<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
article_image

Holbøll om Femern Bælt-projektet: Mange og lange arbejdsdage

 • Anlæg
 • Femern
 • Veje og Infrastruktur
 • 2021-12-13
 • Tekst af Thomas Schiermacher
 • Man skulle tro, at mange arbejdsdage i træk og 12-timers vagter ville skræmme potentielle ansatte væk, men det er faktisk lige modsat hos Holbøll, der er med til at bygge Femern Bælt-forbindelsen. Her er der ingen problemer med at skaffe arbejdskraft

  Der er travlt på kontoret, da vi træder ind. To maskinførere sidder med kaffe og prøver sammen med projektleder i Holbøll A/S Jacob Zürcher, at lægge en plan. En af maskinerne er gået i stykker og der skal handles. Den skal i gang igen hurtigst muligt.  

   

  - I december 2020 startede vi hernede med to mand. Nu er vi 85 mand fra Holbøll her på Femern Bælt-projektet. Der er et gigantisk projekt og det er vigtigt at maskinerne kører, siger Jacob Zürcher. Det er hans job at holde maskiner og mandskab i gang og sikre at arbejdet glider frem som det skal. Men der er også tid til interview med Bygge- & Anlægsavisen.

   

  Utraditionelle arbejdstider

  I en tid, hvor byggebranchen generelt mangler arbejdskraft, har man i Holbøll valgt at tænke ud af boksen, når det gælder organiseringen af arbejdet på Femern Bælt-forbindelsen. Holbøll har fundet en løsning, hvor arbejdet er organiseret, så folkene i maskinerne og ude på byggepladsen arbejder i en såkaldt 7:7-model. Det betyder syv dages arbejde og syv dages fri.

  Der arbejdes i to skift og vagterne er 12 timer lange og maskiner kører døgnet rundt med at grave, flytte jord og bygge volde på den enorme byggeplads.

   

   

   

  Femern_Holbøll_Jacob Zürcher (4)Jacob Zürcher

  Ifølge Jacob Zürcher er løsningen en del af overenskomsten, som konsortiet Fehmarn Belt Contractors, FBC, har indgået med 3F.

  - Vi har lyttet til vores folk og de er glade for den her model. Man er enten på nat- eller på daghold og det vi hører er, at folk nyder at have en hel uge fri ad gangen.

  Det gør jeg også selv. Jeg kører efter samme model og når jeg går ud ad døren og kører hjem, så skal jeg først på arbejde igen om en uge, siger projektlederen.

  Jacob inviterer på en tur ud på pladsen, så vi ifører os sikkerhedssko, hjelm og gul vest og springer ind i bilen. Vi kører på en nyanlagt jordvej på ydersiden af det gamle dige og her er travlt.

  Vi holder tilbage for dumperne, der fragter jord til det område, der skal fyldes op. Der skal lægges 3,3 kvadratkilometer til Lollands størrelse før Holbøll A/S’ dumpere og gravemaskinerne er færdige her.

  Det er store maskiner og man skal være på sikker afstand af dem.   

   

   

  Det er tydeligt, at sikkerheden er i fokus. Jeg får ikke lov at hoppe ud af bilen for at fotografere et par maskiner. Men vi stopper lidt længere henne ved en af Holbølls gravemaskiner, der holder stille.

  Den er ved at blive serviceret. (Holbøll har sit eget maskinværksted, vi kan derfor handle hurtig på mindre reparationer). Men hvad gør de lange arbejdsdage og 7-dages ugen ved sikkerheden på arbejdspladsen? Øger det ikke risikoen for ulykker at arbejde så meget på kort tid?

  Det svarer Jacob Zürcher gerne på, for sikkerheden på arbejdspladsen i Rødbyhavn har meget høj prioritet.  

   

   

  - Vi fører statistik på, hvilke arbejdsulykker, der sker, hvornår de sker og vi ser intet, der tyder på, at de lange arbejdsdage eller 7-dages ugen spiller ind. Vi er meget opmærksomme på, at sikkerheden er i orden, siger han.

   

  Ingen mangel på folk

  Byggebranchen generelt er ramt af flaskehalse, når det kommer til at skaffe medarbejdere. Og Femern Bælt-byggeriets placering gør, at man måske kunne tro, at det ville være et problem at skaffe folk.

  Hernede på spidsen af Lolland er der langt mellem husene og langt til de store byer. Men hos Holbøll, er det ikke et problem.

   

  - I dag har jeg haft to mand, der har ringet og spurgt om der var plads til dem på holdet. Så jeg kan sige, at vi ikke har ikke svært ved at få folk. Det rygtes i branchen, at vi har gode arbejdsforhold, betaler en god løn, har fokus på sikkerhed og gode kolleger, siger Jacob.

   

  Uddanner til fremtiden

  På Femern Bælt er man forpligtet til at leve op til en lang række krav til bæredygtighed, socialt ansvar og klima og mere til.

  Kravene er en besluttet fra politisk hold, da anlægsloven blev godkendt af et flertal i Folketinget i 2015. Det ansvar forpligter også underleverandører som Holbøll, hvor man fokuserer bl.a. på at uddanne ny arbejdskraft til fremtidens projekter. Holbølls egen målsætning er, at minimum 10% af virksomhedens medarbejderstab er ansat som lærlinge eller praktikanter.

   

  Derfor er det også vigtigt med grundig oplæring. Det er jo nogle store maskiner, man skal køre på pladsen.

   

  - Vi er gået i gang med at undersøge muligheden for at lave en ”kravlegård”, hvor vi kan stille en gravemaskine ind og hvor nye folk kan lære at manøvrere i sikre omgivelser, fortæller Jacob om et af de initiativer, der skal uddanne folkene og samtidig forebygge ulykker.  FAKTA: Holbøll A/S

  Holbøll beskæftiger i dag 250 medarbejdere. På Femern-bælt forbindelsen er der p.t 85 mand fra Holbøll. Det er anlægsmedarbejdere, mekanikere, maskinførere, håndmænd, formænd, jordprøvepersonale, projektledere, landmålere, byggelederassistenter, afdelingschefer, IT-personale, kommunikationsmedarbejdere, bogholderi og kontorpersonale m.fl. Firmaet har hjemme i Næstved.

  Anbefalede artikler