<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Håndværkskollegiet Horsens_Eksteriør Værkstedsgade-kopi

Håndværkskollegiet i Horsens er tegnet af Cubo Arkitekter og Danø Arkitektur

Håndværkskollegier vil gøre det attraktivt for unge at blive håndværker

 • Materialer og Løsninger
 • Byggeriets udvikling
 • Målbar bæredygtighed
 • Uddannelse og Rekruttering
 • Træ
 • Tegl
 • 2022-12-19
 • | Af Malene K. Holm
 • | Fotos og renderinger af BRFfonden
 • For få unge vælger de faglige uddannelser, og det vil Håndværkskollegiet i Horsens gøre noget ved. Lærlinge skal mærke anerkendelsen af faghåndværket og bo i studieboliger lavet i gode løsninger, siger forstander Carl Schneider.

  Foto Carl Schneider høj opløsningForstander Carl Schneider

   

  På Håndværkskollegiet i Horsens – som bliver det første af tre planlagte håndværkskollegier i Danmark – kommer unge lærlinge til at bo i fagbibliotek af håndværksmæssige gode og ærlige løsninger, som de kan tage med sig videre i livet, når de skal lave fremtidens byggede miljø.

   

  - Vi kan jo ikke bede de unge om at gøre deres bedste, hvis ikke vi selv gør det. Den følelse af at se det attraktive i at gøre det godt, vil vi gerne fremme. Så unge håndværkere også har mulighed for at udvikle sig fagligt og menneskeligt, ligesom inden for andre fag, siger Carl Schneider, forstander for Håndværkskollegiet i Horsens:

  - Det vil være fantastisk, hvis unge efter en studentereksamen kan komme og sige, at de tager en mureruddannelse, og kammeraterne reagerer med - Nej hvor lyder det spændende - og hvor er du heldig, at du skal bo på det fantastiske Håndværkskollegie i tre år.

   

  Anerkendelse af faghåndværket

  I fremtiden bliver der endnu mere rift om dygtige hænder, hvis prognoserne holder stik om, at der vil mangle 17.000 faglærte i 2025. Kvalitet og fællesskaber kan være med til at styrke erhvervsuddannelserne, og begge ligger i grundideen for de tre kollegier, Fonden for Håndværkskollegier nu bygger, inspireret af fortidens faghøjskoler med interessefællesskaber og dannelse i centrum.  Haandvaerkskollegiet Horsens_Interior FaelleshusHåndværkskollegiets praktiske og smukke rum skal invitere til både faglige og sociale fællesskaber.

  HaandvaerkskollegietHorsens OverblikHåndværkskollegiet i Horsens er tegnet af Cubo Arkitekter og Danø Arkitektur.
   
   


  - Når man er i omgivelser i højeste kvalitet, har det indflydelse på det blik, man har på uddannelsen, man er i gang med. På lang sigt kan signalerne i Håndværkskollegiets fundament måske være en vej, andre kan følge. Så man politisk og på landsplan også vil fokusere på det her, siger Carl Schneider og fortæller om byggeriet:

  - Materialerne til Håndværkskollegiet i Horsens er nøje udvalgt med blik for bæredygtighed, kvalitet, samspil og patinering. Der er valgt genbrugstegl for at undgå CO2-omkostningen ved at brænde ler. Der er tænkt lokalt og på transport ved at anvende Douglasgran fra Statsskovene ved Silkeborg, som på Herskind Savværk er skåret op til trækonstruktionerne. Og træet til inventar, gulve og køkkener er egetræ fra europæiske skove.  Tankegangen går igennem hele bygningen, fortæller Carl Schneider. Murværket består af genbrugstegl og vil med forskellige eksempler på murstensforbandt være til inspiration for murerlærlinge og arkitekter.  Konstruktionerne er synlige, som tag-gitterkonstruktionen over hovedbygningen og værkstedsgaden med moderne og avancerede samlingsmetoder. Mange el- og VVS-installationer er også synlige for at vise gode faglig korrekte løsninger, som sagtens tåler dagens lys, når de er lavet i den bedste håndværksmæssige udførelse.


