<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Fotokreditering_Aarsleff

Millionstøtte til mere diversitet og en bedre arbejdskultur i byggeriet

 • Byggeriets udvikling
 • Arbejdsmiljø
 • Uddannelse og Rekruttering
 • 2022-09-29

 • Aarsleff
 • Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar skal i et nyt udviklingsprojekt med støtte fra Realdania udvikle værktøjer til at gøre kulturen på tværs af i byggebranchen mere inkluderende overfor bl.a. kvinder. Ved at skabe en bedre arbejdskultur kan der tiltrækkes mere arbejdskraft i en branche, der har store udforinger med rekruttering.

  Problematikken er i de seneste par år blevet slået fast med syvtommersøm: Byggebranchen har en stor udfordring med diversitet, og der hersker en arbejdskultur, som fører til mistrivsel, frafald og dårligt psykisk arbejdsmiljø for både mænd og kvinder, der ikke passer ind i stereotypen.

   

  Det konkluderede Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar i rapporten Vejen til større kønsdiversitet fra 2021.

  Både mænd, og især kvinder, der ikke passer ind i kulturen, må tilpasse sig ved hjælp af såkaldte copingstrategier og på den måde give afkald på både dele af deres personlighed og kompetencer, for at kunne gå på arbejde.

  Foreningen kom i den forbindelse med en række anbefalinger, der havde til overordnet formål at skabe mere psykologisk sikkerhed.

   

  Anbefalingerne fik stor opmærksomhed i en branche, hvor virksomhederne over de seneste år har haft sværere og sværere ved at rekruttere nok medarbejdere.

  48 pct. af virksomheder i byggeriet angav i foråret, ifølge Danmarks Statistik, at de mangler hænder. Det er rekordhøjt og over niveauet inden finanskrisen.

  Og selvom der måske sker et mindre aktivitetsdyk i branchen den kommende tid, så bunder tallene i nogle strukturelle udfordringer. Således anslår Dansk Arbejdsgiverforening, at der i 2028 vil mangle 17.000 faglærte inden for byggeriet.

   

  I et nyt projekt, der er støttet af Realdania, skal Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar nu føre anbefalingerne fra pilotprojektet ud i livet.

  Gennem fire projektspor skal der udvikles konkrete værktøjer og metoder til brancheaktører, der kan skabe en mere inkluderende kultur blandt byggeriets virksomheder:

   

  - I et nyt projekt skal vi samle alle de gode erfaringer på tværs af branchen og omsætte dem til konkret handling. Vi skal bidrage til at skabe en kultur i byggeriet, hvor der er plads til f.eks. at være kvinde, lærling, have anden etnisk baggrund eller seksualitet.

  Indsatsen skal være med til at løse de udfordringer, som branchen står overfor lige nu, f.eks. bæredygtig omstilling og manglen på arbejdskraft.

  Alt forskning peger i retningen af, at diversitet er en af nøglerne til innovation og udvikling, udtaler Christina Schultz, sekretariatschef i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.  

   

  Fire centrale spor

  Projektet består af fire spor, som hvert dykker ned i en af de fire anbefalinger, som foreningen kom frem til i rapporten fra 2021:

   

  • Kampagnesporet: Det første består af en omfattende kampagne, der skal puste liv i al den eksisterende viden på området, og få det bredt ud i branchen.

   

  • Vidensporet: Spor to skal kortlægge eksisterende viden, initiativer, aktører og aktiviteter på området, både i Danmark og internationalt, samle best practice i et case-katalog og samle branchen i netværksmøder på tværs af aktører.

   

  • Psykologisk sikkerhed: Her skal et værktøj til at skabe psykologisk sikkerhed tilpasses byggebranchen, på hhv. kontorer og på byggepladsen og afprøves i samarbejde med virksomheder fra branchen.

   

  • Bygherresporet: I det sidste spor ligger udviklingen af en række forslag til krav, bygherrer kan stille til sine samarbejdspartnere i kontrakter, og hvordan der kan følges op på dem.

   


   

  Kultur og normer skal ændres

  Den filantropiske forening Realdania støtter projektet, fordi de ser et behov for en fortsat udvikling i byggebranchen. Programchef Lennie Clausen udtaler:

   

  - Vi har set mange positive tiltag i byggebranchen de seneste år, når det kommer til diversitet og ligestilling. Men kultur og normer er svære at ændre, og netop derfor er det vigtigt, at vi fortsætter den gode indsats med dette projekt, der bygger videre på diversitetsrapporten, som vi støttede i 2021. Det er en vigtig dagsorden at løfte på tværs af branchen, og her har Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar en helt særlig position.

   

  Mere information om projektet

  Projektet startes op primo oktober, og forventes afsluttet i ultimo 2024.

  FBSA samarbejder i projektet med erhvervspsykologer fra Lysna og rådgivningsvirksomheden PotentialCo, der begge har stor erfaring med at hjælpe virksomheder med at arbejde med diversitet og ligestilling.

  Realdania har støttet projektet med 2,6 millioner kr.

   

  Om Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

  Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar er en landsdækkende interesseorganisation, som arbejder for at samle frontløberne i bygge- og anlægsbranchen.

  Sammen med vores knap 100 medlemmer arbejder vi for en ansvarlig bygge- og anlægsbranche med særligt fokus på at forbedre de arbejdsmæssige og sociale forhold i branchen, styrke det bæredygtige byggeri og

   

  Anbefalede artikler