<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
The Geberit Solution (acoustically optimised)

Sådan optimerer du lydisoleringen på badeværelset

 • Materialer og Løsninger
 • Gulve, Vægge og Lofter
 • VVS
 • 2021-11-25

  Vi stiller større og større krav til vores boliger, og teknologisk fremdrift gør det mulig at opfylde dem. Særligt lyde i bygninger – og især fra badeværelset – hvor lyden primært transporteres gennem luften og vibrationer i væg og loft, kan opleves generende. Ifølge Nils Overgård, der er produktchef hos sanitetsvirksomheden Geberit, kan lydisolering heldigvis allerede forbedres i installationsfasen.

   

  Det kræver dog, at man er opmærksom på fire bestemte ting. Støj på badeværelset kan blandt andet komme fra spildevand og tekniske installationer. De typiske støjkilder er:

  • Uhindret overførsel af lyd fra toilettet til gulvet og væggene
  • Støjende afløbsledninger
  • Planlægningsmæssige fejl i badeværelser mod rum, der kræver lydisolering

   

  Som VVS-installatør eller rådgiver bør man tænke lydisolering ind allerede fra begyndelsen, når man bygger eller renoverer badeværelser. I Danmark er det anbefalede støjniveau fra badeværelset 30 dB(A), som primært kommer fra tekniske anlæg inklusive afløbssystemer. Det kan dog være svært at vide, hvad man kan justere på for at holde støjniveauet nede.

   

  Fire råd fra eksperten

  Nils Overgård har specialiseret sig i lydisolering i over 10 år. Det er hans erfaring, at mange installatører og rådgivere ikke er opmærksomme på, hvordan man kan lydisolere badeværelset bedre. Derfor kommer Nils Overgård med fire anbefalinger til at holde støjniveauet fra badeværelset nede:

   

  1) En montage foran væggen isolerer I stedet for at montere et gulvstående toilet, kan man med fordel have en installationsvæg, hvor man bygger rør og cisterne ind i. En montage foran væggen i en let konstruktion bidrager væsentligt til lydisolering. Montagen foran væggen kan lydisoleres ekstra med et tyndt lag skumstof i gulv og væg. Det betyder, at vibrationerne bliver på badeværelset og beskytter dermed andre lejligheder mod lydgener.

   

  2) Toilet med lydisolering For at reducere bygningslyd kan man med fordel montere isoleringer der, hvor der er, eller kan være, direkte berøringspunkter. Her kan man f.eks. trække Geberits isoleringsplade, der består af et 4 mm tykt Geberit PE skumstof, ind mod installationsvæggen. Det dæmper vibrationerne fra toilettet og fra når toiletsædet klappes ned.

   

  3) Reducer støjen fra afløbsinstallationer Allerede ved projekteringen bør der tages højde for, at afløbsinstallationen skal planlægges og udføres, så der senere skal udføres så få lydtekniske foranstaltninger som muligt. Her har Geberit for eksempel udviklet afløbssystemet Geberit Silent-Pro, der reducerer luftlyd. Det er vigtigt, at man er opmærksom på optimal rørføring, da det influerer selve lydstyrken, der kommer fra afløbsrøret. For mindre støj ved forskydning af faldstammen, kan man med fordel anvende rør med mindre bøjninger, da for skarpe bøjninger skaber støjende turbulens. Her vil eksempelvis en flow-ændring på 2 x 15° være langt bedre end 2 x 45°.

   

  4) Reduktion af bygningslyd med rørbærer For at undgå at vibrationer fra afløbsinstallationer overføres til bygningen, kan der bruges rørbærere med gummiindlæg. Det medfører, at lydstyrken i rummene ved siden af badeværelset reduceres, da støjen ikke videregives til væggen. Her skal man dog være opmærksom på typen af rørbærere samt hvordan de monteres. Undersøgelser udført af Fraunhofer-Instituts i Stuttgart viser, at forskellen kan være op til 10 dB(A) for en standard rørbærer alt efter, om den er spændt meget eller kun lidt. Det skyldes, at gummiet mister sin fleksibilitet, når det presses for meget sammen. Nils Overgård råder til, at man har maksimum én rørbærer fastspændt pr. etage, for eksempel som fixpunkt.

     En innovativ løsning til branchens øgede krav til lydisolering

  Det kan være svært at beregne lyd på forhånd. Derfor har Geberit på deres avancerede lydlaboratorium i Schweiz udviklet et nyt – og helt gratis – digitalt værktøj til VVS-installatører og rådgivere: En lydberegner, der kan måle, om sanitetsinstallationer opfylder kravene til lydisolering. Lydberegneren fungerer som et ressourcebesparende værktøj, der gør det muligt at lave produktions- og byggeprocesser med estimerede støjniveauer, baseret på tidligere målinger, da værktøjet gemmer data fra tusindvis af tidligere målinger.

   

  - Det er svært at beregne lyden på rørsystemer, fordi man sjældent kan beregne lyden, før man har monteret det. Og så er det jo oftest for sent. Det er det, vi imødekommer med Geberits lydberegner, da den kender til alle vægtyper i Danmark. Og så er den brugervenlig og overskuelig at anvende i en travl hverdag, fortæller Nils Overgård, produktchef hos Geberit.

   

  Værktøjet giver information om de forventede lydniveauer af installationerne baseret på faktorer som:

  • Type af sanitær installation
  • Vægkonstruktion
  • Forsyningssystem
  • Afløbssystem

   

  Med støjberegningen får man et skøn, der kan sammenlignes med oplysningerne i Boligstyrelsens bygningsreglement (BBR), som udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som byggeriet skal leve op til. Herudover er det muligt at sammenligne flere forskellige konstruktioner og installationer, hvilket gør det nemmere at træffe en beslutning. Efter målingen genereres en oversigt, der viser de opfyldte lydkrav og eventuelle mangler. Værktøjet hjælper dermed til at beskrive den valgte løsning til den specifikke byggesituation og kan vedlægges som dokumentation i byggesagen.

   

   

  Prøv lydberegneren her

  Anbefalede artikler