logo
Annonce

Nyt københavnsk brokvarter uden ildelugtende affaldsrum, der fylder i gården

 

Et helt nyt affaldsanlæg i det nye Bellakvarter på Amager sikrer, at beboerne kan nyde karreernes have- og gårdrum helt uden affaldscontainere i gårdrummet og skraldevogne, der henter affald. Affaldsanlægget, der er det første af sin slags i verden, gør det samtidig let for beboerne at sortere deres affald.

 

Normalt vil et affaldsskur og affaldscontainere tage en del af pladsen i gårdrummet og både lugte og støje. Sådan bliver det ikke i det nye Bellakvarter, som er en nyfortolkning af de gamle brokvarterer i København. Her har man lagt vægt på at skabe gårdrum med små haver, stier og grønt, beregnet til leg og hygge.

 

Ingen affaldsrum og færre skadedyr

- Vi har bygget et helt nyt affaldssystem, hvorfra affaldet via et lukket rørsystem under jorden suges direkte til et centralt anlæg, siger Ole Steen Pedersen, bygherre fra Solstra Development og fortsætter:

 

- Her samles affaldet i forskellige containere, der kan køres direkte til genbrug eller forbrænding.

 

Det nye affaldssystem betyder mindre rod og en langt lavere risiko for skadedyr i gården - ligesom ejendomsfunktionærer eller renovationsarbejdere slipper for at trille tunge containere rundt i gården. Fra det centrale anlæg i udkanten af bykvarteret kan skraldevognene hente affaldet uden at skulle køre ind i selve bykvarteret. Det begrænser lugt og støj - ligesom det øger sikkerheden i området, når de tonstunge skraldevogne ikke længere skal kante sig igennem parkerede biler, cykler og legende børn.

 

Læs mere om Affaldshåndtering

 

Klar til affaldssortering

Det nye affaldsanlæg har affaldsindkast til henholdsvis papir, pap, plast, bioaffald og restaffald:

 

- Det nye anlæg er udviklet, så det er let for beboerne at sortere i de forskellige fraktioner, lokalplanen kræver. Og vi er ret overbeviste om, at anlægget vil betyde endnu mere affaldssortering, siger Ole Steen Pedersen og uddyber:

 

- Vi ved fra andre boligområder, at flere sorterer, når det bliver let og en del af hverdagen at skille sig af med de forskellige fraktioner samtidig med ens daglige affald.

 

 

 

Forberedt til mere affald

- Foreløbig er det nye anlæg installeret i én karre. Anlægget er konstrueret, så det kan håndtere fraktioneret affald fra alle de 1.800-2.200 boliger, der skal bygges indtil området, er udbygget omkring 2023, siger adm. direktør Thomas Rovsing fra Envac, der har leveret affaldsanlægget.

 

Fakta

- Det nye affaldssug håndterer fem fraktioner: papir, pap, plast, bioaffald og restaffald.

- Anlægget måler løbende mængden af affald i affaldsindkastene, hvilket sikrer tilgængelighed for beboerne. Det suger således automatisk affaldet fra de fem affaldsindkast til det centrale anlæg

- Anlægget er dimensioneret til samlet at kunne håndtere 350 tons affald om året.

- Det er Solstra Development, der er bygherre på Bellakvarter.

- Bellakvarter vil omkring 2023 bestå af i alt mellem 1.800 og 2.200 boliger.

- Det nye affaldsanlæg er leveret af Envac Danmark A/S.

- Envac har bygget lignende affaldsanlæg i Århus Ø, Nordhavn og Nyhavn, men anlægget med affaldssug til fem fraktioner er det første af sig slags i verden.

 

 

 

Ønsker du fremadrettet at modtage nye historier fra Bygge og Anlægsbranchen.
Tilmeld dig til vores nyhedsbrev her:

testEmail

*Nyhedsbrevet indeholder historier fra vores redaktion, brancheorganisationer og annoncører.

Service
Læs avisen online
Nyheder i din mailboks
Bygge & Anlægsavisen
Kontakt 
Medieinformation
Tip redaktionen!
Annoncer
www.bygge-anlaegsavisen.dk
Nyheder
Nybyggeri og renovering
Produktnyt
Motor/Transport
Profiler
Messer
Bygge- & Anlægsavisen

Bredgade 36. 1. Sal - Forhuset                               
1260 København K
CVR: 28890346
 
Telefontider:
Mandag - Fredag:    09.00 - 16.00
Hovednummer:     +45 3344 5555