logo

Teknologi og medarbejderinddragelse gavner arbejdsmiljøet

Der er mange måder at sikre et godt arbejdsmiljø på i byggebranchen. Arbejdsmiljørepræsentanter, årige APV’er, sikkerhedsskemaer og konkrete strategier er blandt værktøjerne til at forhindre ulykker og fejl. Men for at komme arbejdsskader og mistrivsel til livs, skal medarbejderne også inddrages i konkrete evalueringer, og den tilgængelige teknologi skal anvendes.

 

Tekst af Elias Inceer

 

Der er sund fornuft i at sikre sig et godt arbejdsmiljø. Medarbejdertrivslen er højere, risikoen for skader og ulykker formindskes, og det kan samtidigt ses på bundlinjen.

 

Det mener blandt andet tømrermester Mads Stadsgaard fra Randers Tømrer, hvor man som et led i en større strategi for et godt arbejdsmiljø fokuserer på medarbejderinddragelse og case-baserede samtaler i bestræbelserne på at skabe en sikker og tilfredsstillende arbejdsdag for alle:

 

- Kulturen på byggepladserne har tidligere været kendetegnet ved, at dét at kunne løfte mest og arbejde hurtigst var vigtigere end at have fokus på sikkerhed og trivsel. I tillæg har mange arbejdsgivere set hensynet til arbejdsmiljøet som en dyr belastning, og det tror jeg har gjort det svært for medarbejderne at sige til og fra.

 

Derfor forsøger Mads Stadsgaard at skabe en dialogbaseret tilgang til arbejdsmiljøet, og for ham er en vigtig faktor løbende at samle medarbejderne til diskussioner om sikkerheden:

 

- I stedet for at det er sejt at løfte for meget, så skal det være sejt at passe på sig selv. Især lærlingene vil gerne bevise, at de kan noget, men det er for mig vigtigere, at vi tænker os om, og gør alt forsvarligt og korrekt, siger Mads Stadsgaard.

 

Læs mere om Sikkerhed

 

 

Case-baserede personalemøder

For at gøre det så konkret og håndgribeligt som muligt har Mads Stadsgaard indført en dialog- og fællesskabsorienteret tilgang til medarbejdernes daglige arbejde:

 

- Dialogen er det vigtigste middel, og den skal helst være bundet op på noget konkret. Derfor er et af de primære punkter på hvert personalemøde, at vi taler erfaringer og specifikke situationer igennem fra vores projekter rundt omkring. Jeg kommer løbende ud på byggepladserne og tager billeder af sikkerhedsforanstaltningerne. Ud fra disse billeder har vi så en fælles dialog om, hvad der er godt, og hvad der kunne være bedre. Dette er væsentligt nemmere for folk at forholde sig til end ordlyden af en paragraf i lovgivningen, fortæller han.

 

Lad medarbejderne bestemme

Også hos tømrerfirmaet Egerbyg, der i 2015 blev kåret som Danmarks bedste tømrerfirma, arbejdes der med løbende evalueringer på personalemøderne hvor arbejdsmiljøet står højest på dagsordenen. Der er både god økonomi og konkurrencefordele ved at værne om medarbejdernes ve og vel, fortæller partner og planlægger Jørgen Damkiær, der mener at beslutningsprocesserne skal placeres ude på byggepladserne:

 

- Idéen er at give vores medarbejdere ansvar og de økonomiske rammer til træffe beslutninger lokalt på byggepladsen. Derfor indregner vi altid budget til sikring og optimering af arbejdsgange og miljø, fortæller Jørgen Damkiær.

 

Hos Egerbyg har man også taget teknologien til sig for at give medarbejderne de bedst mulige forudsætninger for et godt arbejdsmiljø samt optimering af arbejdsprocesserne.

 

- Vores medarbejdere ved bedst, hvad de har brug for, og de er gode til at finde de rigtige hjælpemidler. Vi har lavet et system, hvor de forskellige medarbejdere kan kommunikere med hinanden på tværs af vores byggeprojekter. De kan optage og tage billeder af, hvordan de løser en specifik udfordring eller betjener én ny maskine, og så uploader de det til et fælles net, vi har. Her kan de andre håndværkere rundt omkring i vores projekter se, hvad der kan gøres smartere og bedre. De sparer sig selv og hinanden for en masse tid og kræfter, og det højner deres trivsel og sundhed, forklarer Jørgen Damkiær.

