<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
article_image
Annonce

MarselisborgCentret er løftet med klimavenlige løsninger

 • Renovering
 • Klimasikring
 • Landskab
 • 2021-09-27
 • Tekst af Astrid Helene Seier Ellemo
 • I forbindelse med renoveringen af MarselisborgCentret, et projekt, der går under navnet SPARK, har anlægsentreprenøren Danjord A/S udført de klimavenlige løsninger. Det indebærer en ny måde at sikre nedsivning af de store mængder regnvand, samtidig med, at man indfrier behovet for rehabiliteringsaktiviteter for brugerne og styrker borgernes sundhed, trivsel og livskvalitet.

  Anlægsentreprenøren, Danjord A/S, har som leverandør i den gennemgående renovering af Marselisborg SPARK kunnet trække på sine specialiserede kompetencer med hensyn til håndtering af regnvand. Nøgleordene for renoveringen af MarselisborgCentret er Sundhed, Park, Aktiviteter, Rehabilitering og Klimatilpasning. Danjord A/S har i den forbindelse bidraget til at gøre stedet godt at være for patienter og borgere.

   

  DSC_4175 2
  Hele forandringen har formået at gøre Marselisborg SPARK et bedre sted for både patienter og borgere. Ud over et mere tilgængeligt område for dårligt gående og svagtseende har man samtidig fået skabt et parkmiljø, der lokker folk til udefra. Foto: PR


  I projektet har man bl.a. draget gavn af sine erfaringer fra tidligere samarbejder med Aarhus Vand og udførelse af klimaskoler i Gylling og Odder. Marselisborg SPARK er et fælles projekt mellem Region Midtjylland, Aarhus Vand, Aarhus Kommune og Niras som ingeniør samt Kristine Jensens Tegnestue som arkitekt.

   

  - Klimaløsninger ligger os meget på sinde, og derfor har Marselisborg SPARK – ud over at være et meget stort og utrolig spændende projekt – også været udfordrende. Vi har bl.a. skullet sikre, at MarselisborgCentret kunne holdes i drift i de 18 måneder, som opgaven var berammet til – med stort fokus på tilgængelighedsforanstaltninger. Vi har sørget for, at brugerne, herunder svagtseende og dårligt gående patienter, fortsat har kunnet bruge centret gennem hele byggeperioden, fortæller projektleder hos Danjord A/S, Frederik Sørensen.

   

  Han glæder sig over, at man har fået lavet et flot anlæg i samarbejde med bygherre og de øvrige samarbejdspartnere, som også indbefatter Realdania og A.P. Møller Fonden.

   

   – Vi har grebet og indfriet de ideer, der lå bag tankegangen i projektet, hvor målet har været at skabe et nyt og levende byrum, hvor vi har haft et tæt samarbejde med bygherre, arkitekt og ingeniører, der har stået for tilsynet, siger Frederik Sørensen.

  DSC_4209 3

   

  Bred entreprenøropgave

  Danjord A/S har frakoblet størstedelen af alt tagvand og fået det håndteret internt på den 55.000 kvadratmeter store grund. Renoveringsprojektet har entreprenørmæssigt favnet bredt og har indbefattet jordbund, kloak, belægning, belysning, gartnerarbejde, tømrerarbejde og murer arbejde. Man har fjernet den eksisterende beplantning og etableret en ny indkørsel, og dermed opnået en optimeret brug af MarselisborgCentret. De cirka 280 oprindelige parkeringspladser er blevet reetableret, og man har etableret løbelys langs stierne, som kan aktiveres via en app, og som gør det muligt for brugerne at styre tempoet på deres løberute rundt i parken.

   

  DSC_4068 1
  MarselisCentret SPARK, hvor Danjord A/S har været anlægsentreprenør, har som projekt tænkt brugerne i form af patienter og borgere ind fra start. Foto: PR

  - Desværre har projektet fordret, at nogle af de oprindelige træer måtte lade livet, men bygherren har så valgt at plante flere nye træer end før. Derudover har man – ud over etablering af søer og nedsivningsbassiner – plantet blomsterblandinger til at fremme biodiversiteten. Hovedformålet var at få regnvandet til at blive på grunden, og den overskydende jord er blevet håndteret som små bakker, der nu udgør træningstrapper og en amfiscene, siger Frederik Sørensen og fortsætter:

   

  IMG_1130
  I centrum af parken har man sat en betonplade, hvor MarselisCentrets konturer er sandblæst, så den fungerer som et oversigtskort. Foto: PR

  - Vi er stolte over at være lykkedes med projektet indenfor den afsatte tidsramme og har leveret kvalitet ved at arbejde målrettet med at indfri de tanker, der lå bag projektet. Det har været lang tid undervejs – arkitektopgaven har taget 3-4 år – og selv påbegyndte vi opgaven i slutningen af 2019 og kunne aflevere den til bygherren den 29. april 2021. Det vil sige efter 1,5 år, fortæller Frederik Sørensen, som i gennemsnit har haft 15 mand på opgaven, herunder bl.a. egne maskinførere, struktører, anlægsgartnere, brolæggere og lærlinge.

  Anbefalede artikler