<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Bygge anlaeg og design

Droner, 3D-bygninger og overvågning af byggeriet forbedrer rentabilitet i byggeprojekter

 • Byggeriets udvikling
 • IT og ny teknologi
 • 2020-11-05
 • Bygge- og anlægsbranchen er klar til vækst – især hvis man kan øge produktiviteten i byggeprojekterne. Ifølge skøn fra McKinsey Global Institute har arbejdskraftsproduktiviteten i den globale bygge- og anlægssektor på verdensniveau gennemsnitligt kun været 1 procent om året i de sidste to årtier. Det kan sammenlignes med en stigning på 2,8 % i økonomien generelt og 3,6 % i fremstillingsindustrien.

  For at øge effektivitet og produktivitet i byggeprojekterne, kigger flere virksomheder på muligheden for at anvende de nye og banebrydende teknologier, der i de seneste år er blevet til rådighed, såsom geospatial teknologi, dronebaserede billeder og bygningsmodellering.

   

  Bygninger bliver til virkelighed digitalt

  Disse teknologier har bevist, at de både kan forbedre design- og konstruktionsovervågnings-processen væsentligt – og også senere stadier af projektets livscyklus.

   

  Building information modeling (BIM) hjælper arkitekter, ingeniører, byggevirksomheder og entreprenører med at visualisere de indre strukturer i 3D. Byggeplanlæggere kan se på deres skærm, hvordan et givet anlægsarbejde vil se ud, inden et byggeri går i gang - og modellen kan opdateres, i takt med at bygningen udvikler sig. Ifølge en KPMG-undersøgelse bruger 86 % af de mest innovative virksomheder inden for ingeniør- og byggebranchen allerede BIM.

   

  Et geografisk informationssystem, eller GIS supplerer BIM ved at kortlægge og visuelt vise det omkringliggende landskab og de bygninger, der findes på et givent sted. Ved at visualisere sammenhængen mellem et nyt projekt og det nærliggende terræn og miljø, ser man hvordan en bygning vil interagere med omgivelserne. På den måde kan man øge produktiviteten og minimere omkostningerne fra uventede forhindringer i landskabet - eller sene designændringer.

   

  Flere virksomheder integrerer nu droner i arbejdsgangene for at få yderligere produktivitetsgevinster. Med kameraer, der giver skarpe billeder fra alle vinkler, kan dronebilleder integreres med GIS og BIM, så byggeplanlæggere ser meget realistiske 3D-modeller af fremdriften i byggeriet.

   

  Tidligere var GIS og BIM i hver deres silo og det var vanskeligt at dele data. Med samarbejdet mellem Autodesk og Esri, som leverer verdens førende GIS- og analyseplatform har GIS og BIM fået en hel ny grad af interoperabilitet, der giver designere og byggeledere et sømløst billede af en bygning under opførelse og en fælles platform for samarbejde og kommunikation med alle interessenter. Med tilføjelsen af ​​dronebilleder nærmer man sig oplevelsen af ​​at være på byggepladsen, men med evnen til at spole tilbage og fremad for at se fremdriften i byggeriet eller observere et projekt fra alle vinkler.

   

  Construction_Monitoring_through_Drone_Footage_BIM_and_GIS

   

   

  Overvågning af byggeriet

  GIS, BIM og droneoptagelser gør det muligt at se og følge anlægsprocessen med et utroligt detaljeniveau og interaktivitet. En bygning fungerer som en virtuel byggeplads som man kan gribe, dreje rundt og zoome ind på.

   

  Hver etage i en bygning under opførelse kan skrælles af, så man kan se hvordan strukturen ser ud fra jordoverfladen og helt op til taget. De sammenkoblede teknologier i GIS og BIM gør denne 3D-visualisering mulig.

   

  Tilføjelsen af ​​dronebilleder giver yderligere lag af detaljer, der gør det muligt at se hvordan byggeriet ændrer sig over tid. Dronebillederne kan ses individuelt eller kombineres for at få et helhedsbillede. Hvis der opstår spørgsmål om et bestemt afsnit af byggeriet, eller hvad der blev opnået på en bestemt dag, kan man rulle tidslinjen tilbage for at se dronebilleder taget på den dato, fra alle vinkler.

   

  I et felt, hvor utallige timer og millioner af kroner går tabt på grund af sene designændringer, omorganisering og dårlig kommunikation, kan integrationen af ​​disse digitale værktøjer give byggebranchen det skub der skal til for at øge produktiviteten.

   

  Anbefalede artikler