<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
IMG_4066_1920

Teststøbning med FutureCEM – en ny standard for bæredygtig beton?

 • Materialer og Løsninger
 • Målbar bæredygtighed
 • Beton
 • 2021-02-05
 • | Af Mikkel Weber Sandahl

  Nordisk Beton har som den første entreprenør i Danmark anvendt den bæredygtige FutureCEM i en kommerciel støbning hos Norrecco A/S i Kolding, og Jens Rasmussen CEO og partner i Nordisk Beton A/S ser et stort potentiale i virksomhedens betonrecept med 65 % genbrugte tilslag og Aalborg Portlands nye bæredygtige cement med 30 % mindre CO2-udledning.

  - Jeg blev i sommeren 2020 kontaktet af Norrecco A/S, som spurgte, om ikke jeg ville hjælpe dem med at lave en betonrecept, hvor man i tilslagene i stedet for sand og sten anvender ikke-genanvendeligt affald, fortæller Jens Rasmussen CEO og partner i Nordisk Beton A/S .


  IMG_1455 kopi_1600Jens Rasmussen CEO og partner i Nordisk Beton A/S

   

  Norrecco A/S håndterer en stor del af affaldet i Danmark, som i høj grad bliver til genanvendelige fraktioner, men en lille del er det ikke muligt at genanvende direkte pt., og i den forbindelse ville Norrecco gerne finde en anvendelse for denne fraktion, frem for at den skal deponeres enten i Danmark eller håndteres på anden vis og sendes ud af landet.

   

  I den forbindelse havde Norrecco allerede en produktion, hvor der blev støbt betonblokke, som kan fungere som autoværn el. lign. I disse støbninger anvendes der cirka 20 % af den ikke-genanvendelige fraktion i den samlede masse, men Norrecco henvendte sig til Nordisk Beton for at udvikle en betonrecept, som kunne indeholde mindst 50 % af den ikke-genanvendelige affald.

   

  - Vi kiggede på, om det var muligt og lave en ”beton”, som kunne få en nødvendig styrke med sig til at kunne bruges på andre områder som f.eks. til parkeringspladser – cykelstier – alle steder hvor en bærende konstruktion ikke indgår. Herved bruger vi kun bruger de friske råstoffer fra grusgravene til bærende konstruktioner og ikke misbruger dem til at støbe for eksempel parkeringspladser, vendepladser, kort sagt terrænstøbte områder –  det kan være med til at løse fremtidens mangel på råstoffer i Danmark, siger Jens Rasmussen og fortæller, at Nordisk Betons nye betonrecept er bygget på 55% ikke-genanvendeligt affald og 10 % genbrugte sten og har en styrke med sig på 35 mpa.

   

  - Et almindeligt husbyggeris beton har en styrke på 25 mpa, og resultaterne fra vores grønne beton med sammenlagt 65 % genbrugte materialer viser, at den er stærk nok til at kunne håndtere de 200 lastbiler, som dagligt vender på Norrecco’s pladser.

   

   

  Dokumentation skal på plads

  - Det ikke-genanvendelige affald fra Norrecco er behandlet, inden den bliver blandet i betonen, så vi ved, den ikke forurener, da materialerne ikke er forurenet, men for god ro og ordens skyld vælger vi at få det dokumenteret.Vi har sendt prøver af vores nye grønne beton med 65 % genbrugte tilslag og FuturecCEM til Teknologisk Institut, som skal foretage en udvaskningstest for os, så vi kan bevise, at der eksempelvis med tiden ikke siver forurening igennem og ned i grundvandet. Når den udvaskning er foretaget vil betonen blive offentligt tilgængelig, siger Jens Rasmussen.

   

  IMG_4068_1600

  Nordisk Beton kontaktede deres samarbejdspartnere i branchen for at afdække de nuværende muligheder, og gennem Fosroc åbnede der sig en mulighed for at være firstmover inden for den nye cement i Danmark. I fællesskab kontaktede man de større aktører i branchen hos Aalborg Portland og Unicon, og Jens Rasmussen fortæller, at det blev klart, at der var mulighed for at støbe med fremtidens cement – FutureCEM – der udleder 30 % mindre CO2 end traditionel cement.

   

  - Efter vores møde med Aalborg Portland og Fosroc fik vi lov til at være de første, som brugte FutureCEM i en kommerciel støbning hos Norrecco i Kolding. Med den nye type cement er der ca. en besparelse på 4550 kg CO2 for de 50 m3 beton, som vi har leveret. Hvis en gennemsnits bil i DK udleder 150 gram CO2 per kørt km, har vi altså lige sparet CO2 svarende til, at en bil kører cirka 30.000 km uden at forurene. Nu skal vi til at skalere op for næste støbning, da Norrecco A/S har valgt og fortsætte med den nye cement i betonen til deres pladser, og denne gang støber vi 600 m3, hvilket kommer til at give en gevaldig CO2 besparelse, slutter Jens Rasmussen af.

   

   

  Anbefalede artikler