<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif"> Støjskærme af træ hjælper både naboer og klima
https://dl2phipa8wx75.cloudfront.net/mediaxpress/640x426/68fe9a9cfbdbeb35dc1339cdcb607d77452ef00a/article/1631088290-ki7kuuh6Naturstjskaerm_valby.jpg
Annonce

Støjskærme af træ hjælper både naboer og klima

  • 2021-09-08
    • Tekst af Tim Panduro

Co2-gevinsten ved at bygge støjskærme i træ frem for stål langs landets motorveje er høj – og behovet for støjafskærming er stærkt stigende.

Klimatrae


Der var fornemt besøg på Hjørring-virksomheden PileByg den 23. august.

Transportminister Benny Engelbrecht havde lagt vejen omkring det nordjyske for at høre om en nutidig løsning med gamle rødder på et problem, der kun bliver større i løbet af de kommende år – nemlig trafikstøj.

PileByg har specialiseret sig i CE-certificerede støjskærme og udvikler facader, hegn og afskærmning til bygninger, landskab og veje. Dermed opstiller virksomheden et alternativ til støjskærme i stål og aluminum, der nok er effektive, men også har et klimaatryk, der ikke pynter på klodens grønne bundlinje.

Anledningen til ministerbesøget var en ny analyse udarbejdet af den rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhed  Sweco, der viser, at de grønne støjskærme er langt mindre klimabelastende end de traditionelle skærme af stål – selv om de yder den samme grad af støjbeskyttelse.

Derfor kan der opnås en klimagevinst ved at opstille støjskærme af træ. Træ optager og lagrer CO2, mens produktionen af stål og aluminium kræver store energimængder.

- Analysen viser, at der vil være en klar klimagevinst ved at vælge støjskærme af træ i stedet for af stål og aluminium, som man har brugt hidtil, siger Johannes Falk, der er direktør i PileByg.

Naturstøjskaerm
Klimaaftryk_stojskaerm

55 kilometer støjskærme

Spørgsmålet om støjafskærming er blevet særligt aktuelt, efter at et flertal i Folketinget tidligere i år vedtog Infrastrukturplan 2035, der inkluderer flere motorvejsprojekter. Som et led i planen skal der bygges 55 kilometer støjskærme langs de nye motorveje. Desuden afsættes tre milliarder kroner til støjskærme langs statsveje. Det giver gode muligheder for at justere på klimaaftrykket, påpeger Johannes Falk.  

- Alene de planlagte 55 kilometer støjskærm langs motorvejsanlæg vil give en anslået klimagevinst på 26.351 tons CO2, hvis man erstatter stål med træ. Det svarer til 1800 danskeres årlige klimapåvirkning eller 10.500 personers flyrejse til Thailand tur-retur, siger han.

Træet til PileBygs klimaskærme bliver dyrket i virksomhedens egen klimaskov på Villerup Hovedgaard. Det, at træet dyrkes lokalt, er med til at lette klimaaftrykket yderligere, understreger Johannes Falk.

- Stål og aluminium har typisk rejst langt, men træ bidrager positivt i forhold til klimabelastningen, når det dyrkes i vore nabolande eller i dansk klimaskov. Træet kan dyrkes ekstensivt på landbrugsjord og i kort rotation, og det sikrer højere optag af CO2 end træ hentet i gammel skov, forklarer cand.silv. Johan Pedersen, der er ansvarlig for bæredygtig produktion hos PileByg.

Fakta:

Analysen fra Sweco viser, at en grøn støjskærm har et klimaaftryk på ca. 30,4 kg CO2e/m2 contra stålskærmens ca. 92,5 kg CO2e/m2.
I skærrmens levetid lagrer en grøn støjskærm ca. 97,6 kg CO2e/m2 i det træ, skærmen er konstrueret af.

Hvor der vælges en grøn støjskærm i stedet for en stålskærm, er der en nettogevinst for klimaet på ca. 159,7 kg CO2e/m2 samlet i CO2e lagret i træet og sparet CO2e fra fortrængning af en stålskærm.

 

Rapporten analyserer på én type standardstålkassette-støjskærm. Der findes mange forskellige typer skærme i stål og aluminium – både som paneler og kassetter. Den grønne skærm er beregnet med montering på stålsøjler for at matche praksis i dag. Der ville være større klimagevinst ved at bruge træsøjler monteret i stolpesko af stål.