindelse med de første årtiers renovering af den ældre boligmasse har fokus hovedsageligt været på klimaskærmen og etablering af toilet og bad. Fokus på lydisolering i forbindelse med renovering - på trods af den store betydning for indeklimaet - begyndte først i 90’erne, da blandt andet det daværende By- og Boligministerium (nu en del af Socialministeriet) besluttede, at lydforhold skulle tages med i overvejelserne om forbedringsarbejder, i forbindelse med renovering og modernisering af ældre beboelsesejendomme.

  Derfor gav By- og Boligministeriet i 1999 tilsagn om støtte til fase 1 og 2 af en stor undersøgelse over 4 faser, og i 2002 modtog Byfornyelsesselskabet tilsagn fra GI (Grundejernes Investeringsfond) om støtte til gennemførelse af fase 3: En fuldskala afprøvning af 5 forskellige tiltag der var blevet belyst i fase 1 og 2, både mht. den opnåede effekt og de vanskeligheder de gennemførte arbejdsmetoder måtte medføre. Fase 4 vedrører en bred formidling af de opnåede resultater. Målet var at finde frem til metoder, der som minimum kunne opfylde kravene i BR95 og meget gerne også kravene til klasse C i DS 490. Det sidste opnåede kun to af de afprøvede 5 metoder.

  Uanset forbedringerne lever op til kravene til klasse C i DS 490, er der i alle tilfælde tale om betragtelige forbedringer af lydforholdene i de rum, hvor arbejderne er gennemført set i forhold til renoveringer, hvor der ikke gennemføres lydforbedrende tiltag.

  Afhængig af gulvtypen betyder etablering af lydisolerende gulve oftest at gulvene hæves mellem ca. 1,5 cm op til 7 – 8 cm. Hævning af gulvene giver forskellige følgearbejder ved bl.a. døre og radiatorer. Dette fordyrer naturligvis processen, ligesom det giver arkitektoniske såvel som praktiske udfordringer; Radiatorerne der sidder tæt på gulv, kan det være nødvendigt at udskifte til en lavere type. Døre og dørhuller skal tilpasses ligesom det fx skal besluttes, hvor forskelle i gulvkoten skal optages i forbindelse med trapperum.

  Billede1

  Lyddæmpende sål fra Knudsen Kilen A/S dæmper lyden

  Knudsen Kilen A/S har i samarbejde med DAFA A/S gennemført en forsøgsrække, hvor målet har været at finde frem til den optimale kombination og udformning af materialer til trinlydsdæmpning, under hensyntagen til, at følgearbejderne ved metoden skulle være så få og enkle som overhovedet muligt.

  Resultatet blev en lyddæmpende sål, der monteret UNDER gulvopklodsningen, (således at fikseringen af opklodsning til gulvstrøen ikke ”kortslutter” lydbarrieren) giver opklodsningen en ekstra dæmpning af trinlyden på 3-4 dB. Sålen blev i første omgang udviklet til Knudsen Kilens Kombi og Kombi Max serier, der i stor udstrækning anvendes til nybyggeri.

  Siden er behovet for at kunne foretage lydisolering af etageadskillelser i meget beskedne højder i forbindelse med renoveringer imødekommet. Således er det i dag muligt at få den originale gule kile med lyddæmper, ligesom også større kiler nu kan leveres med den lyddæmpende sål. Det betyder, at en betragtelig trinlyddæmpning kan opnås ved opklodsningshøjder helt nede fra 27 mm og op til 321 mm.

  Også den luftbårne støj – der i forvejen bliver dæmpet ved brugen af Knudsen Kilens opklodsninger - bliver signifikant reduceret, når opklodsningen suppleres med den lyddæmpende sål.

  DANAK/Delta Akustik har i samarbejde med DTU gennemført akkrediterede test af lyddæmpersålen. Disse test kan downloades på Knudsen Kilens hjemmeside. Også DANAK/Delta Akustiks vejledende test af luftlyddæmpningen ved brug af lyddæmpersålen kan downloades herfra, sammen med en række trinlydsmålinger foretaget på diverse renoveringsprojekter.

   

   

  Anbefalede artikler