<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
f50857ef-8c92-433f-97d6-28cef4805f8f

KLAP hjælper i job hos værkstedskæden Skorstensgaard

 • Byggeriets udvikling
 • Uddannelse og Rekruttering
 • 2022-09-09

 • Hos Skorstensgaard har KLAPjob-kollegaer en positiv indvirkning på arbejdspladsen, og værkstedskæden har lært en masse af samarbejdet med Foreningen Lev.

  Stabile, fulde af gå-på-mod og en gevinst for arbejdspladsen. Sådan beskriver Anders Skorstensgaard de KLAPjob-kolleger, der igennem en årrække har været en integreret del af værkstedskæden Skorstensgaard. Som CEO og stifter af kæden har han på første hånd oplevet det store engagement, medarbejdere med kognitive handicap bringer med sig – og skaber hos deres ordinært ansatte kolleger.

   

  - Hos Skorstensgaard tror vi på, at alle vores medarbejdere skaber værdi for vores kunder uanset særlige behov. Er der hensyn, der skal tages, så finder vi i fællesskab en løsning. Hvad enten medarbejderens begrænsede tilknytning til arbejdsmarkedet skyldes udviklingshandicap, fysiske handicap eller lignende, så har KLAPjob-kollegerne en positiv indvirkning på vores arbejdsplads og arbejdsmiljø. Samtidig er jeg oprigtigt glad og stolt over mine øvrige kollegers indsats for at få tilknytningen til at blive en succes i hverdagen, siger Anders Skorstensgaard.

   

  KLAPjob er en beskæftigelsesindsats under foreningen Lev, som skaber løntilskudsjob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder. Det vil sige job til mennesker, der for eksempel har autisme, ADHD, epilepsi, muskelsvind eller erhvervet hjerneskade, der nødvendiggør støtte til at komme ind på det ordinære arbejdsmarked. Hver uge hjælper KLAPjob medborgere i løntilskudsjob eller fleksjob via aftaler med kommuner, virksomheder og organisationer over hele landet.

   

   

  Jobbene findes i forskellige brancher på både private og offentlige arbejdspladser. Alligevel er der noget, der skiller Skorstensgaard særligt ud, mener Claus Bergman Hansen, leder af KLAPjob.

   

  - Vi har mange gode samarbejdspartnere på tværs af brancher, men for nogle af vores kandidater passer værkstedsbranchen bare rigtig godt. Har du lidt benzin i blodet, så kan værkstederne bare noget, andre brancher ikke kan. Derfor er vi særdeles tilfredse med Skorstengaard-samarbejdet. KLAPjob-medarbejderne er superglade for det, siger Claus Bergman Hansen.

   

  KLAPjob vandt sidste år Social- og Ældreministeriets prestigefyldte Handicappris for indsatsen med at nedbryde fordomme, skabe flere end 4000 skåne- og fleksjob og samtidig have bidraget til et mere rummeligt arbejdsmarked og samfund. Forbindelsen til Skorstensgaard blev skabt for et par år siden med en enkelt tilknytning i værkstedskædens afdeling i Odense. Siden er det gået slag i slag, og på den måde blev én først til flere og siden til adskillige aftaler.  Klaus er KLAPjob-ambassadør og ansat i Skorstensgaard

  Loyale og stabile KLAPjob-medarbejdere gavner Skorstensgaard
  En evaluering fra Cabi – Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats – viste tidligere på året, at KLAPjob de seneste år har skabt op til 600 jobs om året til blandt andre førtidspensionister, hvoraf langt den overvejende del fortsætter i jobbet. Faktisk er ca. 70 % i fortsat beskæftigelse efter seks måneder, hvilket ifølge Cabi er bemærkelsesværdigt, idet der er tale om en sårbar målgruppe, der har brug for stabilitet i deres hverdag.

   

  Struktur og tydelige rammer ligger godt til Skorstensgaard, der i kraft af sit klart definerede og velbeskrevne koncept sikrer effektiv og præcis opgavefordeling. Alligevel har samarbejdet med KLAPjob givet koncernen ny viden og ny forståelse af at tilrettelægge arbejdsdagen for forskellige typer kolleger.

   

  - Som en virksomhed i udvikling har vi i Skorstensgaard lært meget af parløbet med KLAPjob, og samarbejdet har spillet utroligt godt sammen med vores ønske om at udvikle og pleje en rummelig arbejdsplads. At KLAPjob håndterer kontakten til kommuner og administration hjælper os til at fokusere på det, vi er gode til – nemlig at skabe en meningsfuld hverdag for KLAP-kollegerne, hvor de gør en reel forskel i dagligdagen for kunder og kolleger, siger Anders Skorstensgaard, stifter og CEO i Skorstensgaard.

   

  Værkstedskæden har p.t. 14 kolleger ansat i enten KLAPjob, fleksjob eller løntilskud fordelt på Skorstensgaards 24 afdelinger.

   

   

   

   

  Anbefalede artikler