<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Huset-stor kopi_1600

Farlige stoffer i gamle byggematerialer? Ny hjemmeside hjælper dig

 • Anlæg
 • Nedrivning
 • Arbejdsmiljø
 • 2020-11-24
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • Asbest, PCB, klorerede paraffiner, mineraluld fra før 1997, bly og andre tungmetaller udgør stadig en risiko ved nedrivnings- og renoveringsopgaver, hvis de ikke opdages, og arbejdet ikke planlægges og udføres efter Arbejdstilsynets regler. Derfor lancerer Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg nu en ny side med fokus på de andre skadelige stoffer, som kan findes i vores bygninger i dag.

  Håndværkere, der udfører renovering og nedrivning af ældre bygninger, kan blive udsat for sundhedsskadeligt støv, fibre og dampe fra gamle byggematerialer. Stoffer som asbest, PCB, klorerede paraffiner, gammel mineraluld, bly og andre tungmetaller findes i en lang række byggematerialer som fliseklæb, rørisolering, maling, fugemasse, isoleringsmaterialer m.m., og kan medføre alvorlige helbredseffekter som kræft, hjerne- og nerveskader, luftvejslidelser og reproduktionsskader for de håndværkere, der udfører arbejdet, og for de personer eller beboere, der opholder sig i nærheden.

   

  På den nye hjemmeside renover-sikkert.dk er det muligt at få information om farlige stoffer i gamle byggematerialer. Her kan man klikke rundt på en bygnings forskellige dele og på en overskuelig måde finde oplysninger om stofferne og de byggematerialer, de forekommer i, god praksis for forundersøgelser og sikker og forsvarlig udførelse.

   

  Billed-af-container-med-asbest

   

  Læs mere på renover-sikkert.dk

   

  Er du opmærksom på farlige stoffer i gamle byggematerialer?  

  Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA Bygge & Anlæg) med repræsentanter for blandt andet arbejdsgiverorganisationer og fagbevægelsen er med til at kortlægge branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og udgive branchevejledninger om godt arbejdsmiljø. BFA Bygge & Anlæg står blandt andet bag hjemmesiden asbest-huset.dk, hvor man har samlet al viden om asbest, som præsenteres på en visuel og let måde for bygningsejere, projekterende og håndværkere, så man nemt får adgang til den rigtige viden, når man finder asbest i en bygning.

   

  DI Dansk Byggeris arbejdsmiljøpolitiske chef Mette Møller Nielsen har været direkte involveret i informationsindsatsen i BFA Bygge & Anlæg, og hun mener, at alle i værdikæden skal være opmærksomme på farlige stoffer i gamle byggematerialer, så det ikke kun påfalder den enkelte håndværker at skulle overbevise villaejeren om, hvor nødvendigt det er at bruge endog store ekstra ressourcer på en mindre opgave som f.eks. renovering af et badeværelse, fordi man ikke umiddelbart kan se, mærke eller lugte de skadelige stoffer, ligesom de helbredsmæssige konsekvenser ligger mange år ude i fremtiden.

   

  Parterne bag Renover-sikkert

  Det er Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg, der sammen med Branchefællesskabet for Transport, Service, Turisme og Jord til Bord står bag hjemmesiden. Det er beskæftigelsesministeren og en arbejdsgruppe med arbejdsmarkedets parter, der har peget på behovet for at sætte forebyggende ind overfor farlige stoffer i byggematerialer som led i anbefalinger om nye initiativer, så færre udsættes for asbest.

   

  Anbefalede artikler