<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
CarlCarlander_portrait

- Mangfoldighed og inklusion gør vores arbejdsplads bedre for alle, mener Carl Carlander, administrerende direktør i Hilti Danmark A/S

Hilti er nyt medlem i Foreningen Byggeriets Diversitetsdag

 • Byggeriets udvikling
 • Virksomhedsnyt
 • Uddannelse og Rekruttering
 • Værktøj
 • 2022-04-20
 • Hilti Danmark A/S har meldt sig ind i Foreningen Byggeriets Diversitetsdag for at være med til at styrke en større diversitet i bygge- og anlægsbranchen. De har f.eks. for få kvindelige sælgere, og det skal der gøres noget ved

  Hilti Danmark A/S har fra 1. april meldt sig ind i Foreningen Byggeriets Diversitetsdag for at støtte op om arbejdet med at samle bygge- og anlægsbranchen om diversitetsdagsordenen. Som storleverandør af værktøj og materiel til branchen oplever Hilti Danmark også selv de udfordringer, den lave grad af diversitet i branchen medfører.

   

  - I Hilti Danmark er halvdelen af vores ledelsesgruppe kvinder, og vi forstår vigtigheden af stærke udviklingsmuligheder og inspirerende rollemodeller, der kan sikre, at diversiteten har de bedst mulige kår. Men andelen af kvindelige sælgere er stadig alt for lav, og vores kvindelige sælgere føler sig ofte anderledes ude på byggepladserne. Det vil vi gerne bidrage til at ændre, siger Carl Carlander, administrerende direktør i Hilti Danmark.

   

  Vejen frem

  For Hilti Danmark er øget diversitet i branchen vejen frem, og den eneste måde, hvorpå branchens virksomheder i fremtiden kan sikre sig de bedst præsterende teams og medarbejdere.

   

  - Mangfoldighed og inklusion gør vores arbejdsplads bedre for alle. Når det er accepteret at være sig selv, og være forskellige, kan alle medarbejdere trives og bidrage bedre med deres forskellige kompetencer og perspektiver, siger Carl Carlander, der ser netop Foreningen Byggeriets Diversitetsdag som et centralt tiltag til at skabe de nødvendige forandringer:

   

  - Ved at arbejde sammen, på tværs af virksomheder og fagområder, har vi langt bedre muligheder for at takle denne ubalance i fællesskab og dermed rykke vores branche.

   

  Lægger kræfter i

  At Hilti Danmark så hurtigt og konsekvent har valgt at bakke op om samarbejdet – og arbejdet med at øge diversiteten i branchen – vækker glæde hos Foreningen Byggeriets Diversitetsdag.

   

  - Vi er utroligt glade for at byde en markant virksomhed som Hilti Danmark velkommen i foreningen og samtidig opleve et stort engagement og villighed til at lægge kræfter i arbejdet. Vi har, siden vi lancerede Byggeriets Diversitetsdag i 2020, oplevet en stor interesse og opbakning fra mange virksomheder i branchen. Det er godt at opleve, at der også bliver sat handling bag, siger Jesper Arkil, bestyrelsesformand i Arkil Holding A/S og forperson for Foreningen Byggeriets Diversitetsdag.

  Anbefalede artikler