<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
UPO-2204-1K

Uponor har leveret bæredygtige spildevandsrør til Aalborg Havn

 • Anlæg
 • Byggeriets udvikling
 • Veje og Infrastruktur
 • Den effektive byggeproces
 • Materialer og Løsninger
 • Danske Havne
 • 2022-08-11
 • Særlig partnering-aftale hjalp til valget af bæredygtige spildevandsrør fra Uponor til nyt havneområde i Aalborg. Fokus på de billigste priser bremser dog stadig den grønne omstilling i byggebranchen.

  Havneområdet i Aalborg har for nyligt fået udvidet arealet med 20.000 nye kvadratmeter. Men forløbet bag udvidelsen af havnekajen har ikke fulgt en traditionel byggeproces i hverken valg af materialer, rådgivere eller entreprenører.

   

  UPO-2204-2K
  UPO-2204-4K
   
   

  Gennem en såkaldt partnering-aftale og et gennemgående fokus på at finde de rette løsninger har Port of Aalborg og deres samarbejdspartnere opnået stor succes.

  Ved blandt andet at udfordre leverandørerne på leveringsmetoderne, afprøve nye arbejdsmetoder og afsøge markedet for bæredygtige materialer som spildevandsrøret Ultra Rib 2 Blue fra Uponor, er det lykkedes at reducere projektets samlede CO2-påvirkning med 40 procent.

  De 40 % er fundet ved at beregne på det aktuelle udførte projekt sammenholdt med et referenceprojekt, hvor der ikke er søgt grønne løsninger, men blot bygget ”som man plejer”.

   

   

  Tillid muliggjorde bedre løsninger

  Udvidelsen af havnekajen er et af to testprojekter, som Port of Aalborg på baggrund af deres tilslutning til miljøledelsesstandarden ISO-14001 har udpeget til at afprøve partnering-konceptet i praksis fremfor gennem en traditionel total- eller hovedentreprise. I en partnering-aftale indgår parterne tidligt i forløbet en samarbejdsaftale, og der lægges øget vægt på tillid, vidensdeling og mulighed for løbende projektudvikling. Det har givet projektets parter bedre mulighed for at lede efter rationelle løsninger med højere kvalitet og mindst mulig CO2-udledning i stedet for at tage udgangspunkt i projektets samlede pris.

   

  – I traditionelt organiserede byggeprojekter skal vi jo som bygherrer være ret specifikke omkring valg af løsninger og materialer, så der i udbuddet kan afgives den bedste pris, som efterfølgende også holder. Ved at involvere rådgivere og entreprenører så tidligt i projektet, er beslutninger om metode- og materialevalg sket i samarbejde. Vi opnåede relativt hurtigt stor tillid og en god ånd i samarbejdet, hvilket har muliggjort en åben ideudvikling og diskussion af løsningsmuligheder. Vi har opnået langt mere bæredygtighed i projektet, end nogen af os havde turdet håbe på, siger Brian Dalby Rasmussen, der er chef for Engeneering, Environment and Port Infrastructur hos Port of Aalborg.

   

  COWI har haft rollen som rådgivere på kajudvidelsen, og projektleder Casper Holmgaard Jensen er ligeledes begejstret for projektformen og for resultatet.

   

  – Bæredygtighed og grøn omstilling er blevet hvermandseje for danske virksomheder, men ikke alle kan ”walk the talk” og leve op til egne ambitioner. Men det har Port of Aalborg gjort på dette projekt. Havde det ikke været for partering-aftalen, havde vi sandsynligvis ikke fundet frem til de løsninger og produkter, som vi gjorde, siger Casper Holmgaard Jensen.

   

   

  Grossister troede ikke på indkøberne

  Den alternative tilgang til projektet har dog også synliggjort en af de største udfordringer, som den danske byggebranche står overfor, hvis det skal lykkedes med den grønne omstilling: Branchens fortsatte fokus på billigste pris ved indkøb af materialer. Det oplevede indkøberne fra Per Aarsleff, entreprenør og sidste medlem af partnering-gruppen.

   

  UPO-2204-3K


  – Enkelte grossister tilbød os grønne alternativer, men langt de fleste tilbød os automatisk den billigste løsning på trods af, at vi var meget klare i spyttet om, at vi ønskede at finde bæredygtige produkter. De troede ganske enkelt ikke på, at prisen ikke var det absolut vigtigste, som det ellers plejer at være, fortæller Ludvig V Pullich, der er entrepriseleder hos Per Aarsleff.

   

  – Hos Uponor ønsker vi at medvirke til at reducere byggeprojekters CO2-aftryk og være med til at drive udviklingen i byggebranchen i en mere bæredygtig retning. Det kræver dog, at også entreprenører og grossister opdager og ser mulighederne i nye alternative produkter, og at de er parate til at fokusere på andet end kun på pris. Projektet i Aalborg er et fantastisk eksempel på, hvordan branchen kan tage proaktive valg og tage næste skridt i den grønne omstilling, siger Jan Lunding, projektchef hos Uponor.   


  Om Uponor Ultra Rib 2 Blue

  • Ultra Rib 2 Blue er et spildevandsrør i PP / Polypropylen plast, der reducerer op til 70 procent af CO2-aftrykket. Røret er produceret af genanvendelige råmaterialer baseret på massebalance-modellen og har samme kvalitet og ydeevne som det traditionelle Ultra Rib 2.
  • Ultra Rib 2 Blue opfylder de dobbelte krav til Nordic Poly Mark med en forventet levetid på mere end 100 år.
  • Ultra Rib 2 Blue fremstilles på den ISCC Plus-certificerede fabrik (International Sustainability and Carbon Certification) i Fristad, Sverige, som benytter grøn elektricitet i produktionsenheden.
  • Kunder modtager en erklæring med angivelse af den mængde fossilfrit materiale, som leveringen indeholder.
  • Ultra Rib 2 Blue leveres i længder af 3 og 6 meter, i dimensioner fra 200 til 560 mm.

   

   

  Anbefalede artikler