<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
article_image

Fokus på sikkert arbejdsmiljø: OKNygaard i nyt forskningssamarbejde

  • 2020-11-19

Anlægsgartner OKNygaard har indgået et samarbejde med forskere fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning for at sikre, at arbejdsmiljø har høj prioritet på byggepladsen.

I OKNygaard oplever man ofte, at regler og retningslinjer kan være svære at efterleve i hverdagen på pladserne. Derfor har de der forsøger at kortlægge, hvordan branchen bedst takler udfordringerne med at oversætte arbejdsmiljølovgivningen til praksis hos den enkelte medarbejder.

 

Hvorfor er det relevant for OKNygaard at deltage i et forskningsprojekt?

- Vi ved, at der kan være stor forskel mellem myndighedernes regler og praksis på byggepladserne. Som den største danske private virksomhed i anlægsgartnerbranchen arbejder vi målrettet på at minimere risikoen for skader på vores medarbejderes og samarbejdspartneres helbred samt skader på miljøet. Vi mener, det er oplagt, at vi tager ansvar og går forrest ved at hjælpe med at skabe ny viden og indsigt, der kan komme hele branchen til gavn, udtaler økonomidirektør i OKNygaard, Holger Hansen.

 

Sådan deltager OKNygaard

- Vi bidrager til projektet på to måder. For det første stiller vi byggepladser og medarbejdere til rådighed for forskerteamet til interviews og observationer. For det andet har vi en HR-medarbejder med i gruppen af forskere til at give mere dybdegående indsigt om vores tilgang til arbejdsmiljø. Vi stiller altså både pladser og viden til rådighed, og vi deltager aktivt i at udvikle den model for arbejdsmiljø-arbejdet, som vi kan bidrage til et mere sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere, siger økonomidirektør i OKNygaard, Holger Hansen.

 

Arbejdsmedicinsk klinik i Herning under Region Midtjylland arbejder for at forebygge arbejdsrelaterede sygdomme. Herunder at bedrive forskning inden for arbejdsmedicin og arbejdsmiljø. I 2013-2016 foretog de et større studie, hvor de sammenlignede arbejdsmiljøet i Sverige og Danmark. Studiet viser bl.a. at der sker færre uheld og ulykker i Sverige, og at byggeperioden ofte er kortere på projekter af samme størrelse. 

 

d5366e0c-696c-417f-b251-d88eeab7ed89

 

Menneskeligt og økonomisk giver det mening

Gemt bag antallet af arbejdsulykker ligger ikke kun menneskelige omkostninger som fysiske og psykiske mén, men også store økonomiske konsekvenser for virksomhederne. 

Ifølge BAT-kartellet skal en virksomhed med en omsætning på over 75 mio. kr. omsætte for 2,3 mio. kr. for at dække udgifterne ved en arbejdsulykke, der i første omgang koster virksomheden 35.000 kr.

 

- Hos OKNygaard er det selvsagt vigtigt for os at minimere risikoen for skader på vores medarbejderes og samarbejdspartneres helbred. Samtidig er vi ikke blinde for de økonomiske udgifter forbundet med arbejdsulykker eller tab af kompetencer, erfaring og viden. Så alle argumenter peger mod, at arbejdsmiljø fortsat skal tages seriøst og implementeres grundigt i alle virksomhedens led, udtaler økonomidirektør i OKNygaard, Holger Hansen.

Fakta

Anlægsgartner OKNygaard har i flere år arbejdet målrettet med at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø i virksomheden.

 

I 2016 blev OKNygaard arbejdsmiljøcertificeret efter ISO 14001:2015 og i 2019 blev virksomheden også miljøcertificeret efter DS/ISO 45001:2018. Begge certificeringer er internationalt benyttet og anerkendt og gælder for alle virksomhedens faste adresser og aktiviteter. 


På baggrund af dette arbejde har OKNygaard fået tildelt en grøn kronesmiley på arbejdstilsynets hjemmeside, der viser, at de arbejder systematisk og målrettet med arbejdsmiljøet.