<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Indeklimakvalitet skal synliggøres, mener Teknologisk Institut
Indeklimakvalitet skal synliggøres, mener Teknologisk Institut

Indeklimakvalitet skal synliggøres, mener Teknologisk Institut


Det sunde, gode indeklima er værd at stræbe efter. Indeklimaets betydning for vores velvære er nemlig stort. På Teknologisk Institut ønsker man at sætte fokus på indeklimakvaliteten via en mærkningsordning. 

Fugtigt, tungt, tørt, indelukket? De fleste har prøvet at opholde sig indendørs og mærke, at indeklimaet ikke var rart at opholde sig i. På Teknologisk Institut, har Thomas Witterseh arbejdet med indeklima i mange år, og han er tilfreds med, at der nu bliver arbejdet på en decideret mærkningsordning for indeklima i samme stil, som man i dag har et energimærke. 

- En mærkningsordning for indeklima vil både være en hjælp for dem, der skal købe en bolig, leje et kontor, eller lignende. Samtidig vil synlighed via en mærkningsordning være et godt incitament til at investere i et bedre indeklima for bygningsejere, både ved nybyggeri og renovering. Vi ved, at købere i dag kigger efter energimærket – på samme måde vil et mærke for indeklimakvalitet medvirke til at det sunde indeklima også blive en salgsparameter, siger Thomas Witterseh. 


Værktøj på vej
 
Martha Kathrine Sørensen er projektleder på samfundspartnerskabet REBUS. I REBUS arbejder man netop med at udvikle en mærkningsordning for indeklimakvalitet med fokus på den almene sektor. 


- Mærkning af indeklima i bygninger kan være det, der skaber den rette balance imellem energibesparelser og indeklima. Vi ved fra vores arbejde med den almene sektor, at boligselskaberne kæmper med nogle lange beslutningsprocesser. Beslutningerne om indeklimaet sker løbende og hos flere forskellige aktører. Dermed er der risiko for, at hensynet til indeklima i sidste ende bliver nedprioriteret, siger Marthe Katrine Sørensen, og understreger, at det har været helt centralt for REBUS, at værktøjet bag mærkningsordningen, på baggrund af enkle registreringer, kan lave en samlet vurdering af kvaliteten af indeklimaet. 


- På den måde kan resultaterne fra det nye værktøj synliggøre betydningen for indeklimaet i de forskellige valg i designprocessen. Dette betyder at indeklimaet også kan tænkes ind i de helt tidlige faser af processen, siger Martha Katrine Sørensen. 

 

 

 

Oplyste valg skal sikre bedre indeklima 
For Thomas Witterseh handler det også om at tage nogle oplyste valg i forhold til sit indeklima, hvilket bliver nemmere, når man har de rigtige værktøjer. 


- Hvordan påvirker en udvendig efterisolering af facaden dagslysindfaldet i boligen? Hvis en bolig får for lidt dagslys, er det ikke altid bare et spørgsmål om at sætte nogle større vinduer i, da det vil gøre noget ved temperaturen. Der vil altid være behov for et balanceret valg, og det mangler der værktøjer til i dag, siger Thomas Witterseh. 


Den mærkningsordning, som REBUS arbejder på, er skabt i tæt dialog med både branchen og myndigheder. 


- Det tætte samarbejde sikrer, at værktøjet matcher behovet i branchen og bygger på den nyeste viden. Samtidig vil sekretariatet for mærkningsordningen blive placeret på Teknologisk Institut, hvilket vil sikre, at rådgivere har kompetencerne til at bruge værktøjerne korrekt, siger Thomas Witterseh. 


Die kostenlose Online JavaScript Beutifier organisiert Ihre Skripte. Vergewissern Sie sich, dass Sie es jedes Mal verwenden, bevor Sie Codes veröffentlichen.