<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
article_image

Foto af Scott Blake

Ny standard om beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner på vej

 • Byggeriets udvikling
 • Materialer og Løsninger
 • Renovering
 • 2021-12-08

 • Et forslag til en ny dansk standard om kompetencer for planlægning og udførelse af beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner har netop været i høring. Standarden forventes at udkomme i starten af det nye år.

  Forslaget til standarden DS 2425 Kompetencer for planlægning, projektering, specifikation og udførelse af beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner i Danmark iht. DS/EN 1504-9 har netop været i høring, hvor danske interessenter med viden på området har haft mulighed for at kommentere på den.

   

  ERT_RGBErling Richard Trudsø


  - Vi har i en arbejdsgruppe i Dansk Standards udvalg for betonteknologi arbejdet intenst med at færdiggøre forslaget til den nye danske standard, der nu er på vej mod publicering, siger Erling Richard Trudsø, seniorkonsulent i Dansk Standard, og fortsætter:

   

  - Formålet med standarden DS 2425 er - med afsæt i de danske traditioner på området - at beskrive og konkretisere de nødvendige kompetencer hos alle aktører, der har ansvaret for at vedligeholde, reparere og beskytte betonkonstruktioner.

   

  Dansk Standards udvalg for betonteknologi, S-328, havde konstateret et behov for at beskrive de kompetencemæssige forudsætninger nærmere hos de parter, der står for vedligeholdelse, forstærkning, bevaring, reparation og beskyttelse af betonkonstruktioner. Derfor gik man i gang med at udarbejde DS 2425, som har til opgave at konkretisere de nødvendige kompetencer for de faggrupper, som varetager betonreparationer med baggrund i danske forhold på området.


   

  Konkretisering af kompetenceniveauer i en dansk kontekst

  Afsættet til den nye standard har været DS/EN 1504-9 Produkter og systemer til beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner – Definitioner, krav, kvalitetskontrol og overensstemmelsesvurdering – Del 9: Generelle principper for brugen af produkter og systemer.

  Den bagvedliggende europæiske standard DS/EN 1504-9 behandler overordnet de kompetencemæssige forudsætninger, som man kan forvente hos de parter, der varetager vedligeholdelse, forstærkning, bevaring, reparation og beskyttelse af betonkonstruktioner.

  Den nye standard, DS 2425, beskriver rammer og forudsætninger for, hvordan den europæiske standard skal anvendes i Danmark, og uddyber kompetenceniveauer og dokumentationen heraf i en række overskuelige tabeller for følgende grupper:

  • bygværksejeren (eller dennes repræsentant)
  • eftersynsteknikeren 
  • eftersynsspecialisten
  • den projekterende
  • den tilbudsansvarlige
  • den produktansvarlige
  • den projektansvarlige
  • formanden
  • håndværkeren

   

  Herefter beskrives dokumentationskravet for de nødvendige kompetencer samt eksaminationer for hver enkelt funktion i en række let forståelige tabeller med afsæt ud fra seks kompetenceniveauer:

  • Kendskab
  • Forståelse
  • Anvendelse
  • Analyse
  • Fortolkning
  • Vurdering  betonkrav


  Rette kompetencer og færre fejl

   - Håbet med den nye DS 2425 er, at den vil gøre arbejdet med at beskrive, projektere, udføre og dokumentere betonreparationer langt mere præcist og at det er de rette kompetencer, som er sat på opgaven, end det nogle gange har været tilfældet tidligere, med den vigtige afledte gevinst, at antallet af fejl og diskussioner bagefter kan nedbringes væsentligt, siger Erling Richard Trudsø.

   

  DS 2425 Kompetencer for planlægning, projektering, specifikation og udførelse af beskyttelse og reparation af betonkonstruktioner i Danmark iht. DS/EN 1504-9 forventes at blive publiceret i starten af 2022.

   

  Læs mere om Dansk Standards udvalg for betonteknologi, der har udarbejdet den nye standard

   

   

  Anbefalede artikler