<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Pix 3

Niels Ambæk og Niels Larsen taler om, at de stoffer, PVC materialet er fremstillet af, er bundet i PVC-materialet og udledes derfor ikke til regnvandet.

PVC-tagrender leder vandet væk på klimavenlig vis

 • Materialer og Løsninger
 • Tag og Facade
 • Målbar bæredygtighed
 • 2023-12-12
 • Valget af en PVC-tagrende batter, når LCA regnskabet skal gå op, siger Plastmo, der har fået miljøvaredeklareret deres PVC-tagrende. – Det er på tide at anerkende PVC-materialets klimavenlige kvaliteter, mener tagrendeproducenten.

  Når der fortsat er kommunale forbud mod vandudledning fra zinktagrender, bør man gøre op med PVC-materialets forældede, negative ry og i stedet anerkende PVC-tagrenders mange kvaliteter som lavt CO2-aftryk, lang levetid og inden udledning af farlige stoffer i naturen, lyder det fra tagrendevirksomheden Plastmo.

   

  Når regnen vælter ned, som den har gjort herhjemme i efteråret, vil de fleste bygningsejere i Danmark sikkert have opdaget, hvilken vigtig funktion tagrenderne varetager. I en klimaforanderlig tid er alle valg af løsninger vigtige, mener Plastmo,d er gerne ser, at byggebranchens projekterende også ved valg af vandafledningsløsning har mulighed for at træffe et mere klimavenligt og dermed langsigtet valg. Bortledning af regnvand handler både om at sikre bygningerne midt i et stadig vildere klima – og om at skåne det omgivende miljø, når vand afledes til LAR-anlæg.

   

  Pix 7PVC-materialet kan genanvendes op til 10 gange uden nævneværdige forandringer af egenskaberne.  Plastmo har fået miljøvaredeklareret deres PVC-tagrende, og EPD-deklarationen viser, at produktet har flere klima-positive kvaliteter. Dét taler ind i en tid, hvor ingen kan tillade sig at ignorere vigtigheden af stadig mere klimabevidste valg.

  – Miljøvaredeklarationen viser produktets klimaaftryk fra vugge til grav – og i forhold til PVC-tagrenden viser den bl.a. et lavt CO2-aftryk, hvilket harmonerer med nutidens og fremtidens klima- og nedbørssituation. Selvom tagrender er en mindre del af et byggeri, så batter valget af en god løsning her alligevel, når LCA-regnskabet skal gå op, siger produktingeniør i Plastmo, Niels Ambæk i en pressemeddelelse.

   

  Et klimabevidst valg

  På fabrikken i Ringsted ved man godt, at ordene ’PVC’ sammen med ’klimabevidst’ får mange til at spærre øjnene op. Men det er på tide, at ændre syn på PVC-materialet. I dag er PVC-tagrenden nemlig produceret af genanvendelig, blyfri, hård polyvinylklorid og indeholder ingen blødgørende Phtalater. Plastmaterialet korroderer eller ruster ikke - og går heller ikke i forbindelse med andre materialer, hvorfor det kan bruges til alle tagtyper. Materialet tåler samtidig ekstremt lave temperaturer, saltholdig luft og luftforurening, skriver Plastmo.

   

  – Kigger vi hele vejen rundt om PVC-tagrenden, har vi i dag et produkt med et så lavt CO2-aftryk, en så lang levetid og en så skånsom udledning af regnvand, at PVC-tagrenden – der er både udviklet og produceret i Ringsted - i denne sammenhæng må siges at være et mere klimabevidst valg, siger Niels Ambæk.

   

  Bag EPD-deklarationen af PVC-tagrenden står organisationen EPD Danmark, som udgiver miljøvaredeklarationer for byggevarer iht. kravene i den europæiske standard EN15804, samt arbejder for en europæisk harmonisering af verificerbar dokumentation af byggevarers miljøegenskaber. Plastmo har desuden også en produktspecifik EPD på sine ståltagrender.

   

   

  Man skal huske på zink-tagrendernes udledning

  Stadig flere kommuner forbyder brug af zinktagrender ved f.eks. nybyg og alment byggeri med lokal afledning af regnvand i faskiner og lignende. For selvom både mennesker og dyr har brug for zink, kan for høje doser være skadelige – og derfor er det afgørende, at vandafledningen fra naturnære bygninger sker uden udledning af zink

   

  – De stoffer, PVC materialet er fremstillet af, er bundet i PVC-materialet. De udledes derfor ikke til regnvandet, der løber i tagrenden, og de udledes derfor heller ikke med regnvandet – heller ikke efter mange års brug. Zinktagrender er smukke og i nogle tilfælde den rigtige løsning, men vi må ikke lukke øjnene for zinktagrendernes udledning, samt den miljøbelastning der ligger i udvindingen af materialet, siger Niels Ambæk.

   

  Det er vigtigt, at alle hver især bidrager med det, de kan i den bæredygtige omstilling, mener de i virksomheden Plastmo. Derfor er de gået sammen med andre danske PVC-producenter i Wuppi-ordningen, der handler om at indsamle gammel, hård PVC til genanvendelse for derigennem at kunne bidrage til den cirkulære økonomi.

  PVC-materialet kan genanvendes op til 10 gange uden nævneværdige forandringer af egenskaberne. Genanvendelse af PVC vil, som med genanvendelse af mange andre materialer, betyde endnu lavere, samlet CO2-udledning, og mange bække små af mere bæredygtige tiltag gør en mere klimabevidst retning for vores fælles fremtid, forklarer Niels Ambæk.

   

  – PVC-materialet har gode egenskaber som få andre materialer, og derfor er vi nødt til at revurdere vores syn på, hvad der er bæredygtige materialer og hvilke, der er synderne. PVC-tagrender i sig selv er ikke et ’grønt’ produkt, men dets minimale klimaaftryk, fraværet af udledning af uhensigtsmæssige stoffer i naturen og den lange levetid gør materialet til et klimabevidst valg på den lange bane.

  Anbefalede artikler