<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Danske Bank indvendig

Postbyen er en rejse i byudvikling og bæredygtighed

 • Byggeriets udvikling
 • Anlæg
 • Den effektive byggeproces
 • Landskab
 • Byggeprojekter
 • 2022-11-02
 • | Af Malene K. Holm
 • | Fotos af Malene K Holm

  Snart flytter Danske Bank ind i sit domicil i Postbyen, der bliver en grøn bilfri oase, hvor erhverv og boliger blandes i et fortættet bykvarter med vægt på at skabe diversitet i det helt nye bykvarter for alle københavnere.

   

  Danske Bank_!Danske Bank
  Danske Bank_2Danske Bank
   
   


  Bag Københavns Hovedbanegård er Postbyen ved at tage form, og det er en helt særlig opgave at bygge et nyt bykvarter så centralt i København, fortæller Lars Blegvad Danielsen og Ann-Marie Lewis, begge projektudviklingsdirektører i Danica Ejendomme og ansvarlig for opførelsen af den nye bydel Postbyen.

  - Vi bygger for at skabe et område, som mennesker kan lide at være i. Det kan minde om Manhattan i sin fortættethed, men er ikke et nyt ”financial district”. Vi får en intimitet nede ved jorden, når vi bygger så tæt, og suppleret med en grøn bypark og et bilfrit område får københavnerne et miljø, som ikke findes andre steder i byen.

  Da Bygge- & Anlægsavisen er tilbage på byggepladsbesøg i Postbyen, er entreprenørerne Aarsleff i gang med færdiggørelsen af Danske Banks domicil og Nordstern i gang med etape 2, som er den firkantede kontorbygning The Stamp og fire høje tårne til boliger og hotellejligheder. Samtidig har de bygget Plinten - en kælder under byparken, hvor al biltrafik og logistik bliver håndteret.

   

  Komplekst at bygge tæt på et ”frimærke”

  Erfaringen fra byggeriet er, at det tager længere tid, end man forventede i begyndelsen.


  - Projektet startede i 2015, hvor Danica købte grunden, og planlægningen tager tid. Der hvor man typisk undervurderer er, at fra man har et projekt og til, at man kan starte på pladsen, der går lang tid. Der er en lang myndighedsproces med lokalplan, og du skal beslutte dig for, hvad du skal bygge.

   

  Lars Blegvad Danielsen og Ann-Marie LewisLars Blegvad Danielsen og Ann-Marie Lewis
  Kig mod HovedbanegårdenKig mod Hovedbanegården
  The Stamp_detaljerThe Stamp
   
   

   

  Danske Bank står færdig i 2023, og sidste etape ned mod Banedanmarks kontroltårn vil først stå færdig i 2028, siger Lars Blegvad Danielsen

  - Det er som at bygge på et frimærke, når man bygger så meget låst inde mellem Villa Copenhagen, Bernstorffsgade og Carsten Niebuhrs Gade. Hele logistikken har været en udfordring, fortæller Ann-Marie Lewis:

  Det specielle er, at vi bygger så stor en bygningsmasse på så lille et areal, og bygger bygningerne sammen. Det gør det komplekst logistisk at få byggematerialer ind, og vi har ikke pladsen til at bygge flere etaper på samme tid. Skurbyen ligger faktisk der, hvor etape tre skal være, men vi er afhængig af pladsen her til etape to.

   

   


  En rejse i bæredygtighed

  På bæredygtighed har projektet været på en rejse undervejs fra det gik i gang i 2015 til frem mod 2028. Det er løbende blevet opgraderet, da Danica Ejendomme stiller høje krav til de bygninger, de ejer.

   

  - Danske Bank domicilet er bygget til Leed Gold, for da vi lavede aftalen, var Leed Gold det, man gik efter. Efterhånden nåede udviklingen så til DNGB, og det fik vi med i The Stamp, der går efter Gold, og tårnene går efter Sølv. I dag er vi så endnu længere fremme, for vi skal lave DNGB platin på de næste bygninger, som bliver med en trækonstruktion, fortæller Ann-Marie Lewis.

   

   

  Lejlighedstårne i PostbyenLejlighedstårne i Postbyen
  Lommer og kig mod GlyptoteketLommer og kig mod Glyptoteket
  PlintenPlinten
  Postbyen fra HovedbanegårdenPostbyen fra Hovedbanegården
   
   

  Detaljer og relieffer

  Hvor Postdanmarks pakketerminal blev revet ned, er Danske Banks nye domicil, tegnet af Lundgaard og Tranberg, snart færdig til indflytning. Fra hovedindgangen i Bernstorffsgade vil man træde ind i et atrium i fuld højde, som der lige nu arbejdes på at gøre færdig.

   

  Da alle tidligere bygninger blev revet ned, har der ikke været nogen historiske detaljer at bygge videre på. Derfor er der lagt vægt på at skabe detaljer i bygningernes facader.

   

  - I Danske Banks facade er der relieffer for at lege med dybdevirkninger. For et nyt kvarter i København skal passe til bygningerne omkring sig og give en levende facade, der taler til menneskers øjne. Det er taget med over i The Stamp, og på tårnenes facade er savtakker, der giver en speciel arkitektur. fortæller Ann-Marie Lewis.

  Erhverv kickstarter Postbyens liv, men det grønne vil tiltrække alle

  - Vi ønsker at få mange aktiviteter ind i området, så vi får en blandet bymasse og en stor diversitet. Etape 2 er centrum af Postbyen., hvor vi bygger The Stamp, der bliver et super moderne kontorhus med en cafe i stueetagen, der vil være åben for alle, forklarer Ann-Marie Lewis:

   

  Kontorer og beboere vil kickstarte livet i Postbyen, men kvarteret er lige så meget for børnefamilier på udflugt eller folk på gåtur og gerne vil nyde udsigten i eftermiddagssolen udover baneterrænet. Heroppe kommer et springvand, lavet af billedkunstneren Jeppe Hein, og en legeplads, der helt sikkert vil trække børnefamilier fra Vesterbro over i Postbyen.

   

  Langs den ene side af Danske Banks domicil er ved at blive anlagt en grøn trappe, som fører op til byparken, der kommer til at gå hele vejen fra Hovedbanegården til Dybbølsbro.

   

  Anbefalede artikler