<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
article_image

En gåtur på Langelinie med en is og et kig på krydstogskibene kender mange københavnere

Hercules Fundering skal stå for renovering af Langeliniekajen

 • Byggeriets udvikling
 • Renovering
 • Anlæg
 • Virksomhedsnyt
 • Veje og Infrastruktur
 • 2022-06-16

 • Fotos af Jonathan Grevsen
 • Et ikonisk udflugtsmål, hvor man kan nyde en is og gå tur, skal nu totalrenoveres. By & Havn har skrevet kontrakt med Hercules Fundering om den omfattende renovering af Langeliniekajen i København. Et projekt på 157 mio. kr.

  Langeliniekajen i København er et populært udflugtsmål for både turister og danskere. Det er her, man kan nyde en is og kigge på de store krydstogtskibe, der besøger byen hele sommeren. Den nuværende Langeliniekaj i København blev etableret i 1935, og levetiden har sat sine spor på konstruktionerne. Over de næste to år skal Langeliniekajen derfor gennemgå en totalrenovering, så den kan holde mange år endnu.

  8a172195be4d6a9b_800x800arDe eksisterende granitsten fjernes fra den gamle kaj og stenene bliver efterfølgende genbrugt, Foto af Jonathan Grevsen
  8e6df32a4423e1c0_800x800arDer laves opgraderede pullerter på 64 nye støbte pullertfundamenter, Foto af Jonathan Grevsen
  b70096f1d0c6ee37_800x800arDen nuværende Langeliniekaj i København blev etableret i 1935, Foto af Jonathan Grevsen
   
   


  - Langeliniekajen er et ikonisk sted for københavnerne, og det første sted mange turister sætter deres fødder, når de ankommer til byen. Derfor skal den også tage sig flot ud, og det kræver, at den holdes ved lige og renoveres, når det er nødvendigt. Nu har vi besluttet at sætte en totalrenovering i værk, så Langelinie fortsat vil være noget vi kan være stolte af i København, siger, adm. direktør, Anne Skovbro fra By & Havn.

   

  Alt fra spuns til spildevandshåndtering

  Entreprisen omfatter alt lige fra fjernelse af den eksisterende betonbundsikring på cirka 650 meter af kajstrækningen, etablering af en ny spunsvæg med jordankre på en 1 km lang strækning, til opsætning af opgraderede pullerter på 64 nye støbte pullertfundamenter samt fremrykning af eksisterende fendere. Dertil skal der etableres nyt kajudstyr som redningsstiger og redningsliner, ligesom spildevandshåndteringssystemet for krydstogtskibene skal færdiggøres, således at sort spildevand føres fra skibene til den offentlige kloak og videre til rensningsanlægget på Lynetten.   

   

  Hercules Fundering er en del af NCC Infrastructure og en af landets førende entreprenører inden for havne- og vandbygning. Virksomheden er derfor godt rustet til at udføre den gennemgribende renovering, der står foran dem.

   

   

  Når alle 790 spuns er rammet ned foran den eksisterende gamle Langeliniekaj, fastgøres spunsvæggen ned i den Københavnske kalk med mere end 500 borede jordankre på mellem 26-42 meter. Herefter fjernes de eksisterende granitsten fra den gamle kaj, og stenen bliver efterfølgende genbrugt og monteret på toppen af den nye spunsvæg.

  8513259fdf2b0ac0_800x800arFor mange københavnere er det lille fyrtårn indbegrebet af Langelinie med udsigten ind mod byen, Foto af Jonathan Grevsen
  aabfd4032be4b806_800x800arLangeliniekajen er et ikonisk sted for københavnerne og det første sted mange turister sætter deres fødder, Foto af Jonathan Grevsen
   
     - Vi ser frem til at skulle udføre opgaven for By & Havn. Det er jo ikke et hvilket som helst sted, vi skal arbejde, men i Hercules Fundering har vi de seneste år gennemført en lang række havneprojekter og kajrenoveringer i hele Danmark. Vi har derfor et stærkt team til at udføre opgaven på Langelinie, siger Jesper Schack Fønss Bach, områdedirektør i Hercules Fundering, NCC Infrastructure.

   

  I forlængelse af at kajen renoveres, vil der senere blive etableret landstrømsanlæg for krydstogtskibene i lighed med anlægget på Oceankaj i Ydre Nordhavn.

  Entreprisen omfatter i hovedtræk følgende delarbejder:

  • Fjernelse af eksisterende betonbundsikring

  • Etablering af en ny spunsvæg samt jordankre på en knap 1 km kajstrækning

  • Etablering af nye opgraderede pullerter

  • Fremrykning af eksisterende fendere, som placeres på de nye pullertfundamenter

  • Etablering af granitoverbygning på den nye spunsvæg ved genbrug af eksisterende sten fra den gamle kaj.

  • Etablering af afvisertømmer og kajudstyr som redningsstiger, redningsliner mv.

  • Etablering af spildevandsbrønde og flytning af elinstallationer ved kajvæggen

  • Etablering af belægning inkl. nødvendig bundopbygning og håndtering af overfladevand (nye afløb)

   

  Anbefalede artikler