  - Vi håber, at de unge kan mærke, at der er lagt alle kræfter i for at skabe et håndværkskollegie af høj kvalitet, og som markerer godt håndværk - Ligesom vi også gerne vil mærke, at de unge søger at sætter barren højt og ønsker at dygtiggøre sig. Men det ikke er et talentsted. Gør man sit bedste, er man kommet i mål, siger Carl Schneider, der udmærket selv husker, hvad det betød som ung at få anerkendelse for sin uddannelse:

   

  HaandvaerkskollegietHorsensgenbrugsmursten-6Brug af genbrugte mursten vil fortælle om vigtigheden af genbrug.
  Haandvaerkskollegiet Horsens_genbrugsmursten-51Brug af genbrugte mursten vil fortælle om vigtigheden af genbrug.
  HaandvaerkskollegietHorsensteglnedrivning32Brug af genbrugte mursten vil fortælle om vigtigheden af genbrug.
   
   


  - Da jeg blev udlært møbelsnedker, søgte jeg i 1990 ind i på Carl Malmsten-Skolen i Stockholm, hvor det var svært at komme gennem nåleøjet. Når mine svenske medborgere så spurgte, hvad jeg lavede i Stockholm, og jeg fortalte dem, at jeg var under en uddannelse på Malmstensskolen, reagerede de med et anerkendende – ”Såååå, du er en Malmstener” – Der kunne jeg da mærke, hvad det betød at få en anerkendelse fra omgivelserne, både i et fagligt aspekt, men også i forhold til sociale kompetencer.

  Unge former kollegiets indhold

  Sammen med 5 unge håndværkere/mentorer udvikler Carl Schneider, hvad der skal fyldes i kollegiet for at skabe et godt fagligt og socialt miljø. Der bliver fællesrum og -køkken i hver af de 6 boligklynger, hver for 14 lærlinge, så man laver mad sammen og udvikler et fællesskab. I fælleshuset kommer fire fagspecifikke værksteder med en mentor tilknyttet til at hjælpe en i gang. Værkstederne er for de fire faggrupper: murer, tømrer, snedker og maler. De fire fag, der tilsammen kan bygge et råhus - en klimaskærm. Herefter kan andre bygningsfag supplere med f.eks. el, vvs og lignende.


  Haandvaerkskollegiet Horsens_trae_herskind savvaerk_03Taget får synlige tagkonstruktioner
  Haandvaerkskollegiet Horsens_trae_herskind savvaerk_05Taget får synlige tagkonstruktioner
  Haandvaerkskollegiet Horsens_trae_kongesojle-19Taget får synlige tagkonstruktioner
  Haandvaerkskollegiet Horsens_trae_kongesojle-22Taget får synlige tagkonstruktioner
   
      

   

  Håndværkskollegiet Horsens_træ_02Det meste af træet er lokalt, fra Statsskovene ved Silkeborg.  Afprøve hinandens håndværk

  - Håbet er, at alle vil bruge værkstederne og prøve hinandens håndværk af. Det handler om at spire en tværfaglighed og respekten for hinandens håndværk. At mureren f.eks. får lyst til at prøve at male med linolie, og snedkeren får lyst til at arbejde med kalkmørtel, forklarer Carl Schneider:

  - For der er en oplevelse af, at ude på byggepladserne er man ofte ligeglad med hinandens færdigheder. Det skal bare være færdigt og ikke koste for meget. Den oplevelse vil vi gerne ændre på.

   

  Første lærlingeoptag

  Selv om Håndværkskollegiet efter planen først åbner i januar 2024 er der allerede d. 1. november i år åbnet for optagelse af det første hold af pilotbeboere, som i de kommende måneder vil blive inddraget i udviklingen af fællesskabets værdier og kulturen på kollegiet. Det ser vi rigtig meget frem til, runder Carl Schneider af med:

   

  - Vi føler os sikre på at starte stille og roligt op og fylder ét af de 6 huse op med 12-14 beboere for at sikre, at den rette kultur bliver skabt.

   
  Fonden for Håndværkskollegier

  Håndværkskollegiet i Horsens er det første af de i alt tre håndværkskollegier, som også bliver bygget i Herning og Roskilde. Kollegierne opføres af Fonden for Håndværkskollegier stiftet af BRFfonden


  Håndværkskollegiet i Horsens er tegnet af Cubo Arkitekter og Danø Arkitektur og Nordstern er totalentreprenør.

  Anbefalede artikler