<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Cementonvne-på-Aalborg-Portland_top

Pilotanlæg tester CO2-fangst fra cementproduktion

 • Byggeriets udvikling
 • Virksomhedsnyt
 • 2023-09-19
 • Sammen med forskningsinstitutioner og europæiske virksomheder søsætter cementproducenten Aalborg Portland et nyt pilotanlæg, der skal teste teknologi til, hvordan man udnytter CO2-fangst bedre og nedsætter energiforbruget.


  I dag kræver teknologien til CO2 fangst høje temperaturer, og det medfører et stort energiforbrug. For Aalborg Portland er formålet med opførelsen af det nye CO2-fangstanlæg at teste en ny teknologi, der potentielt kan eliminere store dele af energiforbruget ved at anvende en elektrokemisk metode drevet af elektricitet frem for de ellers nødvendige høje temperaturer. Metoden, som kun bruger elektrisk energi, kan potentielt halvere energiforbruget i forhold til traditionelle fangstmetoder.

   

  Aalborg Portland, der er en del af Cementir Holding Group, har indgået i et samarbejde -ConsenCUS - om udviklingen inden for CCUS (carbon capture utilization storage) sammen med forskningsinstitutioner og virksomheder.

   

  - Med idriftsættelsen af det næste pilotanlæg til CO2-fangst på fabrikken i Aalborg kan vi se frem til at gøre os endnu flere erfaringer med CO2-fangst fra cementproduktion. Vi har siden december 2022 ført et pilotprojekt i samarbejde forskere fra DTU, der er blandt verdens førende inden for CO2-fangst, og vi er således blevet bekræftet i, at fangst fra vores produktion er muligt, og at potentialet er signifikant. Nu opfører vi endnu et pilotanlæg, hvor vi tester en ny teknologi for CCUS, og vi håber således at blive endnu klogere på vores muligheder inden for CO2-fangst, siger CEO Søren Holm Christensen fra Aalborg Portland i en pressemeddelelse.

   

  CORT CO2-fangstanlæg 1

   

   

  Myresyre til plastik

  Et andet stort fokus er nyttiggørelsen af CO2, og man vil med det nye anlæg undersøge mulighederne for at skabe et anvendeligt slutprodukt af den indfangede CO2. Anlægget kan således omdanne den indfangede CO2 til myresyre, hvilket kan anvendes som råmateriale i blandt andet plastik m.v.

   

  - En af udfordringerne ved CO2-fangst er, at det kræver store energimængder at drive processen. Med dette anlæg kan vi potentielt eliminere store dele af energiforbruget ved at anvende en ny teknologi. Samtidig kan anlægget skabe et direkte anvendeligt produkt on site, hvilket også kan effektivisere nogle af processerne i forbindelse med CO2-fangst. Vi kommer derfor til at følge resultaterne og erfaringerne med dette CCUS-anlæg utrolig tæt, da det absolut besidder nogle interessante perspektiver, siger Søren Holm Christensen.

   

  ConsenCUS-anlægget erstatter det nuværende CO2-fangstanlæg, der er opført i samarbejde med blandt andre DTU med støtte fra Innovationsfonden, og Aalborg Portland bliver det første sted, hvor det nye CO2-fangstanlæg og den tilhørende teknologi fra ConsenCUS-samarbejdet bliver testet i større skala.

   

  Anlægget kan fange op til 2,4 ton CO2 i døgnet og bliver efter planen sat i drift til november, hvor det skal testes hos Aalborg Portland frem til marts 2024.

   

  CORT CO2-fangstanlæg 2_1600  Mål mod 2030

  Aalborg Portland arbejder målrettet frem mod 2030 på at reducere sin CO2-udledning med 1,6 millioner tons. Cementkoncernen har sat et loft på CO2-udledningen på 600.000 tons i 2030 uanset aktivitetsniveau, og det svarer til en reduktion på 73 procent af udledningen i 2021. Her skal CO2-fangst spille en vigtig rolle og levere en CO2-reduktion på mindst 400.000 tons om året.

  FAKTA: ConsenCUS-samarbejdet

  ·      - ConsenCUS-samarbejdet består af følgende partnere: Aalborg Portland, New Energy Coalition, Wetsus - European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology, Coval Energy BV, University of Groningen, Research Center for Carbon Solutions at Heriot-Watt University, British Geological Survey, Robert Gordon University, Danish Technological University (DTU), Energy Policy Group, Center for Research and Technology Hellas, STORK/Fluor, Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS), OMV Petrom, Grecian Magnesite, University of Alberta, University of Calgary, Zhejiang University, Danish Gas Technology Centre, INEOS Chemicals og Energinet.

  ·      - CCUS-metoden udviklet i regi af ConsenCUS kan potentielt halvere energiforbruget i forhold til traditionelle fangstmetoder.

  ·      - Metoden indebærer, at man ”vasker” CO2-røgen med caliumhydroxid på væskeform. Således binder CO2 sig til væsken.

  ·      - Herefter føres den CO2-holdige væske i en ”elektrokemisk fælde/regenerator”, hvor man sætter strøm til væsken. Dermed spaltes CO2 fra væsken, og de to elementer kan herefter adskilles.

  ·      - CO2 sendes efterfølgende i en ny elektrokemisk celle, hvor man omdanner CO2 til myresyre.

  ·      - Dette projekt har modtaget støtte fra EU's Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 101022484.
  Anbefalede artikler