<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1

Plejehjem genfødt som ungdomsbolig

 • Byggeriets udvikling
 • Renovering
 • Byggeprojekter
 • 2017-06-30
 • Tekst af Frank Ulstrup
  Foto af Tom Jersøe
 • Konvertering: Det triste plejehjem Øselsgården på Amager er ved Mangor & Nagels mellemkomst forvandlet til 110 moderne og lyse ungdomsboliger.

  Både overborgmesteren, TV2 Lorry og Politiken var til stede, da 110 nye ungdomsboliger i Øselsgården på Amager blev indviet sidste år.

   

  Den store bevågenhed skyldte ikke kun, at Københavns Kommune efter 20 år nu genoptog byggeriet af almene ungdomsboliger – det havde også at gøre med, at Øselsgården over de seneste år har gennemgået en markant forvandling.

   

  Små og grå og opgivende

  Den sidste del kan arkitektvirksomheden Mangor og Nagel i den grad tale med om, det var nemlig her det almene boligselskab fsb henvendte sig for at søge råd og vejledning om, hvad bygningen egentlig kunne bruges til.

   

  Som den stod der midt på Øselsgade gjorde den ikke meget stads af sig. Den 5200 m2 store betonbygning var på facaden dækket med eternit og træværk, og det hele virkede lidt gråt og opgivende. Og gik man indenfor, blev det ikke meget bedre. Små bitte lejligheder uden ret meget lys, var tilsyneladende det, ældre plejekrævende mennesker skulle bo i, da bygningen stod færdig i 1964.

   

   

  Alt skulle væk

  Efter at have analyseret bygningen fra ende til anden, kom Mangor og Nagel i samarbejde med boligselskabet frem til, at bygningen skulle henvende sig til en helt anden målgruppe og dermed også have den helt store make-over.

   

  Det lidt trætte og bedagede plejehjem skulle med andre ord konverteres til 110 sprudlende og livsbekræftende ungdomsboliger med masser af lys, plads og livsglæde.

   

  -Det var en spændende udfordring, smiler kreativ chef i Mangor og Nagel, Claus Jørgensen. Det hele var meget småt og meget nedslidt, så vi bad håndværkerne om at udhule bygningen fuldstændigt.

   

  Derefter blev der opsat skillerum på tværs af bygningen i samtlige seks etagers højde, og der blev etableret en svalegang i stål på husets nordside.

   

  -Svalegangen betød, at vi fik en hel del mere plads at arbejde med, så lejlighederne kom til at gå hele vejen gennem bygningen og blev på 50 m2. Det betød også, at vi fik gennemlyst bygningen og på den måde gjorde den langt mere imødekommende, end den var tidligere, siger Claus Jørgensen.

   

  Jalousier skabte dynamik

  Ud mod Øselsgade, ville Mangor og Nagel gerne give bygningen et mere dynamisk udtryk, så al facadebeklædning blev fjernet og erstattet med store glaspartier og franske altaner. Derud over blev der tilføjet jalousier i strækmetal, så lysindfaldet kunne justeres og eventuelle nysgerrige blikke holdes ude.

   

  Men jalousierne var ikke kun til gavn for lejlighedernes beboere. Fra fsb’s side var ønsket at gøre bygningen mere dynamisk og levende ud mod Øselsgade, og her var jalousierne helt perfekte, forklarer Claus Jørgensen.

   

  -Særligt om aftenen betyder det, at bygningen ændrer fremtoning i takt med beboerne justerer deres jalousier forskelligt og dermed regulerer lysudfaldet fra lejlighederne. På den måde bliver æstetikken meget mere levende at se på, når man opholder sig på gaden eller i parken overfor.

   

  Født på ny

  Men lækre lejligheder, studierum og et stort fællesrum med tilhørende køkken og vaskeri er ikke det eneste, de unge mennesker kan glæde sig over. Før byggeprocessen for alvor gik i gang blev hele bygningen nemlig miljøsaneret, så alt, der bare minder om PCB og eternit nu er væk. Helt væk. Det samme er bygningens lidt vemodige og triste atmosfære. Øselsgården er født på ny.

   

   
  Anbefalede artikler