<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1

Tag fat om seksuel chikane

 • Byggepladsen
 • Byggeriets udvikling
 • Arbejdsmiljø
 • Uddannelse og Rekruttering
 • 2023-09-06
 • | Af Malene K. Holm
 • Som arbejdsgiver er det vigtigt at gå forrest i at vise, at seksuel chikane ikke skal være en del af miljøet på arbejdspladsen. Ny vejledning fra BFA Bygge og Anlæg giver gode råd til hvordan man kan forebygge.

  Alle på en arbejdsplads kan blive udsat for seksuel chikane – og det er vigtigt at tage fat om problemet, hvis det opstår og forebygge, at det sker. Som en hjælpende hånd har branchefællesskabet for arbejdsmiljø i bygge og anlæg (BFA Bygge og Anlæg) udgivet en ny vejledning: Forebyggelse af seksuel chikane i virksomheden.

   

  Lone Alstrup, chefkonsulent hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, har været med til at udarbejde vejledningen og hun fortæller:

   

  – Seksuel chikane kan have store konsekvenser for medarbejderne og for virksomheden. Derfor er det utroligt vigtigt, at virksomhederne er opmærksomme på at forebygge og håndtere seksuel chikane, hvis det opstår. Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne er vi meget tilfredse med, at vi nu har fået en vejledning, som skal støtte op om virksomhederne håndtering på området”.

  2

  Vejledningen er et værktøj for både ledelse og ansatte i at forebygge og håndtere seksuel chikane og beskriver regler på området samt, hvordan man i virksomheder kan forebygge og håndtere seksuel chikane, hvis det opstår.

   

  For det kan have store konsekvenser for både den enkelte og for virksomheden, hvis det opstår. Hos den enkelte kan det vise sig som irritation, koncentrationsbesvær, søvnproblemer, angst og i værste tilfælde PTSD.

   

  For virksomheden betyder det en medarbejder, som har lav jobtilfredshed, øget fravær og lavere produktivitet.

   

   

  Hvad er seksuel chikane?

  Vejledningen giver eksempler på, hvad seksuel chikane kan være, fx uønskede berøringer, uønskede opfordringer til seksuelt samkvem, sjofle vittigheder og kommentarer og pornografiske billeder f.eks. i skurvogne eller på kontorer. For at man taler om seksuel chikane, skal adfærden opfattes som nedværdigende af den eller de personer, som er udsat for chikanen.

   

  Det betyder, at det er den udsatte person som afgør, om der er tale om en krænkelse.

   

  Tag fat om problemet

  Som arbejdsgiver eller leder er det særligt vigtigt at signalere og praktisere, at seksuel chikane er uacceptabel. Desuden at lave retningslinjer på virksomheden for at undgå at seksuel chikane opstår og at inddrage medarbejdere/AMO i det. Skulle situationen opstå, er det vigtigt at håndtere den, så alle involverede får en ordentlig behandling.

   

  Britta Mørk Johansen, der er seniorchefkonsulent hos Brancheservicecenter Byggeri, DI, siger:

   

  – Et arbejdsmiljø uden seksuel chikane vil også medvirke til at gøre arbejdspladserne i branchen attraktive for flere - og på den måde får vi øget rekrutteringsgrundlaget i branchen.

   

  Medarbejderne bør inddrages i, hvordan en virksomheds retningslinjer skal være for at forebygge seksuel chikane på virksomheden, mener Flemming Hansen, arbejdsmiljøkonsulent i 3F Byggegruppen og en del af formandskabet i BFA Bygge og Anlæg:

   

  – Det er vigtigt at få alle vinkler med, så retningslinjerne bliver konkrete og anvendelige i praksis.

   

  Anbefalede artikler