<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
IMG_9025_1920
Annonce

Nye standardvilkår til byggeriet i Grønland

 • Byggeriets udvikling
 • Anlæg
 • Den effektive byggeproces
 • Byggeprojekter
 • Nordatlantisk Byggeri
 • 2023-03-23

  Byggeriet er i rivende udvikling både i omfang og kompleksitet i Grønland, og udviklingen i byggemetoder og måden at arbejde sammen på bevirker at man bør opdatere AP95, siger Nuna Advokater.

  1_600


  Gennem mere end 25 år har aftalegrundlaget for byggerier i Grønland været baseret på AP95 den grønlandske version af AB92, der udmærker sig ved at tage særlige hensyn til en række særlige grønlandske forhold som for eksempel udfordringer med vejrliget, forsinket ankomst af materialer (forsinket skibsankomst) og tvistløsning.

   

  Nuna Advokater har gennem mange år rådgivet både bygherrer og entreprenører om byggeprojekter i Grønland og oparbejdet stor erfaring på området. Nuna Advokater har igennem en årrække haft et tæt samarbejde med Horten Advokatpartnerselskab, som har kontorer i København og Århus og som er højt specialiceret indenfor en række områder, herunder entrepriseområdet.

   

   

  Sammen har Nuna Advokater og Horten ydet rådgivning til en række større bygge-og anlægsprojekter i Grønland, hvor klienterne  har haft stor fordel af at kunne trække på en unik kombination af høj faglig ekspertise og indgående lokalt kendskab og forankring.

   

  – I forbindelse med vores arbejde er vi blevet opmærksomme på at aftalegrundlaget  for byggerier i Grønland bør revideres for at tage højde for den udvikling i byggemetoder og samarbejdsformer ,som har fundet sted over de sidste godt 25 år ,og som i Danmark har betydet revision af AB 92, således at der nu er introduceret og ibrugtaget nye udgaver af aftalegrundlagene for byggeri og rådgivning. Det gælder AB18, som afløser AB92, ABT18, som afløser ABT93 og ABR18, som afløser ABR89, siger partner i Nuna Advokater Charlotte Pedersen.

   

  – AP95 har lige så mange år på bagen, som AB92 havde i Danmark, da revisionen trådte i kraft, og det ses ved mange udbud, at ændringerne til AP95 har taget et ganske betydeligt omfang – givetvis for at imødekomme kravene til et tidssvarende aftalegrundlag og for at give potentielle tilbudsgivere mulighed for at konkurrere på tidssvarende vilkår, men de mange ændringer i aftalegrundlaget skaber mulighed for misforståelser og tvister, supplerer partner i Horten, advokat Lars Gregersen, der igennem en årrække har bistået med løsning af tvister i Grønland:

   

  – Vi mener at revisionen med fordel kan tage afsæt i AB18 med tillæg af de tilføjelser og ændringer, som de særlige grønlandske forhold tilsiger. Her tænker vi særligt på de tilføjelser og ændringer, som i forvejen er implementeret i AP95, og som relativt enkelt kan indarbejdes i en ny grønlandsk udgave af AP95.

  2_600

  – Ved samme lejlighed er det efter vores opfattelse relevant at se på mulighederne for at indføre et aftalegrundlag vedrørende totalentreprise og vedrørende rådgivning. I begge tilfælde kan der tages afsæt i ABT18 og ABR18, og særlige forhold for byggeri på Grønland kan tilføjes.

   

  – Et nyt sæt aftalevilkår vil være bedre i trit med moderne byggeri, det vil være mere fremtidssikkert og have et internationalt snit, som kan være med til at sikre konkurrencen.

   

  Nuna Advokater og Horten har haft drøftelser med Grønlands Erhverv om mulighederne for revision af aftalegrundlaget for byggeriet og forfattet 2 artikler om emnet som er bragt af Grønlands Erhverv

   

  – Vi har endvidere prøvet at arbejde med at formulere en ny udgave af AP 95 baseret på AP 18 og vi står gerne til rådighed med vore erfaringer i forbindelse med udarbejdelse af nye aftalevilkår, udtaler Charlotte Pedersen og Lars Gregersen.


  Om Nuna Advokater

  Nuna Advokater blev etableret i Nuuk i 1967 og er Grønlands største advokatfirma. Nuna beskæftiger 15 medarbejdere, heraf 8 jurister, og rådgiver om alle retsområder. Nuna har unik indsigt i de særlige grønlandske forhold og har bl.a. stor erfaring på entrepriseområdet med håndtering af byggeprojekter i Grønland, og hvad det indebærer - juridisk, praktisk og menneskeligt.

   

  Om Horten

  Horten er en full-service advokatvirksomhed med over 65 års erfaring og 350 medarbejdere. Advokatfirmaets ejendoms- og entrepriseteam er blandt landets største og mest specialiserede inden for entrepriseret. Ekspertisen omfatter bl.a. udbudsret, kontraktkoncipering, offentlig-private partnerskaber og tvistløsning. I den forbindelse har Horten i en årrække været involveret i mange større projekter i Grønland.


  Anbefalede artikler