<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">

Egernsund Tegl og Wienerberger forener kræfterne i ny organisation

 • Byggeriets udvikling
 • Virksomhedsnyt
 • 2019-10-03

 • Egernsund Tegl og Wienerberger skaber sammen en ny skandinavisk organisation, som vil tilbyde facadeløsninger i tegl samt et bredt produktsortiment af tagtegl og belægningsklinker.

  Det nye skandinaviske firma kommer til at spille en ledende rolle i teglmarkedets fremtidige udvikling mod større digitalisering, nye tekniske serviceydelser samt de stigende krav om stadig mere bæredygtige produkter.

   

  Det nye firma vil udover Wienerbergers nuværende skandinaviske salgsorganisationer og teglværker bestå af salgsselskabet Egernsund Tegl i Danmark og de to teglværker Vesterled Teglværk A/S med tilhørende overliggerproduktion og blådæmpningsfaciliteter og Helligsø Teglværk A/S.

      

  125 års dansk historie møder en global markedsleder

  Egernsund Tegl er et højt respekteret, innovativt og anerkendt firma med 125 års historie i Danmark og det perfekte match til Wienerbergers europæiske produktportefølje og internationale profil.

   

  De to teglværker Vesterled Teglværk og Helligsø Teglværk har været familieejet siden 1800-tallet. I dag er de moderne og højeffektive teglværker, der producerer mursten i høj kvalitet. Det nye skandinaviske firma vil tilsammen bestå af fem fabrikker i Danmark og to i Sverige.

   

  Fundamentet for den nye organisations succes bliver traditioner og nære kunderelationer fra den familieejede virksomhed fusioneret med stærk forretningskultur og sortimentsbredde fra en global markedsleder.

   

  Afslutningen af handlen afventer myndighedsgodkendelse, og indtil da vil Wienerberger og Egernsund fortsætte som to uafhængige forretninger.

   

  Anbefalede artikler