<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Er det hårdere at være tømrer, maler eller murer?
https://dl2phipa8wx75.cloudfront.net/mediaxpress/640x426/344d7b4662bf5411b7e26423fbaf6d8aa16585e0/article/1622199998-gol-1.jpg

Er det hårdere at være tømrer, maler eller murer?

  • 2021-05-28
    • Tekst af Mikkel Weber Sandahl

Ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø gør det muligt at se, hvor store de fysiske krav er i dit job sammenlignet med en række andre jobgrupper. Og her ligger alle de traditionelle håndværksfag øverst.

- Der er stor forskel på, hvor fysisk krævende de forskellige jobs er. Mens nogle medarbejdere er næsten helt stillesiddende, er der andre, der bruger kroppen rigtig meget i løbet af arbejdsdagen. Det har stor betydning for hvilke indsatser, der er behov for i forhold til at fremme et mere sundt og sikkert arbejdsmiljø, fortæller professor Lars L. Andersen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

 

Find din egen jobgruppe på listen Jobgrupper med flest og færrest fysiske krav

Undersøgelsen er en del af forskningsprojektet Sund og sikker hele arbejdslivet, der undersøger alderens betydning af sammenhængen mellem arbejdsmiljø og helbred baseret på ca. 100,000 spørgeskemabesvarelser i Arbejdsmiljø & Helbred koblet til nationale registre.

 

Kernen i forskningsprojektet er de ca. 69.117 raske arbejdstagere (uden tidligere langtidssygefravær) der indgik i Arbejdsmiljø & Helbred mellem 2012 og 2018.

 

De fysiske belastninger er målt ud fra et ergonomisk indeks, som kombinerer 7 ergonomiske faktorer (gående/stående arbejde, vrid i ryggen, arbejde med armene over skulderhøjde, gentagent armarbejde, hugsiddende eller knæliggende arbejde, skub/træk, løft/bæring).

 

Undersøgelsen er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.


1I tabellen ovenfor ses de 3 jobgrupper i undersøgelsen, som har flest fysiske krav og de 3, som har færrest fysiske krav beregnet ud fra et indeks, som kombiner følgende ergonomiske faktorer: Gående/stående arbejde, vrid i ryggen, arbejde med armene over skulderhøjde, gentagent armarbejde, hugsiddende eller knæliggende arbejde, skub/træk, løft/bæring.