<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
green_build_1920
Annonce

Klimavenligt byggeri med PVC

 • Materialer og Løsninger
 • 2021-10-29

  Langtidsholdbare, genanvendelige og gerne prisbillige materialer er nødvendige, hvis vi skal nå klimamålene. PVC-plast opfylder alle kravene, og er derfor allerede i dag den mest anvendte plasttype i byggeriet.

  Byggesektoren står for omkring 40% af CO2-udledningerne og halvdelen af ressourceforbruget, så det er naturligt at mange kigger mod byggeriet i diskussionen om hvordan vi når målet om 70% CO2-reduktion i 2030.

   

  Holder i 100 år – mindst

  Holdbarhed er et af de vigtigste parametre for klimavenligt byggeri. Her har PVC-plasten noget at tilbyde. Typiske hårde PVC-byggeprodukter er rør, vinduer, tagrender, tagplader og kabelbakker. Alle produkter, der er kendetegnet ved endog meget lang holdbarhed. Fx blev de første PVC-rør blev installeret i 1930’erne, og analyser af opgravede rør viser at de har en holdbarhed på 100 år eller mere.

   

  Kan genanvendes igen og igen

  Når de hårde PVC-byggeprodukter efter mange årtiers brug bliver til affald kan de knuses og genanvendes til nye produkter. Grundet PVC’ens unikke tekniske egenskaber er det muligt at gentage denne proces mange gange.

   

  Der er store klimagevinster at hente ved at genanvende PVC frem for at producere nyt. For hvert kg PVC der genanvendes spares omkring to kg CO2, og energiforbruget er op til 90% mindre når man genanvender PVC frem for at producere ny plast. Den genanvendte PVC fortrænger desuden ny råvare på markedet. Der genanvendes omkring 730.000 tons PVC årligt i Europa, hvilket svarer til produktionen på tre store PVC-råvarefabrikker.

   

   

  Yellow_Shredded_PVC  WUPPI har indsamlet hård PVC i mere end to årtier

  I Danmark indsamles hårdt PVC-byggeaffald bl.a. gennem WUPPI-ordningen, som har eksisteret siden 1998. WUPPI-ordningen sørger for, at den hårde PVC kan blive indsamlet på byggepladser og genbrugspladser. Der ligger et stort potentiale i at øge de indsamlede mængder. Fx ved selektiv nedrivning og øget fokus på PVC på genbrugspladserne.

  Bag WUPPI-ordningen står en række danske virksomheder, der enten selv fremstiller hårde PVC-byggeprodukter eller forhandler disse produkter på det danske marked.

  WUPPIs mere end to årtier lange bestræbelser på at øge indsamlingen og genanvendelsen af hård PVC har resulteret i, at materialet i dag ifølge en nylig rapport fra DTU er den mest genanvendte plasttype i byggeriet.

   

  En frivillig aftale, der skaber resultater

  PVC-industrien i Europa har investeret massivt i indsamling og genanvendelse gennem de seneste to årtier. I Europa er der siden 2000 indsamlet og genanvendt over 6,5 millioner tons PVC gennem VinylPlus, som WUPPI er en del af.

  VinylPlus samler hele PVC-værdikæden i en frivillig aftale med konkrete mål og faste deadlines. Den samlede PVC-industri har indtil videre investeret over en milliard kroner i programmet. VinylPlus overvåges af et uafhængigt udvalg bestående af repræsentanter fra bl.a. EU-Kommissionen, EU-Parlamentet, fagforeninger og forbrugerorganisationer. Resultaterne auditeres af tredjepart. Hidtidige resultater er bl.a. markant øget genanvendelse, store CO2-reduktioner, energireduktioner og substitution af uønskede stoffer.

   

  VinylPlus-programmet udmærker sig ved at være en frivillig industriaftale der fungerer, og det har blandt andet medført, at FN og EU-Kommissionen anser PVC-industrien som rollemodel for andre industrier og som frontløber for den cirkulære økonomi.

   

  PVC_I_Container  Miljømærke viser vejen til de mest bæredygtige PVC-byggeprodukter

  VinylPlus-miljømærket er et certificeringsværktøj, som gør det lettere for bygherrer at identificere de mest bæredygtige PVC-byggeprodukter. Certificeringsprocessen foretages af det uafhængige Building Research Establishment.

   

  For at opnå mærket skal virksomheden dokumentere en lange række bæredygtighedskriterier, bl.a. indhold af genanvendt materiale, at PVC-råvaren er produceret efter de høje europæiske standarder.

   

  Indtil videre har 11 virksomheder modtaget mærket for 128 forskellige PVC-produkter, der er produceret 19 forskellige steder i Europa. Vinduesprofiler står for den største andel af de certificerede produkter, men mange forskellige PVC-byggevarer er på vej.

   

  Anerkendt af BREEAM og offentlige indkøbere i Belgien

  VinylPlus-produktmærket er den første certificeringsordning for plastbyggeprodukter, der er blevet anerkendt af BREEAM.

   

  Mærket er desuden blevet anerkendt af det belgiske føderale institut for bæredygtig udvikling som et mærke, der opfylder kravene i EU-direktivet om offentlige indkøb.

   

  Produktmærket indgår nu i vejledningen til bæredygtigt indkøb i produktkategorierne vinduer og døre, produkter indeholdende genanvendt plast, beskyttelsesfilm, og gulvbelægninger. Det sker på linje med kendte miljømærker som Svanemærket, FSC, PEFC, Cradle to Cradle og Der Blaue Engel.

  Anbefalede artikler