<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Alufacadesektionen: Præfabrikerede facade-elementer stiller store krav
https://dl2phipa8wx75.cloudfront.net/mediaxpress/640x426/950e7c352514acf80cfce5bf2c2526b194b4f7e1/article/1590495542-ibiv3np2kontekst09-S1010229_1920.jpg

Alufacadesektionen: Præfabrikerede facade-elementer stiller store krav

  • 2020-05-26
    • Tekst af Sebastian Bielefeldt Vognsen
    Nordbro af Arkitema, fotos af Jens Lindhe

Som småkagedej i en sprøjtepose kan aluminium ekstruderes, så der er fri leg i formgivningen. Stort set alt aluminium kan genanvendes og præfabrikation giver et færdigt kvalitetsprodukt, der også sparer tid og plads på byggepladsen. Til gengæld skal bygherre og entreprenøren have styr på, hvad det er for mekanismer, der ligger bag korrekt montering af produktet.

Jesper Hald, der er konsulent for alufacadesektionen hos Dansk Byggeri, fortæller begejstret om aluminium:

 

- Ekstruderingen er det, som gør aluminium smart at arbejde med udover mange andre fordele ved materialet. Som småkagedej i en sprøjtepose kan aluminium ekstruderes, derfor kan man relativt nemt lave mange og lange profiler i en forholdsvis fri leg. Rent æstetisk kan man få det, som man vil have det, det er bare at lave den ønskede profil, som den flydende aluminium presses igennem.

 

Udviklingen er gået mod, at man i dag laver præfabrikerede elementer, som bliver hejst op til montering på primært større byggerier til domiciler, stadion, skoler, men ses også til mindre byggerier og helt ned til løsninger til private. Der er mange fordele ved system og præfabrikerede løsninger:  De færdige elementer kan oplagres et andet sted end på byggepladsen og entreprenørerne kan udnytte tiden på byggepladsen optimalt, så når de færdige facader ankommer, kan de hejses på plads. Kravspecifikationerne skal dog være besvaret før produktion, hvilket kan være en udfordring, ligesom når kunden efterspørger specialløsninger. Bygherre og entreprenøren af facaden skal have styr på, hvad det er for mekanismer, der ligger bag korrekt montering af produktet.

 

NB 06-S1000102_1920

 

Det er vigtigt, at elementet er samlet korrekt fra starten

Det er specialiseret viden, man skal have for at kunne producerer og montere korrekt. Derfor kræver det den nødvendige uddannelse og viden for at kunne håndtere og bearbejde de systemspecifikke døre- vindues- og facadekomponenter. Skruer skal strammes med korrekt moment, værktøj skal være ny-kalibreret m.m. Når først elementerne er sat op, er det kostbart at lave reklamationsarbejde. Driftspersonalet skal ligeledes have den fornødne viden til at kunne håndtere de krav, der måtte være til produktionen såvel som selve montagedelen.

 

Der er mange elementer i, hvilken funktionalitet en facade på eksempelvis en kontorbygning skal have i dag. Lige fra de helt formelle krav om solindfald, varme, isolering, miljøklasser og støjniveau.

 

 

Der bliver renoveret mere og mere i bebyggede områder og der er i dag mange krav til lydisolering såvel som energioptimering i forhold til den grønne omstilling. Solceller på facaden og transparente sol-afskærmende tyndfilms-solceller i thermoruden er også blandt de mange kreative ideer til, hvad facader kan indeholde i dag. Nogle producenter har både integrerede og eksterne sol afskærmnings- systemer, nogle bygherrer vil have designet noget specielt, og kan få lavet belægninger på glasset, som er tilpasset de bygningsreglementerede krav der er, til lysindfald og bygningens orientering i forhold til solen.

 

Producenterne har muligheden for at producere modulbyggeri under ordnede forhold og at de bliver samlet i en bestemt rækkefølge. Tilsvarende er modulerne også udtænkt til, at et element senere kan udskiftes. Bygherre og facadeentreprenører nyder godt af tidsbesparelsen, men det stiller omvendt høje krav til dem, der leverer og opsætter elementerne og ordren skal have en vis volumen før, det giver mening at benytte præfabrikerede facadeløsninger.

 

NB 36-S1010976

 

Fremtiden for æstetiske facader og livscyklus

Det danske marked har kigget en del på projekter ude i Europa, specielt Tyskland hvor man udvikler løsninger til større domiciler og højhuse. Præfab facadeelementer til højhuse er ikke nyt, men ret nyt i Danmark, eftersom det er begræset hvor mange højhuse der er bygget i landet. Bella Sky nævnes som en af de nyere byggerier hvor mange processer blev optimeret og HSHansen har for nyligt arbejdet med præfabrikerede facadeelementer på byggeriet Nordbro på Nørrebro.

 

Jesper fremhæver, at det er nogle spændende karaktertræk ved de færdige alufacader, vi ser i nybyggeri og som man ellers ikke ville have set med de benspænd som det at bygge i færdige moduler giver. Fremtiden ser kreativ ud – arkitekterne er med til at skubbe til udviklingen og leverandørerne skal have styr på blandet andet statikken, øgede brandkrav, lydsisolering etc., samtidig med den lever op til tæthedskrav med vand, vind og U-værdier.

 

Det smukke ved aluminium er, at stort set det hele kan genanvendes og den mængde energi, der skal bruges for at omsmelte en gammel facade er kun 5 -10% af det man bruger, når man skal producere ny aluminium. Genanvendelse af aluminium er et fantastisk kapitel for sig, siger Jesper Hald afslutningsvist.

NB 15-S1010999_1920