<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1

Sunde bygninger med naturlig hydraulisk kalk - Nordisk NHL

 • Tag og Facade
 • 2014-12-02
 • | Af Mikkel Weber Sandahl
 • Omkring 80 % af vores bygningsmasse er fra før 1950 og derfor bygget efter traditionelle byggemetoder med kalkmørtel, men på renoveringsprojekter bliver der ofte anvendt hård cementmørtel, hvilket kan give store problemer med ophobning af fugt og risiko for revner og sprækker i murværket.

  Nordisk NHL er importør af St. Astier kalkprodukter, og direktør Niels Nygaard oplever næsten dagligt, at folk ringer omkring fejlslagne renoveringsprojekter med cementmørtel, hvor cementen simpelthen langsomt er ved at ødelægge bygningen:

   

  - Det er virkeligt frustrerende at se nyere renoveringsprojekter, hvor bygningerne ville være blevet bevaret bedre, hvis man havde ladet bygningen være. Selvom vi har mange dygtige håndværkere i Danmark, så fornemmer jeg en ukritisk holdning til de materialer der bruges, fordi det skal gå stærkt, men man bruger ikke tid på at drøfte alternative muligheder med kunden.

   

  Cement og plastikmaling er meget tilgængeligt i dag sammenlignet med tidligere, og Niels Nygaard mener ligefrem, der er gået en kultur tabt i forhold til hvordan, forskellige materialer arbejder sammen:

   

  - I gamle dage blev der højest strøet lidt cement ud over kalkmørtlen, i dag er det nærmest omvendt. Og det er jo håbløst at bruge så meget cement, når vi alle sammen ved, at kalk og tegl passer sammen. Der er i dag en tendens til, at man glemmer, at vi bare har vores bygninger til låns. Der kommer folk efter os, der skal leve i dem.

   

  Ikke kun til historiske bygninger

  Nordisk NHL er eneimportør til Skandinavien af naturlig hydraulisk kalk (NHL) fra franske St. Atier, hvorefter man fremstiller den færdige mørtel i Danmark og Norge. Virksomhedens kalkmørtel er blevet anvendt på vigtige bevaringsværdige bygninger som Dybbøl Mølle, ligesom man leverer til det kongelige slot i Stockholm, der skal renoveres over de næste 20 år. Men mange drager den fejlslutning, at man kun skal bruge kalkmørtel på historiske bygninger, fortæller Niels Nygaard:

   

  - Vi leverer hoveddelen af vores produkter til ganske almindelige bygninger fra før 1950. Det er immervæk 80 % af vores bygningsmasse, der er bygget uden cement. Parcelhuse er bygget efter moderne principper med indbyggede fugtbremser over alt, ligesom fundamentet ikke er muret. Og her passer cementmørtel bedre til husets konstruktion, men til bygninger opført med kalkmørtel, skal man altså holde sig fra cement.

   

  Nybyggeri er også et voksende område for Nordisk NHL, som eksempelvis har leveret til Fænøsund Park i Middelfart, hvor man har prioriteret bæredygtighed og indeklima højt. Med naturlige kalkprodukter kan byggeriet ånde, så gener som råd og svamp elimineres, ligesom man får et sundt indeklima.

   

  Dedikeret rådgivning

  Nordisk NHL er et lille, men dedikeret firma, og virksomhedens medarbejdere er tilstede på projekter over hele Danmark for at bidrage med rådgivning. Niels Nygaard oplever meget positiv feed back fra både vores forhandlere, bygherrer og slutbrugere, men faktisk bliver håndværkerne meget begejstrede, når de først har prøvet at arbejde med kalkmørtel fra St Astier. Han fortæller:

   

  - Det er et blødt og lækkert materiale, som murerne elsker at arbejde med. Vi kender mange murere, som ikke bruger andet nu. Vores produkter stiller større krav til planlægning, da vinterbyggeri ikke er optimalt med kalk, men når man er kommet over den hurdle, så giver det en helt ny stolthed ved ens arbejde. Vi taler med murere, som har fået en ny glæde over deres arbejde – hvor de har en oplevelse af at gøre en forskel. Det er den slags tilbagemeldinger, der er benzin på vores motor.

   

  Fakta om naturlig hydraulisk kalk (NHL)

  Overordnet skelner man mellem to typer kalk: Lufthærdende kalk (hydratkalk, kulekalk, etc.), som hærder med CO2 og Hydraulisk kalk, som hærder med vand. St. Astier naturlig hydraulisk kalk (NHL) indeholder begge typer kalk og hærder derfor både med luft og vand. På den måde kombineres begge typer kalks gode egenskaber mht. vedhæftning, fugttransport og elasticitet.

   
  Anbefalede artikler