<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Materialer til taginddækninger_Forsidefoto

Inddækning omkring ovenlys

Prioritér korrekte materialer og monteringsløsninger ved taginddækninger

 • Renovering
 • Tag og Facade
 • Stål
 • Tegl
 • 2023-01-16
 • | Tekst af Louise Skøtt Gadeberg
 • Det er vigtigt at vælge de rigtige materialer til gennemføringer, afslutninger og overgange ved udførelse af taginddækninger – og montér materialerne efter både de faglige anbefalinger og leverandørens forskrifter, så resultatet bliver holdbart, anviser et erfaringsblad fra Fonden BYG-ERFA.

  - Forskellige leverandører kan have forskellige udførelsesanvisninger for de samme eller sammenlignelige materialer. Hvis hjælpematerialer og anvisninger fra forskellige leverandører blandes, er der stor risiko for, at eventuelle reklamationer afvises. Der kan med andre ord let ske fejl så der kan let ske fejl, selvom alle andre parametre er opfyldt, siger Søren Peter Larsen, lærer på Syddansk Erhvervsskole og forfatter af erfaringsbladet ’Materialer til taginddækninger’, der er udgivet af Fonden BYG-ERFA.


  2Siderende af titanzink. Undertaget er ført helt op under zinkløskanten
  3Inddækning af aftræk fra mekanisk udsugning udført i kompositmateriale
   
   


  Han peger dermed på, hvorfor det er vigtigt at gennemtænke valg af materialer og prioritere korrekt udførelse – og at benytte de hjælpematerialer, som leverandøren foreskriver. I en række tilfælde har der nemlig været eksempler på taginddækninger, som ikke er udført fagligt korrekt, f.eks.  er der brugt popnitter.

   

  - Og dét har vist, hvorfor det er vigtigt at kende materialerne og følge leverandørens anvisninger for montering, når arbejdet udføres.

  For når skorstene, ovenlys, brandkamme, trappetårne og ventilationshætter bliver monteret på tage, stiller det både krav til et bevidst valg af et egnet materiale og til taginddækningsarbejdet. Målet er jo, at der benyttes langtidsholdbare byggetekniske løsninger, der er tætte over for nedbør.

   

  Trin 1: Prioritér materialevalg

  Som det første skal valget af materiale være trin nummer et. Her er det afgørende at vide, hvad man har mellem hænderne.

  Zink påvirkes f.eks. meget af temperaturvariationer, og det må derfor normalt ikke fæstnes direkte til underlaget eller indspændes i konstruktioner, hvor det ikke kan bevæge sig. For at få zink tæt skal det falses eller loddes, og mellem alle false skal der være en afstand på 3-5 mm, så ekspansionen kan optages, angiver erfaringsbladet.

   

  4 Løskant indlægges i rille i murværk, og der afsluttes med fugning.

  5 Inddækning af plisseret zink under ovenlys. Inddækningen har løftet sig efter vindpåvirkning.

  6 Blyinddækning omkring kvist på fredet bygning.
   
   


  - Også kombination af materialer kan give udfordringer. Kombinationen af zink og kobber kan medføre korrosion af zinken, og den skal derfor undgås, men zink kan heller ikke være i kontakt med f.eks. trykimprægneret træ, der er imprægneret med kobber. Her er det vigtigt at bruge søm og andre fastgørelsesmaterialer af rustfrit eller galvaniseret stål. For eksempel er den forpatinerede zink ekstra sårbar i den første tid, den ligger på taget, siger Søren Peter Larsen.


  Snefald og uens vandpåvirkning kan i visse tilfælde vise sig i uens plamager på metallet. Den blanke titanzink er ikke lige så sårbar. Kompositmaterialerne er blevet bedre og bedre, angiver erfaringsbladet.

   

  - Producenterne udvikler dem hele tiden, og de fleste af dem, vi finder på markedet, er både UV- og ozonbestandig, så de holder farven, siger han.

   

  Yderligere beskrivelser af aluminium og kobber som inddækningsmaterialer findes i erfaringsbladet.
  Følg anvisningerne

  Specialfremstillede dele, der forenkler inddækningsarbejdet, findes i mange tagdæknings-producenters tilbehørsprogram. F.eks. findes der formstykker af plast til inddækninger på profilerede tage, bl.a. ved sammenskæring mellem mur og tagflade.

  Tilsvarende findes der tag- og ventilationshætter med en fodflange, som passer til forskellige tagdækningers profiler. Til tegltage leveres der tudsten med både lodret og vandret åbning til udluftning af tagrum og installationer.

  Det er afgørende at følge disse anvisninger, understreger Søren Peter Larsen og understreger, at det er vigtigt at forholde sig på særlig vis, hvis der er behov for at bruge bly – f.eks. på eksisterende inddækninger på fredede og bevaringsværdige bygninger:

   

  - Anvendelse af blyholdige materialer i taginddækninger har i almindelighed været forbudt siden 2002, men da reparation af eksisterende blyinddækninger på f.eks. historiske bygninger kræver anvendelse af nyt bly, er det dog tilladt ved reparation samt ved om- og tilbygning. Om den konkrete bygning er undtaget fra forbuddet, ved kommunen.

   

  Læs mere erfaringsbladet ’Materialer til taginddækninger’ (ID-nr. (37) 19 12 12) på Byg-Erfas hjemmeside

   

  Anbefalede artikler