 

 

Erhvervsorganisation bakker op

Hos erhvervsorganisationen for bygge-, industri- og anlægsvirksomheder, Dansk Byggeri, ser man positivt på blandt andet løbende evaluering og medarbejderinddragelse som en del af sikringen af et sikkert og godt arbejdsmiljø:

 

- Sådan som jeg har fået fremstillet eksemplerne, er der tale om en fantastisk god ide. Det er et eksempel på, at alle parter skal inddrages i overvejelserne om sikkerhed, og at der er meget god viden at hente, når byggeprojektet stopper og man evaluerer på de overstående projekter, fortæller arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri, Mette Møller Nielsen, og pointerer:

 

- Det handler om at skabe en samarbejdskultur om arbejdsmiljø, fremfor at det bliver til nødløsninger skabt i en konfliktkultur. Vi ved, at når mester taler om arbejdsmiljø hver dag eller ofte, så kommer det op øverst i tankerne hos de ansatte og derfor husker og prioriterer de, de rigtige løsninger.

 

 

Arbejdsmiljøets økonomi

Både Jørgen Damkiær og Mads Stadsgaard afviser tesen om, at arbejdsmiljøhensyn i deres branche har en negativ økonomisk betydning. Tværtimod er der faktisk både socialt ansvar og god økonomi i at sikre et godt arbejdsmiljø:

 

- Selvfølgelig er der god økonomi i det. Især de rigtige hjælperedskaber giver besparelse på flere fronter. Du har en bedre sundhed, og arbejdet gøres mere effektivt. Hos os starter det allerede i tilbudsgivningen. Her oplyser vi vores kunder om, at der er regler på området, og kunderne kan se hvor stor en del af prisen, der er afsat til arbejdsmiljø, redskaber mv. I øvrigt tiltrækker vi kompetent arbejdskraft i en tid, hvor der er rift om de dygtige folk, fordi håndværkerne efterhånden efterspørger en arbejdsplads, der bekymrer sig om deres sundhed og trivsel. Alt dette giver positive tal på bundlinjen, siger Jørgen Damkiær.

 

Mads Stadsgaard oplever også et stigende krav fra medarbejderne om et godt arbejdsmiljø, og han vurderer ligeledes, at økonomi og arbejdsmiljøhensyn kan gå hånd i hånd:

- Det øgede fokus på arbejdsmiljøet betyder, at fagfolkene efterspørger arbejdspladser, hvor der er en klar og forpligtende politik på arbejdsmiljøområdet. Det tiltrækker således, og fastholder, den kompetente arbejdskraft. Det er en win-win situation, da tilfredse og sunde medarbejdere betyder glade og tilbagevendende kunder. I sidste ende resulterer det i bedre tal for virksomheden på bundlinjen. I øvrigt er der som oftest meget store omkostninger forbundet med sygemeldinger og arbejdsskader, både økonomiske og menneskelige. Så det giver ganske enkelt på intet plan mening at nedprioritere dette område, afslutter han.

 

Ønsker du fremadrettet at modtage nye historier fra Bygge og Anlægsbranchen.
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev her:

testEmail

*Nyhedsbrevet indeholder historier fra vores redaktion, brancheorganisationer og annoncører.

Service
Læs avisen online
Nyheder i din mailboks
Bygge & Anlægsavisen
Kontakt 
Medieinformation
Tip redaktionen!
Annoncer
www.bygge-anlaegsavisen.dk
Nyheder
Nybyggeri og renovering
Produktnyt
Motor/Transport
Profiler
Messer
Bygge- & Anlægsavisen

Bredgade 36. 1. Sal - Forhuset                               
1260 København K
CVR: 28890346
 
Telefontider:
Mandag - Fredag:    09.00 - 16.00
Hovednummer:     +45 3344 5555