<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Undersøgelse: Flytbare vejbump reducerer hastigheden markant
annonce
Annonce

Undersøgelse: Flytbare vejbump reducerer hastigheden markant

 

Slagelse Kommune har gennem 16 måneder gennemført et forsøg, hvor man har testet flytbare pudebump indvirkning på trafikhastigheden. Resultatet er, at farten i gennemsnit sænkes med 25 %. Det har haft en meget positiv indflydelse på ulykkesstatistikken. 

 

Farten på de danske veje dræber. Men myndighederne arbejder målrettet – og med succes - på at reducere antallet af færdselsuheld.

 

Et af de nye tiltag er flytbare pudebump til vejene. De er netop blevet testet i en by-rundkørsel i Slagelse på Vestsjælland. I perioden 2011-2016 registrerede man 11 politianmeldte færdselsuheld, der nu efter en 16 måneders testperiode med pudebumpene blev reduceret til et enkelt færdselsuheld. Inden testen håbede man på blot at kunne halvere antallet af anmeldte trafikuheld. Undersøgelsen blev udført for Slagelse Kommune af rådgivningsvirksomheden COWI, der blandt andet benyttede droneoptagelser til at registrere køretøjerne og deres nøjagtige hastighed.

 

M3 Systems pudebump er nu ved at blive udlagt i otte andre rundkørsler i Slagelse, Korsør og Skælskør, mens de blandt andet på Frederiksberg, i Billund, Tårnby, Kolding, Skanderborg og flere byer på Bornholm er etableret.

 

Ifølge Slagelse Kommune sker 60 % af ulykker i rundkørsler med for høj fart inde i rundkørslen eller på vej ud af rundkørslen. Årsagen er, at føreren ikke har nok tid til at orientere sig om cyklister, knallerter og fodgængere. Mens de øvrige 40 % af ulykkerne i rundkørsler sker på vej ind i rundkørslen, hvor lav fart også er afgørende for at kunne orientere sig tilstrækkeligt.

 

Gennemsnitsfarten i den testede rundkørsel er for alle køretøjer sænket fra 18,8 km/t til 13,9 km/t.

 

Læs også interview med Jan Jagd Nielsen: Flytbare vejbump gør det nemmere at sikre skolevejen

 

Hovedkonklusioner og resultat

I hovedkonklusionen skriver COWI blandt andet:

 

- Målingerne af hastighed før og efter etablering af pudebump ved rundkørslen viser entydigt, at der i eftersituationen køres med lavere hastighed i rundkørselsområdet. For alle trafikanter er gennemsnitshastigheden reduceret med 25 % efter etablering af pudebump.

 

- Skiltningen med 30 km zone (E53-tavlen) ændrer ikke nævneværdigt på hastigheden. E53 er en anbefalet hastighed. Den lovmæssige hastighed på strækningen er 50 km/t, som også hovedparten overholder. Først ved bumpet nedsættes hastigheden aktivt. Dette tilskrives den visuelle effekt.

 

- Kantstensafgrænsning af køresporet er af afgørende betydning for trafikantens placering i køresporet. Kantstenen er med til at styre trafikanten lige på bumpet i stedet for at man prøver at køre ved siden af f.eks. ved at bruge cykelbanen eller spærrefladen.

 

Den bedste placering af de flytbare bump

De flytbare pudebump er lavet af genbrugsgummi og de første af sin type i Danmark. De bliver skruet på vejen, til man har fundet den ideelle placering, hvorefter man kan lime og skrue dem fast, så det er nemt at renholde vejen hele året.

 

- Vi er glade for samarbejdet med landets kommuner og yderst tilfredse med Slagelse Kommunes og COWI’s resultater. Bumpene mere end lever op til målet, der var at halvere antallet af registrerede trafikulykker samt reducere hastigheden i rundkørslen, fortæller Jan Jagd Nielsen, indehaver af M3 Systems, der for et par år siden udviklede de flytbare vejbump, så de nu er godkendt i Danmark.

 

Fleksibelt, bæredygtigt og billigere

De flytbare vejbump er udført af den samme type materialer, som man kender løbebanerne på atletikstadions og fra belægningen på nyere legepladser. M3 System-bumpet udmærker sig i forhold til asfaltbump ved sin fleksibilitet, sin bæredygtighed og prisen.

 

Udformningen af bumpet er vigtig. Det skal have den rigtige hældning, højde og bredde, så bilerne med en anbefalet hastighed kan passere, uden at materiellet lider under det, og uden føreren udsættes for en for stor G-påvirkning.

 

- Løsningen er blevet vores flytbare M3-pudebump, der af Vejdirektoratet er godkendt til en hastighed på 40 km/t. Bumpet er udført i genbrugsgummi, og det fastgøres på under en time med bolte, der skrues ned i den underliggende asfaltbelægning. Bumpet er derfor også nemt at flytte til en ny placering, hvis behovet for hastighedsdæmpning skulle flytte – eller man ønsker at teste fartdæmpning et andet sted, slutter Jan Jagd Nielsen.

 

Om M3 System:

M3 System er et ungt dansk firma, der har specialiseret sig i at designe og levere gummiprodukter og gulvsystemer af gummigranulat. Løsningerne produceres af M3 Systems faste leverandør.

 

M3 System leverer til de fleste sportsgrene og fritids-industrien, ligesom mange kommuner anvender gummiprodukter på de rekreative områder med stisystemer, legepladser, veje og parkeringspladser.

 

Valget af et gummiprodukt i stedet for asfalt, beton eller sten betyder højere sikkerhed og vedligeholdelsesfrihed samt ikke mindst nem og problemfri installation. Gummifliserne giver optimal lyd-dæmpning og en isolerende anti-slip effekt – selv under våde forhold. Herudover opfylder producenten kravene til produkter til heste- og husdyrhold.

 

For at kunne garantere og fastholde det høje kvalitetsniveau produceres alle M3-Systems produkter i Tyskland hos en af verdens største producenter af gummifliser og komplementære produkter af gummigranulat.