<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1

Sådan hitter du rede i mulighederne for genbrug og genanvendelse

 • Målbar bæredygtighed
 • Materialer og Løsninger
 • Nedrivning
 • 2018-10-25
 • | Af Mikkel Weber Sandahl

  Der skal fart i den cirkulære økonomi, hvis det står til politikerne. Det kræver bedre og mere brug af byggeaffald, der udgør en tredjedel af alt affald i Danmark. Men i byggebranchen er det stadig vanskeligt at finde ud af, hvad der overhovedet kan genbruges og genanvendes.

   

  Der er stigende politisk fokus på behovet for at genanvende gamle byggematerialer. Men som det ser ud i dag, kan det være meget vanskeligt for bygherrer og byggebranchen at finde ud af, hvilke materialer der i dag er til at genbruge eller genanvende i praksis. Det fortæller centerleder Anke Oberender fra Videncenter for Genanvendelse og Håndtering af Byggeaffald (VHGB).

   

  - Via vores hotline, hvor man kan spørge om byggeaffald, får vi mange spørgsmål om, hvilke gamle byggematerialer og affaldsfraktioner fra en nedrivning eller renovering, der reelt kan genbruges og genanvendes. Ikke mindst søger mange efter virksomheder, der kan aftage de forskellige typer af materialer.

   

   

  Hvor starter man?

  VHGB anbefaler som en start virksomhederne at tjekke, om de kan finde en relevant modtager af affaldet i Affaldsregistret, som ligger under Energistyrelsen. Her er der en søgbar liste over virksomheder, der har tilladelse til at håndtere affald. Men Affaldsregistret besvarer ikke alle spørgsmål. Anke Oberender forklarer:

   

  - Udfordringen er, at man i Affaldsregistret ikke kan søge på alle forskellige typer affald, men kun på foruddefinerede affaldsfraktioner. Man kan heller ikke finde virksomheder, der modtager genbrugsvarer, f.eks. vinduer eller døre. Det hænger sammen med, at materialer til genbrug i lovgivningsmæssig forstand ikke betragtes som affald.

   

  Hvis det er egentlige genbrugsvarer, anbefaler Anke Oberender, at man orienterer sig andet steds. For eksempel kan man på BOLIUS.dk finde en oversigt over forhandlere af forskellige genbrugsbyggematerialer.

   

  Industrien genanvender

  Nogle materialer er i relativt høj kurs i forhold til genanvendelse, da de kan bruges af forskellige producenter, som indarbejder brugte materialer i deres produktion af nye materialer. Eksempelvis kan neddelt træ genanvendes til spånpladeproduktion eller brugt stenuld kan anvendes til at producere nyt isoleringsmateriale. Mange af disse producenter modtager primært materialerne fra virksomheder, der systematiseret indsamler og forarbejder materialerne, før de kan indgå i ny produktion.

   

  - Markedet for genbrug og genanvendelse af gamle byggematerialer er ikke så veludviklet endnu, men man må forvente, at det virkelig begynder at rykke nu i disse år – sådan at der i fremtiden vil komme mange flere muligheder for at sælge gamle byggematerialer fra nedrivninger og renoveringer.

   

  VHGB har udgivet en guide om tekniske muligheder for genbrug og genanvendelse som en hjælp til at få overblik over potentialet. Den oplyser om mulighederne for genbrug eller genanvendelse for de enkelte fraktioner som f.eks. beton, letbeton, tegl, stenuld, sanitet, tagpap og jern. Desuden indeholder guiden en oversigt over sammensatte fraktioner, som er særligt vanskelige at genanvende.

   

  Find VHGBs guide her

   

  Om VHGB

  Alle kan henvende sig til Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald – VHGB og få information om byggeaffald. VHGB vejleder om miljøfarlige stoffer ved ombygning, renovering og nedrivning og om mulighederne for genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald.

                                   

  VHGB er et uafhængigt og selvstændigt center, der blev etableret i 2016 og er finansieret af Miljø- og Fødevareministeriet, Grundejernes Investeringsfond og Realdania.

   

  VHGB’s styregruppe omfatter Dansk Byggeri, Grundejernes Investeringsfond, Miljøstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Danske Arkitektvirksomheder, Bygherreforeningen og Kommunernes Landsforening.

   
  Anbefalede artikler