<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
2

Tæt samarbejde om arbejdsmiljø over enorme geografiske afstande

 • Nordatlantisk Byggeri
 • Arbejdsmiljø
 • Landskab
 • Sikkerhed
 • 2021-10-12
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • | Foto af Mario Hagen

  Arbejdstilsynet Grønland har til opgave at vejlede om og håndhæve arbejdsmiljøet på byggepladserne på verdens største ø. Grønland har sin egen arbejdsmiljølovgivning, og Kredschef, Casper Kronow, lægger stor vægt på den tætte dialog med både de lokale og de udefra kommende entreprenører.

  1 Foto af Maria Orlova


  Arbejdstilsynet Grønland har bl.a. til opgave at føre tilsyn på byggepladserne over hele Grønland. Kredschef Casper Kronow har siden 2013 været i Arbejdstilsynet Grønland, og han fortæller:

   

  - De tilsynsførende foretager tilsyn på hele kysten, og det foregår primært via flyvemaskine, men vi bruger også skib, når man kan komme ind til byerne for isen. Og her er det en del af hverdagen, at planer om byggeplads-tilsyn kan ændre sig hurtigt, når vejret skifter og flyafgange udsættes.

   

  Hos Arbejdstilsynet Grønland mærker man også, at Grønland er midt i en rivende udvikling med stor aktivitet i bygge- og anlægssektoren.

   

  - Der er virkelig gang i byggeriet, og der er mange byggepladser, specielt i nogle af de større byer lige nu, siger Casper Kronow og uddyber:

   

  - For eksempel kontaktede en entreprenørvirksomhed på ét af de store projekter os for at komme i dialog. Her holdt vi formøde i forbindelse med opstart, og det oplever vi mere og mere, og det er meget positivt.

   

  Den globale byggeplads

  I byggeriet mærker man som alle andre brancher en øget globalisering, og derfor er der ikke kun lokal arbejdskraft på de store grønlandske byggepladser. Håndværkere kommer fra mange forskellige lande med forskellige sprog og forskellige byggekulturer. Casper Kronow fremhæver, at det er entreprenørens pligt at sikre, at alle er ordentligt instruerede i deres opgaver:

   

  - Jeg kan tydeligt fornemme, at entreprenørvirksomhederne arbejder seriøst med arbejdsmiljø, men der er også kommet en generel bevidsthed om, at en sikker og ryddelig byggeplads er en effektiv byggeplads. Der var et godt eksempel på en større byggeplads for nylig, hvor man har givet én mand ansvar for ryddelighed, dvs. at holde styr på rækværk, ledninger, affald osv. Den slags tiltag kan være med til at højne både effektivitet og kvalitet.

   

   

  3 Foto af Thomas Ritter

  ”Man kan altid ringe til os”

  En del af Arbejdstilsynets arbejde er uanmeldte tilsyn på byggepladserne, og for Casper Kronow er det vigtigt, at man er en medspiller, hvor man hjælpe virksomhederne bedst muligt.

   

  - Vores arbejde er at være en dialog-partner, hvor vi hjælper folk med at indhente viden fra eksempelvis BFA Bygge & Anlæg. Hvis man er i tvivl, så man altid kontakte Arbejdstilsynet Grønland. Og som sagt er det den Grønlandske arbejdsmiljølovgivning, der gælder i Grønland, ligesom der er visse vejrmæssige udfordringer heroppe, eksempelvis kan der komme voldsomme storme, som opstår meget pludseligt, og derfor er det utrolig vigtigt at sikre materialer og ikke fastlåse kraner, når der er fyraften. Generelt skal man have styr på vejrudsigten, så man kan lukke af hurtigt på byggepladsen, siger Casper Kronow og fortæller, at de arktiske forhold også spiller ind i forhold til arbejdsbelysning og beklædning:

   

  - Påklædningen skal være egnet til opgaven, og det giver sig selv, at når  der er 20 minusgrader, så stiller det visse krav til beklædning, men det er der nu godt styr på – her er folk topprofessionelle. Så skal man også huske, at der er færre timer med dagslys, jo længere, man kommer nordpå, hvor der i visse byer om vinteren er mørkt hele døgnet. Det stiller jo krav til ordentlig arbejdsbelysning og adgangsveje for eksempel.

   

  Fakta om Arbejdstilsynet i Grønland

  Arbejdstilsynet er myndigheden på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynet medvirker til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt tilsyn, målrettet regulering og information. Arbejdstilsynet i Danmark og Grønland har i alt ca. 750 medarbejdere fordelt på en central enhed i København, fire tilsynscentre i Danmark og et tilsynskontor i Grønland. Grønland har sin egen arbejdsmiljølovgivning, og det er denne lovgivning, som Arbejdstilsynet i Grønland administrerer og udøver sin myndighed på grundlag af.

  Anbefalede artikler