<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
Billede 1

Adapteo Danmarks midlertidige energisparecamp har opnået lavenergicertificering som den største camp i Danmark ved blandt andet at anvende solpaneler og varmepumper.

’Håndværkerbyen’ i Rødby bliver landets største lavenergi-camp

 • Byggepladsen
 • Byggeriets udvikling
 • Materialer og Løsninger
 • Målbar bæredygtighed
 • Anlæg
 • Byggepladsservice og Udlejning
 • Virksomhedsnyt
 • Energi og Energioptimering
 • Femern
 • 2023-01-25
 • Den midlertidige camp i Rødby har opnået lavenergicertificering som det største pavillonbyggeri herhjemme. Adapteo Danmark står bag de bæredygtige boliger, der blandt andet anvender solpaneler og varmepumper.

  I Rødby har man fået en ny, bæredygtig tilflytter: ’håndværkerbyen’. Den består af 500 pavilloner og skal huse nogle af de mange nye medarbejdere, der er flyttet til Rødby for at arbejde i en periode i forbindelse med anlægsarbejdet i området.

   

  Det er pavillonleverandøren Adapteo Danmark, der står bag de bæredygtige midlertidige boliger, der er tilpasset, så de overholder energirammen for lavenergibyggeri i henhold til bygningsreglementet. Det kræver blandt andet, at pavillonerne kun bruger lige under 30kw pr. kvadratmeter pr. år. Det bliver overholdt ved at anvende varmepumper med høj SCOP-værdi og et solcelleanlæg, der placeres på taget af bygningerne. SCOP-værdien viser, hvor effektiv en varmepumpe er til at levere varme set over et helt år. Fjerring Ingeniører har stået for beregningerne, og det har taget ca. seks uger, fra de begyndte at indsamle data, til de kunne sende beregningerne til godkendelse hos Lolland Kommune.

   

  Billede 2Adapteo Danmark har lejet et stort areal af Lalandia, hvor der opføres 500 fleksible og møblerede boliger til midlertidig indkvartering af tilstrømmende medarbejdere. Campen regnes med at være klar til drift i april 2023.


  For helt at undgå indbygget fjernvarme har Adapteo Danmark i stedet anvendt 1.200 solpaneler. Og det er også positivt for lokalområdet, fortæller Jens Schmidt, der er senior projektleder på lavenergicampen hos Adapteo i en pressemeddelelse:

   

  - Politisk er det lokale fjernvarmeværk tvunget til at levere fjernvarme, hvis byggeriet kræver det – som det ofte gør. Men det har vi undgået ved at installere solceller og varmepumpe. I vores projekt betyder det, at det lokale fjernvarmeværk ikke skal grave halvdelen af byen op og udbygge fjernvarmeværket for et byggeri, der højst sandsynligt kun skal stå i 10 år. Det belaster derfor ikke lokalsamfundets økonomi eller infrastruktur unødig, men bidrager i stedet til vækst og liv til byen.

   

   

  Bæredygtig og fleksibel indkvartering

  Rødby har oplevet en stigende erhvervsaktivitet og mange virksomheder i området har et behov for indkvartering af deres medarbejdere - et behov der langt fra kan dækkes af eksisterende hoteller og lejeboliger. Adapteo Danmark har derfor lejet et stort areal af Lalandia, hvor der opføres de 500 fleksible og møblerede boliger til midlertidig indkvartering af de tilstrømmende medarbejdere. Campen tæller 12.000 kvadratmeter boliger og fællesfaciliteter. Hvis alt går efter planen, står halvdelen af campen, svarende til 250 boliger, klar til drift allerede i april 2023.

   

  Adapteo er eksperter i at opføre fleksible bygninger, der kan op- og nedskaleres i takt med skiftende behov samtidig med, at de understøtter en bæredygtig og cirkulær tankegang.

   

   

  Fremtidens byggeprojekter er grønnere

  Energiforbruget i bygninger udgør 40% af det samlede energiforbrug i Danmark ifølge tal fra Energistyrelsen. Energien går primært til opvarmning, ventilation og belysning. Effektivisering af energiforbruget i bygninger spiller derfor en afgørende rolle for, at vi i Danmark kan nå de politiske klimamål om at blive uafhængige af fossile brændsler i 2050.

  - Den bæredygtige tankegang er allerede en stor del af Adapteos overordnede strategi. Det er både et udtryk for markedets og vores egne ønsker for fremtiden. Men det er også vigtigt for kunderne, fortæller Dovile Zanauskiene, Sustainability Project Manager hos Adapteo Danmark og fortsætter:

   

  - Det er vigtigt for vores kunder at være bæredygtige, og i de fleste projekter er der en grøn agenda på den ene eller anden måde. I Adapteo forsøger vi ikke kun at følge reglerne, men også at være nogle skridt foran hele tiden. Det er en del af vores kerneforretning og derfor bliver bæredygtighed inkorporeret i alle aspekter af vores strategiske planlægning, design og operationer. Vores ambition er at blive en af de mest bæredygtige virksomheder i industrien og tage teten i vores felt, afslutter hun.

   

  Og det ser ud til, at Adapteos bæredygtige strategi både kan bidrage positivt til miljøet og være en god forretning. På et godt sommerhalvår kan solcellerne nemlig producere mere strøm, end de forbruger, og den overskudsstrøm kan Adapteo derefter sælge ind til elnettet. Jens Schmidt er tilfreds med udviklingen:

   

  - Nu viser det sig, at den investering, vi laver i solcellerne, er tjent hjem i løbet af fire år, så det er en god forretning for samfundet og Adapteo, afslutter han.

   

  Om certificerings-processen

  Fjerring Ingeniører, har stået for beregningerne og dermed blåstemplet, at boligerne er opført til kravene i certificeringen. Eksempelvis må bygningerne kun bruge lige under 30kw pr. kvadratmeter pr. år.

  Det tog ca. 6 uger fra Fjerring Ingeniører begyndte med at indsamle data, til de kunne sende beregningerne til godkendelse hos Lolland Kommune.

  Certificeringen kørte sideløbende med den almindelige proces for byggetilladelse. 

   

  Anbefalede artikler