<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
stark

STARK: Klimadokumentation kan være en tidssluger for de udførende

 • Materialer og Løsninger
 • Målbar bæredygtighed
 • 2024-03-19
 • At bygge bæredygtigt er tidskrævende og mange håndværkere og entreprenører savner mere viden om miljøvenlige materialer. Det siger mere end 50 % af STARKs professionelle kunder i byggecenterkædens årlige bæredygtighedsundersøgelse.

  Byggecenterkæden STARK har for sjette år i træk lavet sin årlige bæredygtighedsundersøgelse, hvor 1.145 professionelle – håndværkere og entreprenører - har svaret på, hvordan bæredygtighed, krav og dokumentation påvirker deres arbejde. 

  Kunderne er blandt andet blevet spurgt til de største udfordringer ved at bygge bæredygtigt, og her svarer 52 %, at det er tidsforbruget ved ekstra administration og dokumentation. I 2019 var det kun 35 %, der svarede dette, så det svarer til en stigning på 49 %. 

  - Der er løbende blevet føjet flere klimakrav til byggeriet gennem de seneste år. I januar 2023 kom blandt andet nye klimakrav i bygningsreglementet om livscyklusanalyser og grænseværdier i CO2-udledning ved nybyggeri. I undersøgelsen kan vi tydeligt se, at det udfordrer kunderne tidsmæssigt i hverdagen, siger adm. direktør hos STARK, Britta Korre Stenholt i en pressemeddelelse.

   

  Har opjusteret med det nye værktøj KlimaLog

  På trods af en oplevelse af generelt at vide mere om området svarer knap seks ud af ti kunder nej til spørgsmålet ”Føler du, at du har tilstrækkelig viden om, hvilke byggematerialer der er bæredygtige?” Og det kan der være flere grunde til, lyder det fra Kristian Fribo, bæredygtighedschef hos STARK.   

  - At kunderne føler, at de har fået mere viden, kan blandt andet skyldes, at emnet generelt fylder mere på samfundsagendaen. For STARKS kunders vedkommende tror jeg også, at det handler om, at STARK har sat massivt ind med rådgivning. Det er blandt andet sket via vores 300 bæredygtighedsambassadører i forretningerne, jævnlige dialogmøder og et løbende opdateret klimasite med den nyeste viden. Senest har vi også lanceret onlineværktøjet STARK KlimaLog, hvor vores kunder blandt andet kan se CO2-emissioner på deres materialer, siger han.

  40 % af de professionelle kunder oplever manglende viden som en anden stor udfordring.

   

  Kunderne ønsker lettilgængelig dokumentation

  På spørgsmålet om, hvordan STARK kan hjælpe med at give kunderne mere viden, svarer hver tredje, at de ønsker sig flere brochurer, guides, artikler på STARK.dk og fyraftensmøder, men tendensen er vigende. Til gengæld efterspørger flere og flere dokumentation for materialernes klimaaftryk på deres faktura. Her viser undersøgelsen en stigning fra 26 % til 37 % svarende til over 40 % over de sidste fem år. 

  - Det vidner om, at kunderne efterspørger dokumentation, der er så let tilgængelig som muligt. Man skal gøre det, man er god til. Vores kunder er gode til at bygge og finder i mange tilfælde ikke inspiration ved at indsamle dokumentation. Med STARK KlimaLog imødekommer vi både kundernes ønske om mere viden, men vi serverer den også på en nem og overskuelig måde, fortæller Kristian Fribo.  

  Om STARK’s undersøgelsen

  Undersøgelsen er foretaget af analysefirmaet A&B Analyse blandt STARKs professionelle kunder i perioden fra d. 8/12 til d. 18/12 2023. Formålet med undersøgelsen er at afdække emnet bæredygtighed i byggebranchen set fra de professionelle kunders perspektiv. Respondenterne har svaret på spørgsmål vedrørende deres erfaringer med og holdninger til bæredygtigt byggeri. 1.145 kunder deltog i årets undersøgelse. Det er sjette gang, STARK laver sin årlige bæredygtighedsundersøgelse.

  Anbefalede artikler