<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
article_image

Bedre sikring af skabe, rum og adgangsforhold på byggepladsen forude

 • BYGGEPLADSEN
 • Sikring og Adgangskontrol
 • 2021-06-04
 • Tekst af Mikkel Weber Sandahl
 • Ambitlocker er en dansk virksomhed, som i samarbejde med DTU har udviklet en digital hængelås, som kan fjernstyres via internettet (IoT), og betjenes med simple trykknapper uden brug af nøgler, nøglekort eller smartphone

  Via Ambitlocker’s digitale hængelås har man, som administrator, det fulde overblik over, hvem der har adgang til låsen, og hvem der reelt set benytter sig af låsen og de aflåste skabe og rum. Derudover har administrator altid et realtidsoverblik over de aflåste enheder uden, at man skal allokere mandskab til at tjekke op på, om låsen er i brug og om skabet er ledigt.

   

  Ambitlocker er egentlig udviklet til folkeskoler, hvor eleverne har brug for at aflåse deres elev- og garderobeskabe, og derfra stammer det simple betjeningspanel med 4 trykknapper. Visionen om at gøre en forskel for den digitale omstilling i byggebranchen er kommet hen ad vejen. Potentialet her er stort og derfor sættes alle sejl nu ind på at tilpasse systemet til byggebranchens behov.

   

  -Med Ambitlocker’s nuværende hængelås forsøger vi at gøre administrationen og overblikket af omklædningsrum og skabe i skurvognsbyer til en nem og overskuelig opgave. Udover den store administrative opgave der ligger i administration af nøgler og låse, har vi længe været vidne til en byggebranche, som med begrænsede muligheder for præventivt at dække sig ind, har lidt under tiltagende tyveri på byggepladserne. Her ser vi også vores kommende udendørslås hængelås, som et vigtigt middel til at afhjælpe byggepladserne med aflåsning af deres materialer, maskiner og værktøj, siger Steffen Nielsen, direktør for Ambitlocker.

   

  Ved opsætning af Ambitlocker’s hængelåse medfølger et Cloud baseret software program, hvorigennem den digitale systemstyring foregår. Via dette program har de udvalgte administratorer, byggeledere eller sikkerhedsansvarlige fuldt overblik over og adgang til de aflåste skabe, rum og enheder.

   

  - Det har igennem hele udviklingsprocessen været for øje at simplificere måden at administrere aflåste enheder, samtidig med at give overblikket og kontrollen tilbage til de personer på byggepladsen, som faktisk har gavn af det. Helt lavpraktisk opsætter vi en QR-kode ved siden af skabene eller rummene. Via den QR-kode booker medarbejderen et skab i den periode personen skal være på byggepladsen, når perioden ophører, omstiller låsen automatisk sig selv og frigiver sig til en ny medarbejder med en ny kode.

   

  Billede1   

  - På administrations siden opretter vi nogle udvalgte administratorer i systemet, som døgnet rundt har et overblik over, hvilke låse der er i brug, og hvem der sidst har åbnet dem. Administratorerne kan altid ændre koder på låsene, hvis der bliver ansat nye medarbejdere, eller hvis nogle medarbejdere kun skal have adgang til specifikke aflåste rum eller skabe. Da alle brugere bliver registreret i systemet, har administratoren direkte kontakt til den enkelte bruger, og kan via systemet udsende nye koder til både lås og bruger. Vores nuværende lås er designet til indendørs brug, men som Steffen også nævner er vi i gang med at udvikle en udendørs hængelås, som kommer til at køre over præcis samme system. Tanken er igen at give kontrollen af aflåste byggepladser tilbage til de mennesker, som sidder med ansvaret. Her kan den udendørs hængelås forhåbentligt være et reelt hjælpemiddel til at sikre bygge materialer og udstyr samtidig med, at det vil fungere som en præventiv tyverisikring for byggepladserne, siger Christopher Sander fra Ambitlocker.

   

  Ambitlocker gør op med den gamle analoge måde at drive, servicere og administrere aflåste enheder på. De gør det muligt at have det fulde overblik og muligheden for at tilgå alle aflåste enheder, døgnet rundt, uden at man skal have fat i service teknikere eller låsesmede. Det er en ny præventiv måde at sikre sig mod tyveri af sine ejendele, uden at man behøver involvere eksterne selskaber - systemet tager sig af det hele.

   

  Ambitlocker er i fuld gang med at udvikle en udendørslås og håber allerede i 2022 at være klar til at køre testcases på de danske byggepladser.

   

   

  Bag om udviklingen af Ambitlocker’s system står opfindervirksomheden Lolle & Nielsen Inventions som gennem de sidste 10 år har udviklet redskaber til byggebranchen. At tænke i nye teknologier og effektiviseringer af byggebranchen er derfor allerede en fuld integreret del af Ambitlocker.

  Ambitlocker låsene kommunikerer via LoRa, som er en trådløs teknologi. Teknologien kræver ikke særlig meget strøm, og den kan række over meget lange afstande. Lora netværket er et netværk, som allerede er fuldt implementeret i Danmark, ligesom et helt normalt mobilt netværk, men når Ambitlocker opsætter låse på en lokation, opsætter de samtidig en gateway med et 4G SIM kort i. På den måde undgår de at skulle koble sig op på eksisterende netværk samtidig med, at de sikrer en optimal dækning, hvor der ellers ikke er adgang til fast internetforbindelse. Det er via denne gateway låsene kommunikerer med Ambitlocker’s Cloud system.

  Bag om udviklingen af Ambitlockers system står opfindervirksomheden  som gennem de sidste 10 år har udviklet redskaber til byggebranchen. At tænke i nye teknologier og effektiviseringer af byggebranchen er derfor allerede en fuld integreret del af Ambitlocker.

  Anbefalede artikler