<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=364418&amp;fmt=gif">
01305379-fa50-4419-908b-0d551ed70826

Fra venstre: Lars Lehmann, adm. direktør i Boligkontoret Danmark, Erik Jensen, Grønlands minister for boliger og infrastruktur, Ruth Lindhardt, departementschef, Michael Pedersen, økonomi- og forvaltningsdirektør i Boligkontoret Danmark, Katja Giebel, chef for boligsociale indsatser i Boligkontoret Danmark.

Gensyn hos Boligkontoret Danmark med Grønlands boligminister

 • Anlæg
 • Nordatlantisk Byggeri
 • 2022-08-10

  Grønlands minister for boliger og infrastruktur, Erik Jensen, besøgte Boligkontoret Danmarks hovedkontor for at dele erfaringer om finansiering af nybyggeri, sikre opsparing til vedligeholdelse samt boligsociale indsatser.

  Fredag eftermiddag bød ikke alene på ministerbesøg hos den landsdækkende boligadministration Boligkontoret Danmark, men også et glædeligt gensyn mellem tidligere kollegaer. Grønlands minister for boliger og infrastruktur, Erik Jensen, arbejdede nemlig som regnskabsmedarbejder hos den landsdækkende boligadministration tilbage i 2003-2005.

   

  Den primære årsag til besøget var dog en ganske anden. Erik Jensen, der blandt andet var i Danmark for at mødes med den danske Boligminister, Christian Rabjerg Madsen, ønskede nemlig at høre nærmere om, hvilke konkrete erfaringer og tiltag Boligkontoret Danmark har gjort sig i forhold til nogle af de udfordringer, som man i Grønland også står overfor. Det være sig i forhold til finansiering af nybyggeri samt sikring af tilstrækkelig opsparing til fremtidens vedligeholdelse af boliger og boligområder, ligesom den boligsociale indsats med rådgivning i forhold til huslejerestancer og understøttelse af det gode naboskab blev drøftet.

   


  Indblik og gode dialoger

  Selvom Danmark og det grønlandske selvstyre er tæt forbundet, er der naturligvis også visse forskelle kulturelt, strukturelt og praktisk i forhold til, hvordan de danske og de grønlandske almene boligområder fungerer og er organiseret. Men der er også en række mere eller mindre identiske udfordringer, og det var primært disse, som Erik Jensens besøg hos Boligkontoret Danmark handlede om.

   

  - Jeg synes, vi har haft en interessant dialog om nogle af de udfordringer, vi står med på boligområdet i Grønland.

  Det handler blandt andet om vedligehold af boligerne, hvor vi står med et vedligeholdelsesefterslæb, som vi ønsker at gøre noget ved.

  Derudover var det meget interessant at drøfte og høre, hvordan der i Boligkontoret Danmark ydes en stor indsats for at sikre godt naboskab mellem beboerne samtidig med, at man sætter ind med en tidlig og omfattende indsats i forhold til at hjælpe beboere med huslejerestancer. Det har givet et nuanceret indblik, som vi helt sikkert vil lade os inspirere af, udtaler Erik Jensen.

   

  En mærkesag på dagsordenen

  Et af de områder, som Boligkontoret Danmark har haft stor succes med gennem en årrække, er de boligsociale indsatser. De har nemlig både en social og en økonomisk gevinst for beboere og boligadministration. Det var derfor et område, som Erik Jensen gerne ville høre nærmere om.

   

  - Det var meget positivt at møde Erik Jensen og departementschef Ruth Lindhardt, for dels var det tydeligt, at de begge havde et reelt ønske om at lytte til vores erfaringer, og dels fik vi også en række nye indsigter i ligheder og forskelligheder mellem Danmark og Grønland, når det kommer til den almene boligform og boligpolitik. Helt konkret både håber og tror jeg, at vores mangeårige erfaringer inden for det boligsociale felt med fordel kan adopteres og anvendes i Grønland, udtaler Lars Lehmann, Boligkontoret Danmarks administrerende direktør.

   

  Ved mødet deltog fra Boligkontoret Danmark; administrerende direktør, Lars Lehmann, økonomi- og forvaltningsdirektør, Michael Pedersen og chef for boligsociale indsatser, Katja Giebel. Udover minister for boliger og infrastruktur, Erik Jensen, deltog også departementschef, Ruth Lindhardt.

   

   

   

   

  Anbefalede artikler