<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
BIG_Hovedkontor_1920
Annonce

Futurecem er slået godt an. Et af de byggerier, der er opført med Futurecem, er BIG Groups hovedsæde i København.

Vil du være med til at sænke CO2 aftrykket?

 • Materialer og Løsninger
 • Målbar bæredygtighed
 • Beton
 • 2023-09-17
 • | Af Morten Bøcker
 • | Foto: LM-Byg

  Futurecem fra Aalborg Portland kan medvirke til at overholde Bygningsreglementets nye bestemmelse om grænseværdier for en bygnings CO2 aftryk i 50 år


  Den nye mere klimavenlige cementtype Futurecem fra Aalborg Portland er allerede efter to år på markedet slået godt an. Den dækker en betydelig del af markedet for fabriksbeton, som er cementbranchens største marked, og er blevet anvendt i mange store byggerier. Futurecem anvendes desuden af et stigende antal betonelementproducenter. Futurecem skærer næsten en tredjedel af CO2-aftrykket i produktionen i forhold til konventionel cement, og Aalborg Portland har en ambitiøs plan om udbredelsen af det nye produkt, der allerede om to år skal tegne sig for halvdelen af den grå cementproduktion.

  Med hvad skal egentlig få bygherrer og bygmestre til at vælge noget andet end den gode, gamle cement?

  BIG_Hovedkontor_1600  Klimaet og deltagelsen i den grønne omstilling!

  Futurecems styrke er fuldstændig den samme, selv om der anvendes andre delmaterialer. Prisen er fuldt konkurrencedygtig i forhold til andre grå cementer. Og så kan Futurecem give et væsentligt bidrag til at opfylde de nye klimakrav i Bygningsreglementet.

  Og der er mere til det end blot opfyldelse af kravene her og nu i 2023. For med det lavere CO2 aftryk vil Futurecem hjælpe byggebranchen med at leve op til de ny krav, som blev indført i januar, langt ud i fremtiden.

  Jo lavere ”startomkostninger” på en bygnings ”klimakonto”, desto nemmere vil det være at leve op til dens samlede klimaaftryk i den 50-årige periode, som Bygningsreglementet arbejder med.


  Ovn 84 klinkernedløb_1600Ovn 84, klinkernedløb

   

  – Simuleringer af livscyklusanalyser af forskellige bygningstyper med Futurecem viser en CO2-reduktion på 4-7% for det samlede byggeri over 50 år. Dermed kan Futurecem give en betydelig CO2-reduktion, som kan bidrage til at overholde de nye grænseværdier i Bygningsreglementet og den frivillige bæredygtighedsklasse, siger Michael Lundgaard Thomsen, direktør i Aalborg Portland.

  Med de nye krav skal alle nybyggerier over 1.000 kvadratmeter kunne dokumentere, at de overholder en CO2 grænseværdi på 12 kg CO2 pr. kvadratmeter pr. år over 50 år.

  Kravet skærpes løbende, og i 2025 indføres også en grænseværdi for nybyggeri under 1.000 kvadratmeter, altså også parcelhuse, etageejendomme, kontorer, skoler med mere. Disse byggerier skal allerede nu lave en livstidscyklusanalyse, der dokumenterer klimapåvirkningen.

  – I lighed med andre mere klimavenlige byggematerialer vil Futurecem få større og større betydning for at overholde CO2 grænseværdien, der allerede i 2025 sænkes første gang fra de nuværende 12 kg og ventes at være reduceret til under 8 kg ved udgangen af dette årti, siger Michael Lundgaard Thomsen.

   

  Dybdegraver i kridtgraven_1600Dybdegraver i kridtgraven

   

  Fokusér på eksponeringsklasser

  Hvis du vil skifte til Futurecem og hjælpe både klimaet og dit byggeri til at holde sig under CO2 grænseværdien, er det vigtigt at have det rette fokus på eksponeringsklasser.

  Eksponeringsklasser definerer de påvirkninger, betonkonstruktioner kan udsættes for i deres levetid.

  – Futurecem er godkendt inden for alle overordnede miljøpåvirkninger. Men der kan være enkelte steder, hvor den ikke kan bruges – i særlige miljøer som for eksempel marinekonstruktioner i havvand. Så hvis man vil udnytte Futurecem fuldt ud til at nedbringe klimaaftrykket i et byggeri, er det vigtigt at være opmærksom på de mere specifikke eksponeringsklasser. Blot fordi, Futurecem ikke kan anvendes i en enkelt eksponeringsklasse, bør det ikke afholde fra at skifte til produktet i alle andre sammenhænge, siger Michael Lundgaard Thomsen.

   

  Stil krav til byggeriet

  Han opfodrer rådgivere og entreprenører til at sætte mere fokus på klimaaftrykket og overveje at skifte til Futurecem.

  – Jeg kan da sagtens forestille mig, at man tager aktivt stilling til, hvad man skal vælge – og beslutter sig for at bruge det mere klimavenlige produkt.

  – Det offentlige kunne også gå foran og vise vejen ved udbud, opfordrer Michael Lundgaard Thomsen.

   

  Anbefalede artikler