<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
1

Nu er Femern Bælt-tunnelen halvvejs i gravearbejdet

 • Anlæg
 • Femern
 • 2022-05-20

  Endnu en milepæl er nået i byggeriet af Femern Bælt-tunnelen. Halvdelen af den samlede mængde jord er nu gravet ud til renden, som kommer til at rumme den 18 kilometer lange sænketunnel til Tyskland.

  Det hollandske konsortium FBC, der har opgaven med at udgrave tunnelrenden, har indsat nogle af verdens største gravemaskiner. Dertil kommer pramme, slæbebåde og andre arbejdsfartøjer, der støtter opgaven. Sammen med etableringen af tunnelfabrikken ved Rødbyhavn er over 1200 tunnelarbejdere nu beskæftiget med byggeriet af sænketunnellen.

  - Vi er stolte over at have nået 50 % af gravearbejdet. Det er blevet muligt takket være ekspertise og dedikation fra FBC’s medarbejdere og partnere samt brugen af flere specialiserede fartøjer og maskiner på land samt selvfølgelig takket være det gode samarbejde med Femern A/S, siger projektdirektør i FBC, Bart Pröpper.

  Ifølge planen skal der udgraves op mod 19 mio. kubikmeter havbundsmateriale. Hovedparten af materialet genanvendes som landopfyld øst og vest for Rødbyhavn og ved Fehmarn på tysk side, hvor det bliver til ny natur og store rekreative områder.


  - Anlægsprojektet har stor betydning for erhvervslivet, beskæftigelsesmulighederne på Lolland og i regionen samt som uddannelsesplads for lærlinge og dermed en sikring af, at vi også i fremtiden har dygtige håndværkere. Samtidig vil den færdige tunnel levere et vigtigt bidrag til den grønne omstilling af transportbranchen og en hurtig togforbindelse ud i Europa. Derfor er det rigtig godt nyt, at byggeriet af Femern Bælt-tunnelen kører efter planen, og at der er rundet en vigtig milepæl på projektet, siger transportminister Trine Bramsen.

  Gravearbejdet på tunnelrenden til Femern Bælt-tunnelen gik i gang i juli 2021 og forventes at være endeligt afsluttet i 2024. Derefter kan det første tunnelelement sænkes på plads.


     Skåner miljøet

  Valget af gravemateriel handler ikke alene om størrelsen, men også at arbejdet skal gennemføres hensynsfuldt i forhold til det omgivende marine miljø.

  FBC’s gravemaskiner arbejder med stor præcision på de store vanddybder i Femern Bælt. Arbejdet udføres desuden så skånsomt som muligt, og mængden af spildt afgravningsmateriale ligger indtil nu under det niveau, der er aftalt med de danske og tyske myndigheder.


  - Vi er naturligvis glade for, at arbejdet kører efter planen. Vores fokus er nu rettet på de næste mål i projektet. For os er det vigtigt, at Femern Bælt-tunnelen bliver bygget så bæredygtigt som muligt. Sammen med vores entreprenører forsøger vi derfor hele tiden at finde muligheder for at optimere projektet til gavn for miljøet og bidrage med viden til fremtidige infrastrukturprojekter, siger Henrik Vincentsen, der er administrerende direktør i Femern A/S.


  Om Femern Bælt-tunnelen
  · Femern Bælt-tunnelen er en 18 kilometer lang sænketunnel. Den bliver verdens længste
  sænketunnel.
  · Femern Bælt-tunnelen rummer en firesporet motorvej med nødspor og to elektrificerede
  jernbanespor.
  · Det vil tage ti minutter at køre fra Danmark til Tyskland i bil og syv minutter i tog.
  · Bilisterne kan køre 110 km/t i tunnelen. Elektriske tog kan køre gennem tunnelen med
  200 km/t.
  · Anlægsrammen for Femern Bælt-forbindelsen er på 55,1 mia. kr. i 2015-priser.
  · Femern Bælt-tunnelen forventes at stå færdig i 2029.

  Anbefalede artikler