<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Jordvarmespiral-top
Annonce

Jordvarmespiraler sænker CO2-aftryk og energiforbrug

 • Materialer og Løsninger
 • Energi og Energioptimering
 • Indeklima
 • 2024-05-05
 • | Af Malene K. Holm
 • JordvarmeSpiralen Aps tilbyder varmeløsninger med jordspiraler og varmepumper. Til renoveringen af Hellebæk Klædefabrik valgte entreprenør BGB denne miljøvenlige opvarmningsform, der ikke kræver et stort areal eller støjer.

  Jord (1 of 1)-6


  Jordvarme fungerer ved at bruge jordens varme til at opvarme vand, som gennem jordvarmespiralen bliver ledt op til bygningens varmepumpe, der fordeler videre til brug. Det er solens varme, der opvarmer vandet, så man får en miljøvenlig opvarmningsløsning med et lavt CO2-forbrug. Mange er opmærksomme på energiforbruget og derfor er det en særdeles aktuel varmeløsning.

  Har man ikke særlig meget plads, så kræver jordvarmespiraler ikke den store have om huset til nedgravning, og er derfor velegnet i en forhave eller et andet mindre areal.

  Det fortæller Poul Kirstein, ejer af JordvarmeSpiralen:

  - Vi tilbyder jordvarmeanlæg med egne producerede vertikale jordvarmespiraler, som vi borer i jorden. Dette giver kunderne en effektiv jordvarmeløsning til boliger, ejendomme og virksomheder på mindre arealer, hvor der ikke er plads til at lave traditionelle horisontale jordvarmeslanger. Jordspiraler er lidt dyrere end horisontale jordvarmeløsninger, men er ideelle på små udeområder.

   

  Fælles varmeløsning til Hellebæk Klædefabrik

  Hellebæk Klædefabrik er en del af et historisk industrisamfund, der ligger lige ud til skov og hav. De gamle fabriksbygninger er blevet bygget om til at være en blanding af bolig og erhverv, der giver et levende lokalmiljø, hvor man kan bo i dejlige omgivelser.

  Entreprenørvirksomheden BGB står bag ombygningen og de valgte JordvarmeSpiralens løsning fordi den har et stærkt fokus på miljøvenlig energioptimering. Det har været et givtigt samarbejde og begge parter er godt tilfredse.

  - Vi har etableret et fælles jordvarmeanlæg for hver bygning. Beregningerne viser, at man får fire gange igen, for hver kW brugt af systemet. Anlægget bruges både til at opvarme vand og til passiv køling af bygningen. Det skaber velvære og nedkøling på varme dage, da gulvets temperatur holdes nede. Anlægget har en høj effektivt og hjælper dermed Hellebæk Klædefabriks målsætning om en lav CO2-udledning, fortæller Poul Kirstein.

   

  Højtydende jordvamepumpe

  I takt med at energipriserne stiger, bliver varmepumper populære for ejere og entreprenører. Det har man særlig oplevet for nybyggeri. Men også i renoveringsprojekter, hvor man gerne vil gå nænsomt til værks, er Jordvarmespiraler en velegnet løsning. Jordvarmespiraler henvender sig primært til private boliger, men JordvarmeSpiralen oplever også en stigende efterspørgsel fra virksomheder og skoler, fortæller Poul Kirstein:

  - Vi arbejder mest på Sjælland, men leverer faktisk til hele Danmark. Det er både til rækkehuse, klyngehuse, kirker og efterskoler. Vi etablerer også termonet-løsninger.

  JordvarmeSpiralen ApS

  JordvarmeSpiralen ApS har specialiseret sig i at levere og etablere jordvarmeanlæg med vertikale jordvarmespiraler. Det er en miljøvenlig jordvarmeløsning til boliger, ejendomme og virksomheder, hvor udearealet ikke er stort nok til at dække varmebehovet med en traditionel horisontal løsning.

  Jordvarmespiraler bliver individuelt produceret i Danmark. Den har en levetid på mindst 50 år. Poul Kirstein er leder af firmaet med mere end 40 års erfaring i branchen. JordvarmeSpiralen er VE-godkendt og rådgiver om optimale varmepumpeinstallationer - også når pladsen er lille.  Anbefalede artikler