<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
d4772160-e53f-4aa1-b9b1-e57548dc8dc9

Sikkerhedsstyrelsen finder alvorlige fejl på skolernes el-installationer

 • Byggeriets udvikling
 • Energi og Energioptimering
 • 2022-01-18
 • I 2021 kontrollerede Sikkerhedsstyrelsen 109 forskellige folkeskoler, efterskoler og gymnasier. Mere end hver fjerde kontrollerede uddannelsesinstitution havde så alvorlige fejl og mangler ved deres installationer, at de i værste fald kan føre til el-ulykker og brande.

  Kun 8 ud af de i alt 109 kontrollerede steder havde helt styr på el-sikkerheden. Den opgørelse over en indsats udført i 2021 på landets uddannelsesinstitutioner vækker opsigt hos Sikkerhedsstyrelsen:

  – Det er bekymrende, at så mange skoler og institutioner med plads til større forsamlinger ikke har styr på el-sikkerheden. Især når vi ser, at hver fjerde installation har så alvorlige fejl, at det i værste fald kan føre til el-ulykker og brande, siger Søren Assenholt Muff, kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen.


  Når Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer elinstallationer på skoler og institutioner rundt om i landet, lægges der i eftersynene især vægt på de installationsforhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan medføre brand eller risiko for elektrisk stød. I de alvorlige tilfælde er der blandt andet konstateret forkert, manglende eller defekt fejlstrømsafbryder (RCD) på de helt almindelige stikkontakter, der ellers er til for at beskytte mod livsfarlige stød. Det kan være farligt for en elev, der for eksempel skal betjene en elkedel i et skolekøkken, hvis der ikke er etableret en korrekt fejlstrømsafbryder, og der går overgang i kedlen:

  – Det svarer til, at vi andre ikke har en fejlstrømsafbryder, også kaldet en HPFI-afbryder hjemme i vores huse, der kan slå strømmen fra, hvis et elektrisk produkt fejler, eller der er fejl på installationen, siger Søren Assenholt Muff.

  Sikkerhedsstyrelsen var under indsatsen også opmærksomme på særlige krav, der kan være til skolernes større lokaler, hvor der må opholde sig mere end 150 personer. I områder med særlige krav til belysningen skal installationen være udført sådan, at en fejl i installationen ikke mørkelægger hele området. Det kan kræve, at belysningen er fordelt på flere fejlstrømsafbrydere (RCD’ere) og gruppeafbrydere. Der kan også være krav om en evt. nød- og panikbelysning, der skal træde i kraft, hvis den normale belysning svigter. Kravene er til for at minimere ulykker i store forsamlinger:

  - Mange af de kontrollerede installationer ville ved selv en mindre fejl afbryde for alt belysning. For at undgå tragiske ulykker som følge af panik i forsamlingen, er det vigtigt at nød- og panikbelysningen ikke også går ud de steder, hvor det er et krav, siger Søren Assenholt Muff.

  Sikkerhedsstyrelsen opfordrer alle uddannelsesinstitutioner til at få en autoriseret elinstallatørvirksomhed til at gennemgå installationerne, hvis der er den mindste tvivl om installationerne. Styrelsen oplyser samtidig, at de vil fortsætte indsatsen med kontrol af elinstallationer på skoler og institutioner i 2022.

   

  Gode råd til skoler og uddannelsesinstitutioner

  1. Tilslut brugsgenstande til en beskyttelsesleder
  Når en brugsgenstand som for eksempel en el-kedel eller hårtørrer er tilsluttet en virksom beskyttelsesleder, slår strømmen fra hvis der skulle opstå en kortslutning på genstanden. Uden en beskyttelsesleder er der risiko for elektrisk stød.

  1. Vedligehold el-tavlen
  Gå regelmæssigt el-tavler igennem for slid og eventuelle defekte kapslinger på sikringer. Skulle kapslingerne være revnede, hullede eller på anden måde defekte, kan der trænge støv ind og hvis der er store huller er der risiko for at få stød eller store skadedyr kan trænge ind i tavlen.

  1. Tjek mærkningen på el-tavlen
  Få en autoriseret el-installatørvirksomhed til at gennemgå mærkningen på el-tavlen. Manglende eller forkert mærkning gør det svært at få afbrudt den rigtige del af installationen ved behov. Det kan også betyde, at man får sat en forkert sikringsstørrelse i.

  1. Få kontrolleret større lokaler
  Forsamlingslokaler, sportshaller og lignende hvor der må opholde sig mere end 150 personer er i nogle tilfælde underlagt særlige krav vedrørende nød- og panikbelysning. Få en autoriseret el-installatørvirksomhed til at gennemgå installationen, for at sikre at alt lyset ikke går ud ved en fejl og resulterer i tragiske ulykker og at eventuel flugtvejsbelysning virker korrekt.

  1. Giv fejlstrømsafbrydere (RCD'ere) motion
  Test fejlstrømsafbrydere jævnligt ved tryk på testknappen – gerne ved overgang fra sommer/vintertid to gange årligt. På denne måde motioneres afbryderen.

     Fakta om indsatsen

  Sikkerhedsstyrelsen kontrollerede i 2021 109 uddannelsesinstitutioner landet over. Heriblandt aftenskoler, folkeskoler, universiteter, gymnasier og efterskoler

  • 30 steder fik påbud som følge af alvorlige fejl og mangler
  • 71 steder fik vejledning som følge af mindre fejl og mangler
  • 8 steder var OK og uden bemærkninger
  Anbefalede artikler